Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 87/QĐ-CTN về việc hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ A rập Xi-Ri do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 87/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 05/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 87/QĐ-CTN NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ, VĂN HOÁ KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XI RI

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 8 năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 512/CP-QHQT ngày 25 tháng 5 năm 2000;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xi Ri đã được ký ngày 05 tháng 5 năm 1995 tại Cộng hoà Xi Ri.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn Hiệp định này và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày có hiệu lực của Hiệp định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

HIỆP ĐỊNH

 HỢP TÁC KINH TẾ, VĂN HOÁ, KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ A RẬP XI - RI

Với lòng mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi và với nhận thức là sự hợp tác chặt chẽ về kinh tế, văn hoá và kỹ thuật sẽ đem lại lợi ích cho hai nước, Chính phủ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà A Rập Xi - Ri (dưới đây gọi tắt là hai bên ký kết) đã thoả thuận như sau:

Điều 1. Hai bên ký kết sẽ phấn đấu tăng cường sự hợp tác kinh tế, văn hoá và khoa học kỹ thuật giữa hai nước trong các lĩnh vực nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội ở mỗi nước.

Điều 2. Hai bên ký kết sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, Công ty và đơn vị của mình nhằm phát triển sự hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước.

Điều 3. Hai bên ký kết sẽ tiến hành mọi biện pháp có thể và cần thiết nhằm tăng cường sự hợp tác kỹ thuật giữa hai nước thông qua việc đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm và thông tin khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực khác nhau.

Điều 4. Sự hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước dưới những hình thức và biện pháp chủ yếu sau:

a) Giúp đỡ về kỹ thuật.

b) Chuyển giao công nghệ và trao đổi kinh nghiệm.

c) Tiến hành nghiên cứu khoa học chung trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

d) Thành lập các Công ty liên doanh phù hợp với luật lệ và các quy định hiện hành ở mỗi nước.

e) Các tổ chức và Công ty hai nước cùng nhau hợp tác thực hiện các dự án ở một trong hai nước và ở nước thứ ba.

Sự hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật được thực hiện thông qua các hợp đồng hoặc các thoả thuận mà do các cơ quan hữu quan hai nước ký kết.

Điều 5. Hai bên ký kết cam kết không chuyển các thông tin và hồ sơ về sự hợp tác chung giữa các tổ chức hai nước cho bên thứ ba trước khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

Hai bên ký kết cam kết giữ bí mật các hồ sơ và các số liệu thông tin về việc thực hiện Hiệp định này.

Điều 6. Thành lập Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật gọi tát là Uỷ ban hỗn hợp với những nhiệm vụ chính sau đây:

1. Kiểm điểm, theo dõi thường kỳ việc thực hiện các Hiệp định, nghị định thư đã ký hoặc sẽ ký giữa hai nước.

2. Tìm hiểu và xác định những khả năng, biện pháp mới nhằm phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước; đồng thời chuẩn bị đưa ra những đề nghị, chương trình thích hợp để Chính phủ hai nước phê chuẩn và thực hiện.

Điều 7.

1. Uỷ ban hỗn hợp sẽ tổ chức họp thường ký luân phiên cứ hai năm một lần ở Việt Nam và ở Xi - Ri vào thời gian do hai bên thoả thuận.

2. Uỷ ban hỗn hợp có thể lập các tiểu ban và các tổ công tác để thực hiện thành công các nhiệm vụ đã định. Các biên bản của các cuộc họp các tiểu ban, các tổ công tác phải được Uỷ ban hỗn hợp phê duyệt.

3. Các quyết định, khuyến nghị của Uỷ ban hỗn hợp sẽ có hiệu lực sau khi được các cơ quan có thẩm quyền của hai nước phê duyệt.

Điều 8. Hai bên ký kết giải quyết mọi vấn đề, bất đồng nảy sinh trong quá trình giải thích, thực hiện hiệp định này thông qua thương lượng trên cơ sở hữu nghị.

Điều 9. Hiệp định này có giá trị 5 năm và sẽ mặc nhiên được gia hạn một năm một, nếu như trước khi Hiệp định hết hạn 6 tháng mà một trong hai bên không báo cho bên kia bằng văn bản ý muốn huỷ hoặc sửa đổi Hiệp định này.

Điều 10. Hiệp định này sẽ được phê chuẩn theo các luật pháp, thể lệ hiện hành ở hai nước và bắt đầu có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi hai bên trao đổi công hàm qua đường ngoại giao thông báo Hiệp định đã được phê chuẩn.

Làm và ký tại Đa Mát ngày 5 tháng 5 năm 1995 thành hai bản gốc bằng tiếng Việt và A Rập và Anh, cả hai bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có bất đồng về cách hiểu, bản tiếng Anh sẽ được dùng làm chuẩn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 87/QĐ-CTN về việc hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ A rập Xi-Ri do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74