Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 82-TTg năm 1979 về việc thống nhất quản lý cung ứng xăng dầu theo ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 82-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 08/03/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ CUNG ỨNG XĂNG DẦU THEO NGÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét tình hình hiện nay và căn cứ nghị quyết số 184-CP ngày 24-9-1969 của Hội đồng Chính phủ về việc cải tiến công tác cung ứng vật tư;
Theo đề nghị của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (công văn số 212-UB/VT ngày 28-02-1979) và Bộ Vật tư về việc thống nhất quản lý cung ứng xăng dầu theo ngành.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Giao cho Bộ Vật tư thống nhất quản lý việc tiếp nhận và cung ứng xăng dầu trong cả nước từ trung ương đến địa phương. Bộ Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận xăng dầu từ các tàu nước ngoài vào các kho đầu mối và tổ chức vận chuyển dầu hỏa, hơi đốt đến các tỉnh, thành phố theo kế hoạch của Bộ Nội thương; Bộ Nội thương vẫn quản lý việc tổ chức bán lẻ dầu hỏa, hơi đốt cho các đơn vị và nhân dân sử dụng.

2. Bộ Vật tư khẩn trương thành lập các Công ty xăng dầu chuyên doanh ở các khu vực (hoặc tỉnh, thành phố) các kho, trạm, cửa hàng trực thuộc Tổng công ty xăng dầu để thống nhất quản lý từ việc tiếp nhận, vận chuyển đến cung ứng xăng dầu cho các đơn vị sử dụng (thay thế bộ phận cung ứng xăng dầu thuộc các Công ty vật tư tổng hợp hiện nay).

3. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, các đồng chí Bộ trưởng Bộ Vật tư, Bộ Nội thương, Bộ Tài chính và thủ trưởng các ngành có liên quan, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này trước ngày 01 tháng 4 năm 1979.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 82-TTg năm 1979 về việc thống nhất quản lý cung ứng xăng dầu theo ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.491
DMCA.com Protection Status