Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020

Số hiệu: 767/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2011-2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Kết luận số 02/KL/TU ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa V về công tác chỉ đạo lập Đề án phát triển Trung tâm dịch vụ hậu cần Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Sở Giao thông – vận tải tại Tờ trình số 256/Tr-SGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đề án: đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020.

2. Cơ quan lập đề án: Sở Giao thông – vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Mục tiêu, định hướng của đề án:

- Xây dựng hệ thống dịch vụ Logistics đạt trình độ quốc tế. Qua đó, tạo dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành một Trung tâm dịch vụ Logistics của khu vực, phục vụ có hiệu quả việc phát triển kinh tế cảng biển, thương mại và đầu tư của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành “đô thị cảng trong tương lai”.

- Là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai lập kế hoạch, quy hoạch phát triển chi tiết các lĩnh vực liên quan đến hoạt động dịch vụ logistics trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, trong đó xem xét nhu cầu ưu tiên tập trung phát triển một trung tâm dịch vụ logistics có quy mô hiện đại, đầu tư đồng bộ, ngay phía sau khu cảng Cái Mép.

- Đề ra các chương trình trọng tâm nhằm làm cơ sở cho việc triển khai một kế hoạch phát triển logistics trên địa bàn tỉnh. Làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển các lĩnh vực liên quan đến hoạt động logistics phù hợp với đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội của vùng, địa phương đảm bảo mục tiêu thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế thế giới của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phù hợp với chiến lược kinh tế biển đến năm 2020 đã được xác định tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 02 năm 2007.

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, để phát triển Logistics trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2010-2015; phù hợp quy hoạch phát triển không gian (Quy hoạch xây dựng chung) của tỉnh;

- Là đề án cơ sở nằm trong đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh và cả nước có quan hệ mật thiết với đề án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh, đồng thời làm căn cứ xây dựng hệ thống chính sách cho dịch vụ Logistics là chính sách chung gắn với công nghiệp hỗ trợ.

- Là cơ sở để thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới vào đầu tư xây dựng, khai thác tại trung tâm Logistics Cái Mép, từ đó tạo ra thế cạnh tranh quốc tế cho trung tâm.

- Xây dựng các giải pháp hoàn thiện về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng trung tâm Logistics, xây dựng bộ máy quản lý vận hành khai thác; xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư; xây dựng trình Chính phủ các cơ chế, chính sách, nguồn vốn để phát triển ngành Logistics trên địa bàn tỉnh.

4. Nội dung chương trình trọng tâm của đề án:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển Logistics;

b) Quy hoạch xây dựng các trung tâm dịch vụ Logistics;

c) Phát triển tổng thể cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển Logistics;

d) Đào tạo phát triển và thu hút nguồn nhân lực cho lĩnh vực Logistics;

e) Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ Logistics.

5. Tổ chức thực hiện: Sở Giao thông – vận tải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với các chương trình của đề án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông – vận tải, Kế hoạch – Đầu tư, Công thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190