Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 947/2001/QĐ-GCTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam Người ký: Trần Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 23/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 947/2001/QĐ-GCTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: CƯỚC HÒA MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM  

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM  

Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 01/08/1995 của Chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/19998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 293/2000/QĐ-TCBĐ ngày 03/04/2000 của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ viễn thông di động GSM;
Căn cứ quyết định số 108/QĐ-GCTT-HĐQT ngày 23/3/2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam về việc phê chuẩn điều chỉnh giảm cước hòa mạng dịch vụ thông tin di động;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Giá cước và tiếp thị,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành cụ thể mức cước hòa mạng hệ thống điện thoại di động GSM là: 818.000 đồng /máy-lần.

Mức cước trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001. Các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban Chức năng của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam, Giám đốc các công ty, các Bưu điện Tỉnh, Thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
-Như trên.
-TCBĐ( để B/c)
-HĐQT (để B/c)
- Cục BĐTW
- Lưu.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC 
Trần mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 947/2001/QĐ-GCTT ngày 23/03/2001 về cước hòa mạng điện thoại di động GSM do Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính viễn thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.677

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!