Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/2004/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 93/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 02/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 93 /2004/QĐ-BTC NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ CÀO BIẾT KẾT QUẢ NGAY

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 826TC/QĐ/CĐTC ngày 5/9/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành quy chế tạm thời tổ chức phát hành thí điểm xổ số biết kết quả ngay; Quyết định số 830TC/QĐ/CĐTC ngày 6/9/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về in vé, giao nhận vé và quản lý vé xổ số cào biết kết quả ngay; Quyết định số 1139TC/QĐ-TCNH ngày 2/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành quy chế tạm thời tổ chức phát hành thí điểm xổ số biết kết quả ngay đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; Quyết định số 709TC/QĐ/TCNH ngày 19/8/1996 về bổ sung, sửa đổi quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1139TC/QĐ/TCNH và Quyết định số 1142TC/QĐ-TCNH ngày 2/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phê duyệt quy chế tạm thời của khu vực miền Nam về tổ chức phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay trong thời gian thí điểm.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ CÀO BIẾT KẾT QUẢ NGAY
(Ban hành kèm theo quyết định số 93 /2004/QĐ/BTC ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Xổ số cào biết kết quả ngay (gọi tắt là xổ số cào) là loại hình xổ số kiến thiết không quay số mở thưởng, kết quả trúng thưởng được in sẵn trên tờ vé và được phủ kín. Sau khi mua vé, người mua chỉ cần cào nhẹ lớp phủ trên mặt vé ở nơi quy định là biết vé trúng thưởng hay không trúng thưởng.

Để đảm bảo thi hành đúng quy định về thống nhất quản lý phát hành xổ số kiến thiết, Bộ Tài chính ban hành quy chế tổ chức in, phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay để Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố có căn cứ tổ chức thực hiện.

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Yêu cầu đối với tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay:

1. Phát hành xổ số cào biết kết quả ngay phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thống nhất quản lý phát hành xổ số kiến thiết, luật pháp hiện hành và các quy định trong quy chế này.

2. Phát hành xổ số cào biết kết quả ngay phải đảm bảo tính khách quan trung thực, an toàn, khoa học trong việc bố trí cơ cấu giải thưởng để thuận lợi trong việc phân bổ giải thưởng và quản lý, đảm bảo bí mật tuyệt đối về vé trúng thưởng, đảm bảo quyền lợi của người mua vé.

3. Phát hành xổ số cào biết kết quả ngay phải đồng thời với tổ chức tốt công tác tuyên truyền quảng cáo, giải thích cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức phát hành xổ số, kết hợp với các loại hình xổ số khác đấu tranh chống nạn số đề trên địa bàn.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2: Tiêu chuẩn chất lượng vé xổ số cào biết kết quả ngay:

1. Vé xổ số cào biết kết quả ngay phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu quản lý theo quy định ( tên công ty xổ số kiến thiết, giá tiền, ký hiệu xê ry, quy định về trả thưởng, cơ cấu giải thưởng, thời hạn trả thưởng, có mã khoá để kiểm soát đối chiếu chống lại các hình thức gian lận để lấy giải thưởng bất hợp pháp), có hình thức hấp dẫn, đủ lượng thông tin cần thiết đối với người mua.

2. Hình ảnh in trên tờ vé phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và thích hợp với yêu cầu quản lý, thống nhất in tên gọi trên tờ vé là "xổ số cào biết kết quả ngay".

3. Chất phủ ở nơi quy định được cào và không được cào phải đảm bảo không nhìn thấy nội dung bên trong khi soi rọi bằng mắt thường dưới cường độ ánh sáng đèn 500 W hay bằng máy, không tự bong hoặc biến dạng trong điều kiện bình thường.

4. Số lượng vé trúng thưởng, giá trị giải thưởng ghi trên tờ vé phải khớp đúng với cơ cấu giải thưởng ghi ở mặt sau tờ vé.

Điều 3: Giá vé:

Giá vé xổ số cào biết kết quả ngay được hình thành trên cơ sở đảm bảo cân đối hài hoà với giá vé các loại xổ số khác cùng phát hành; theo nhiều mức, tương ứng với các đợt, tối đa không quá 10.000 đ/vé.

Điều 4: Cơ cấu giải thưởng:

Được thiết kế và thể hiện trên từng tờ vé. Đối với mỗi loại giá vé khác nhau có cơ cấu giải thưởng tương ứng khác nhau. Cơ cấu giải thưởng được lập thành chương trình vi tính, đảm bảo đúng quy định, nhưng tối đa không quá 55% doanh thu phát hành.

Điều 5: Điều kiện in vé xổ số cào biết kết quả ngay:

1. Cơ sở in:

a. Loại hình doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp nhà nước nằm trong danh sách các nhà in đã đăng ký với Tổng cục thuế.

b. Quy trình công nghệ sản xuất đảm bảo sự an toàn của tờ vé xổ số cào biết kết quả ngay:

Có khu sản xuất riêng biệt;

Có thiết bị chuyên dùng để đảm bảo phân phối ngẫu nhiên các giải thưởng;

Có quy trình theo dõi kiểm soát chặt chẽ tờ vé từ khi thiết kế tới kho đóng gói;

Không để công nhân, viên chức quan sát xác định làm lộ được các vé trúng thưởng;

c. Quy trình quản lý đảm bảo sự an toàn của tờ vé xổ số cào biết kết quả ngay:

Có quy chế quản lý nội bộ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu ngăn chặn sự xác định được tờ vé trúng thưởng trước khi phát hành;

d. Tờ vé xổ số cào biết kết quả ngay phải đáp ứng đúng yêu cầu tại Điều 2 của quy chế này.

2. Việc phân bổ giải thưởng phải được thực hiện trên thiết bị chuyên dùng, phải được xây dựng theo nhiều chương trình khác nhau, được mã hoá để kiểm soát chống gian lận.

3. Các giải thưởng in trong vé có lớp phủ phải đảm bảo khách quan, được kiểm soát chặt chẽ đúng với thông báo phát hành để đảm bảo quyền lợi của người mua vé.

Công ty xổ số kiến thiết và cơ sở in phải ký hợp đồng in vé từng lần, tự chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chất lượng và tính bảo mật của tờ vé cào biết kết quả ngay.

4. Công ty xổ số kiến thiết phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn cơ sở in xổ số cào biết kết quả ngay có đủ điều kiện để in theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 của Điều này.

Điều 6: Quy định về quản lý vé xổ số cào biết kết quả ngay trong quy trình in.

1. Công ty xổ số kiến thiết phải thực hiện việc đăng ký với Cục thuế trên địa bàn và chịu sự quản lý của Cục thuế trong quá trình in vé xổ số cào theo đúng quy định hiện hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.

2. Doanh nghiệp in có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý máy, quy chế quản lý cán bộ lập chương trình phân bổ giải thưởng và quy trình quản lý toàn bộ công việc liên quan đến in vé xổ số cào biết kết quả ngay để đảm bảo bí mật, an toàn từ khâu lập trình, phân bổ giải thưởng, sử dụng mã khoá, đến các khâu đóng gói, bảo quản, giao nhận và tiêu huỷ sản phẩm hỏng.

3. Toàn bộ quá trình in giải thưởng được sao ghi và lưu trữ trên thiết bị riêng đảm bảo tuyệt đối bí mật và chỉ được phép xem các kết quả ghi được khi có yêu cầu bằng văn bản của Công ty xổ số kiến thiết và đại diện có thẩm quyền của cơ sở in và công ty xổ số kiến thiết.

4. Vé đóng gói phải bảo đảm yêu cầu quản lý, dễ xác định trách nhiệm trong từng khâu sản xuất và tiêu thụ.

5. Mã khoá an toàn của vé trúng thưởng trên tờ vé do công ty xổ số kiến thiết, cơ sở in phối hợp đặt mã và giải mã để kiểm soát chặt chẽ và an toàn.

Điều 7: Điều kiện để tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay:

1. Các công ty xổ số kiến thiết có nhu cầu phát hành xổ số cào phải xây dựng đề án báo cáo Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định cho phép phát hành.

Đề án phải thể hiện đủ các nội dung chủ yếu sau:

a. Kế hoạch phát hành cả năm có chia ra từng tháng, quý.

b. Nơi in vé, thiết kế tờ vé và các biện pháp đảm bảo an toàn tờ vé.

c. Tổ chức mạng lưới đại lý.

d. Tổ chức công tác tuyên truyền, quảng cáo.

e. Hiệu quả kinh tế, xã hội.

f. Biện pháp tổ chức quản lý.

Quyết định cho phép phát hành xổ số cào của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phải gửi về Bộ Tài chính để theo dõi quản lý.

2. Phải có đủ các điều kiện vật chất phục vụ cho việc phát hành; phải tổ chức tốt mạng lưới đại lý, công bố rộng rãi công khai các quy định về phát hành và thể lệ dự thưởng.

3. Phải tổ chức phát hành thí điểm để rút kinh nghiệm. Khi mở rộng địa bàn phát hành phải báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Điều 8: Quy định về tổ chức phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay:

1. Thị trường tiêu thụ vé xổ số cào biết kết quả ngay là thị trường chung các tỉnh, thành phố trong khu vực theo quy định sau:

a. Khu vực miền Bắc: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra

b. Khu vực miền Trung: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Ninh Thuận, Đắc Nông.

c. Khu vực miền Nam: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước trở vào

2. Khi phát hành phải tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường, để xây dựng kế hoạch phát hành phù hợp với khả năng tiêu thụ, quản lý vé và trả thưởng; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quảng cáo, giải thích cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tính trung thực và khách quan của việc phát hành xổ số cào.

3. Thời hạn lưu hành vé của mỗi đợt phát hành xổ số cào cần được xác định phù hợp với đặc điểm thị trường và thuận tiện cho công tác quản lý bán vé, trả thưởng.

Điều 9: Trách nhiệm của Công ty xổ số kiến thiết đối với khách hàng:

Công ty xổ số kiến thiết phải thông báo công khai cho khách hàng tham dự xổ số cào biết kết quả ngay các nội dung sau:

1. Các quy định trong thể lệ phát hành xổ số cào biết kết quả ngay.

2. Uỷ quyền cho đại lý trả thưởng cho người trúng thưởng có thể lĩnh thưởng ngay tại đại lý bán vé theo quy định của công ty xổ số kiến thiết.

Điều 10: Những trường hợp sau đây không được lĩnh thưởng:

1. Vé không còn nguyên hình khuôn khổ, bị rách rời, chắp vá, tẩy xoá.

2. Vé cào đúng nơi quy định nhưng không giữ nguyên được chữ và số trúng thưởng;

3. Vé cào ở nơi đã ghi " Nơi không được cào ";

4. Vé trúng thưởng để quá thời hạn quy định trên tờ vé hoặc trong thông báo phát hành của Công ty xổ số kiến thiết.

Điều 11: Đại lý xổ số cào biết kết quả ngay:

Công ty xổ số kiến thiết có thể lựa chọn trong các đại lý bán vé xổ số kiến thiết và có thể tổ chức thêm các đại lý khác để làm đại lý bán vé xổ số cào biết kết quả ngay nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Đại lý bán vé xổ số cào biết kết quả ngay phải nắm vững và chấp hành đầy đủ các quy định của thể lệ phát hành xổ số cào, tuân thủ các quy định có liên quan của công ty xổ số kiến thiết.

2. Đại lý bán vé xổ số cào biết kết quả ngay nhận vé để bán phải thanh toán đầy đủ ngay bằng tiền mặt. Trường hợp đại lý có khó khăn thì có thể được xem xét thế chấp bằng các giấy tờ có giá ( Sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu...) tương đương giá trị vé nhận (trừ hoa hồng đại lý bán vé ).

3. Đại lý bán vé xổ số cào biết kết quả ngay chỉ được phép bán vé đang còn giá trị lưu hành và phải nắm vững thể lệ phát hành để hướng dẫn, giải thích cho người mua vé.

4. Đại lý bán vé xổ số cào biết kết quả ngay phải bán đúng giá và trả thưởng cho người trúng thưởng theo đúng giá trị trúng thưởng và đúng với những giải mà công ty xổ số kiến thiết đã quy định đại lý được trả. Vé đã trả thưởng phải được lưu trữ và bảo quản nguyên vẹn làm cơ sở thanh toán với công ty xổ số kiến thiết .

5. Đại lý không được cào nơi đã ghi chữ " Nơi không được cào", trừ trường hợp đối với những vé trúng thưởng trong phạm vi các giải được công ty xổ số kiến thiết uỷ quyền trả thưởng.

6. Mọi sai sót, nhầm lẫn trong quá trình bán vé, trả thưởng không đúng quy định của công ty xổ số kiến thiết, đại lý phải chịu trách nhiệm vật chất đối với người mua vé và công ty xổ số kiến thiết.

7. Các đại lý bán vé xổ số cào biết kết quả ngay phải thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định trong Quy chế đại lý xổ số kiến thiết.

Điều 12: Hoa hồng đại lý:

Hoa hồng đại lý do công ty xổ số kiến thiết quy định, mức tối đa không quá 13% doanh thu bán vé của công ty xổ số kiến thiết .

Điều 13: Đối với người mua vé.

1. Trước khi mua vé, người mua vé cần nghiên cứu kỹ các điều quy định đã được ghi trong mặt trước và sau tờ vé hoặc hỏi thêm đại lý để được hướng dẫn thể lệ dự thưởng.

2. Không mua vé đã hết thời hạn có giá trị lưu hành quy định trên tờ vé

3. Sau khi mua vé, người mua vé cào nhẹ lớp phủ trên mặt tờ vé ở nơi quy định để biết có trúng thưởng hay không trúng thưởng và giá trị giải thưởng là bao nhiêu.

Điều 14: Trả thưởng và quản lý vé trả thưởng:

1. Vé trúng thưởng được lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết hoặc tại đại lý bán vé theo sự ủy quyền về trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết .

2. Chỉ trả thưởng cho những vé không vi phạm quy định tại Điều 10 của quy chế này;

3. Trước khi tiến hành trả thưởng, cán bộ trả thưởng phải kiểm tra tờ vé trúng thưởng do người có vé xuất trình, đảm bảo đúng và đủ yếu tố xác định là vé trúng thưởng hợp lệ theo quy định, vé trúng thưởng đã trả thưởng phải đục lỗ trên tờ vé.

4. Trước khi đưa vé đã trả thưởng vào lưu trữ công ty xổ số kiến thiết phải tổ chức kiểm tra, lập biên bản xác định các tờ vé đó là đúng quy định và lập bảng kê chi tiết số lượng vé trúng thưởng, số tiền đã trả thưởng.

5. Việc lưu trữ vé trúng thưởng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 15: Thu hồi vé bán không hết (vé ế):

Khi hết thời hạn lưu hành vé xổ số cào, công ty xổ số kiến thiết phải tiến hành thu hồi vé bán không hết (vé ế) tổ chức kiểm tra, kiểm đếm và thanh huỷ theo đúng quy định hiện hành. Để vô hiệu hoá tờ vé phải cắt góc.

Điều l6: Về đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tiền bán vé xổ số giữa đại lý và Công ty xổ số kiến thiết :

1. Đại lý xổ số cào biết kết quả ngay chỉ được nhận vé khi đã hoàn thành thủ tục pháp lý về đảm bảo nghĩa vụ thanh toán 100% số tiền phải thanh toán ngay trước khi nhận vé từ công ty xổ số kiến thiết .

2. Việc sử dụng các hình thức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý bán vé xổ số cào biết kết quả ngay với công ty xổ số kiến thiết thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 17: Thanh toán tiền bán vé:

Đại lý bán vé xổ số cào biết kết quả ngay phải nộp đủ tiền bán vé cho công ty xổ số kiến thiết theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng và theo quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước.

Điều 18: Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước:

Các công ty xổ số kiến thiết phải có nghĩa vụ nộp đầy đủ các khoản thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 19: Công tác hạch toán kế toán:

1. Toàn bộ hoạt động phát hành xổ số cào phải đưược mở sổ và ghi sổ kế toán theo quy định của luật pháp và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nưước

2. Ngoài những quy định về chế độ báo cáo chung, hàng tháng, hàng quý công ty xổ số kiến thiết báo cáo tình hình và kết quả phát hành xổ số cào về Bộ Tài chính để theo dõi và quản lý.

Điều 20: Xử lý vi phạm:

Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại quy chế này thì tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính ( bao gồm cả xem xét đình chỉ phát hành xổ số cào) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi cố ý gian lận cạo sửa, in vé giả để lĩnh thưởng tuỳ theo mức độ vi phạm phải bồi thường vật chất hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21: Trách nhiệm triển khai thực hiện:

1. Các công ty xổ số kiến thiết đang phát hành xổ số cào biết kết quả ngay không phải trình lại Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép phát hành xổ số cào biết kết quả ngay.

2. Các công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này và chịu sự kiểm tra của Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố và Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2004/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số cào biết kết quả ngay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116