Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 962/2005/QĐ-BTM phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu: 962/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 15/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HO X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phc

 

Số: 962/2005/QĐ-BTM

H Nội , ngy 15 thng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

PH DUYỆT CHƯƠNG TRNH XC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngy 16 thng 01 năm 2004 của Chnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 0104/2003/QĐ-BTM ngy 24 thng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hnh Quy chế xy dựng v quản l chương trnh xc tiến thương mại trọng điểm quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 44/2005/QĐ-TTg ngy 02 thng 03 năm 2005 của Thủ tướng Chnh phủ về việc ph duyệt cc Chương trnh xc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005;
Căn cứ Cng văn số 659/CV-BNN-KH ngy 28 thng 03 năm 2005 của Bộ Nng nghiệp v Pht triển nng thn về việc đề nghị xem xt, ph duyệt đề n xc tiến thương mại của Trung tm Tiếp thị - Triển lm nng nghiệp v Pht triển nng thn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xc tiến Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ph duyệt chương trnh xc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 của Trung tm Tiếp thị - Triển lm nng nghiệp v Pht triển nng thn theo Phụ lục km theo Quyết định ny.

Điều 2. Trung tm Tiếp thị - Triển lm nng nghiệp v Pht triển nng thn c trch nhiệm thực hiện cc đề n được ph duyệt theo đng mục tiu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả; tạo điều kiện cho cc doanh nghiệp thuộc mọi thnh phần kinh tế tham gia đề n được duyệt v huy động phần đng gp của doanh nghiệp theo đng quy định hiện hnh.

Điều 3. Quyết định ny c hiệu lực sau 15 ngy, kể từ ngy đăng Cng bo.

Điều 4. Gim đốc Trung tm Tiếp thị - Triển lm nng nghiệp v Pht triển nng thn v Cục trưởng Cục Xc tiến Thương mại thuộc Bộ Thương mại chịu trch nhiệm thi hnh Quyết định ny./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHƯƠNG TRNH XC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NĂM 2005
(Ban hnh km theo Quyết định số 962/2005/QĐ-BTM ngy 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Chương trnh

Thời gian

triển khai

Địa điểm

triển khai

Tổng kinh ph

(dự kiến)

Phần hỗ trợ

của Nh nước

(dự kiến)

Phần đng gp của DN

(dự kiến)

Ghi ch

1.     

Tập huấn nng cao kiến thức về xc tiến thương mại xuất nhập khẩu hng nng sản.

4, 6, 8, 10/2005

Bắc Ninh, Nam Định, Lm Đồng, Tiền Giang

320,00

160,00

160,00

 

2.     

Tham gia triển lm thực phẩm v đồ uống Hoa Kỳ 2005 v khảo st thị trường Mỹ.

30/09 - 09/10/2005

Washington Hoa Kỳ

2.019,55

1.149,23

870,32

Hỗ trợ 50% kinh ph tổ chức hội thảo

3.     

Tham gia hội chợ triển lm quốc tế về nng, cng nghiệp ma thu vng v khảo st thị trường Nga.

08 - 17/10/2005

Moscow

1.827,66

1.028,18

799,48

Hỗ trợ 50% kinh ph tổ chức hội thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 962/2005/QĐ-BTM phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.512
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74