Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2020 về tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Số hiệu: 941/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 16/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ KINH DOANH, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Văn bản số 2822/UBND-VX1 ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/4/2020;

Xét đề nghị của Sở Công thương, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16/4/2020 đến ngày 30/4/2020, cụ thể như sau:

1. Dịch vụ ăn uống tại chỗ, vui chơi, giải trí trong các Trung tâm Thương mại, siêu thị.

2. Các cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí (sự kiện) tại các địa điểm công cộng; Quán karaoke; Vũ trường; Massage; Quán bar, Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử; Các trung tâm thể thao; Phòng tập thể hình; Các cơ sở chăm sóc sắc đẹp; Các cơ sở thể dục thẩm mỹ; Bể bơi.

3. Cửa hàng ăn, uống tại chỗ, các quán nước, quán cafe, quà vặt (cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống bán hàng qua mạng, ship hàng).

4. Dịch vụ vận chuyển hành khách; taxi; xe buýt (trừ xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở người đi cấp cứu).

5. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

6. Kiên quyết xóa Chợ cóc, Chợ tạm, Chợ tự phát, các điểm bán hàng rong.

Điều 2. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình được phép hoạt động phải thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về người làm việc, về việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị cần thiết để phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan Y tế; yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, giao tiếp; tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung đông người lao động; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 và Văn bản số 2387/UBND-VX1 ngày 05/4/2020 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; Thủ trưởng các sở, ban ngành các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- Đài PTTH tỉnh; Báo VP;
Cổng TTĐT tỉnh;
- CVNCTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2020 về tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217