Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 87/2005/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 87/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 87/2005/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 24 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ HUYỆN DIÊN KHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng “Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BTC , ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2791/TTr-STC-VG ngày 11 tháng 10 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa sản xuất cung ứng cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh như sau:

STT

Mục đích sử dụng nước

Lượng nước sử dụng trong tháng

Đơn giá
(đồng/m3)

1

Sinh hoạt các hộ dân cư

 

 

 

SH1

Mức 5 m3/người/tháng

1.911

 

SH2

Trên 5 đến 10 m3/người/tháng

2.866

 

SH3

Trên 10 đến 15m3/người/tháng

3.582

 

SH4

Trên 15 m3/người/tháng

4.776

2

Cơ quan Hành chính, đơn vị sự nghiệp

Theo thực tế sử dụng

2.866

3

Bệnh viện, nhà hộ sinh

Theo thực tế sử dụng

2.388

4

Phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

2.866

5

Hoạt động SXVC

Theo thực tế sử dụng

3.582

6

Hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch

Theo thực tế sử dụng

5.493

Điều 2. Giá tiêu thụ nước sạch ghi tại Điều 1 là giá bán tại đồng hồ đo lượng tiêu thụ nước của các hộ ký hợp đồng sử dụng nước sạch trực tiếp với Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng);

Giá tiêu thụ nước sạch ghi tại Điều 1 không bao gồm:

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được quy định tại Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh v/v Ban hành quy định chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được quy định tại Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường hưuớng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2005 và thay thế cho Quyết định số 2378/QĐ-UB ngày 29/7/2003 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 87/2005/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.780
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69