Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Số hiệu: 663/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Xuân Lý
Ngày ban hành: 02/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 663/QĐ-UBND

Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu;

Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế -xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 1953/2004/QĐ-BTM ngày 30/12/2004 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII nhiệm kỳ 2005-2010;

Căn cứ Nghị quyết 3g/2006/NQBT-HĐND ngày 10/4/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 05/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương “Dự án quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 11/SKH-CNDL ngày 04 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm, mục tiêu phát triển:

1.1. Quan điểm:

- Quy hoạch Mạng lưới xăng dầu phải phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, lĩnh vực; phù hợp với xu hướng phát triển thị trường xăng dầu... và đặc thù mặt hàng xăng, dầu;

- Phát triển mạng lưới xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực, các địa bàn trọng điểm trên địa bàn tỉnh; góp phần phục vụ đời sống dân sinh đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn;

- Đa dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh xăng dầu; đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

- Xây dựng cơ chế quản lý và đảm bảo nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia, dự trữ lưu thông, dự trữ phòng chống lụt bão,…một cách hợp lý, khoa học; đảm bảo các cửa hàng xăng dầu (CHXD) trong mạng lưới tuân thủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Nhà nước.

1.2. Mục tiêu:

- Xây dựng mạng lưới xăng dầu bao gồm kho xăng dầu, CHXD trên địa bàn tỉnh một cách hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của từng vùng, từng địa phương, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các công trình hạ tầng.

- Phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu trong công tác quy hoạch và chỉ đạo điều hành; tạo cơ sở cho việc sắp xếp hợp lý mạng lưới xăng dầu, cấp phép xây dựng mới các cửa hàng xăng dầu đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và các quy định khác có liên quan;

- Phát triển hệ thống CHXD trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại hóa; ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật và xây dựng, các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật; huy động nguồn vốn các thành phần kinh tế, thúc đẩy quá trình đầu tư, tái đầu tư của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;

- Mở rộng thị trường cung ứng xăng dầu cho các tỉnh Bắc Trung bộ và các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông;

2. Quy mô đầu tư và xây dựng các loại hình cơ sở kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch:

2.1. Kho xăng dầu:

Căn cứ Quyết định số 0422/2003/QĐ-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2003 của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế đầu tư xây dựng kho xăng dầu:

a. Kho đầu mối là kho có khả năng trực tiếp tiếp nhận xăng dầu từ tàu thủy chở xăng dầu nhập khẩu hoặc từ các nhà máy lọc dầu, có sức chứa từ 10.000 m3 trở lên, có bến cảng chuyên dụng cho tàu thủy có trọng tải từ 10.000 DWT trở lên neo đậu và bơm rót xăng dầu vào kho.

b. Kho tuyến sau là kho tiếp nhận xăng dầu từ kho đầu mối hoặc từ các kho khác; có khả năng tiếp nhận xăng dầu từ kho đầu mối, từ các kho khác hoặc từ nhà máy lọc dầu trong nước và có khả năng nhập, xuất xăng dầu.

2.2. Quy mô cửa hàng xăng dầu:

a. Cửa hàng xăng dầu trên đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc:

Căn cứ theo quy định tại Quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Bộ Thương mại, CHXD được phân thành 3 loại: Loại I, Loại II, Loại III;

b. Cửa hàng xăng dầu trên đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại về Hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu và Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 4530:1998 ; căn cứ vào tổng dung tích chứa xăng dầu, quy định CHXD được phân cấp như sau: cấp I, cấp II, cấp III;

2.3. Xây dựng kho và cửa hàng xăng dầu:

Việc xây dựng các kho và CHXD phải đáp ứng đúng theo quy định của nhà nước về: kiến trúc, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, vật liệu xây dựng, sức chứa, công suất thiết bị, trang thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, điểm đấu nối với trục đường giao thông và các giải pháp về kỹ thuật khác.

3. Quy hoạch mạng lưới xăng dầu:

3.1. Định hướng quy hoạch kho xăng dầu:

a. Thời kỳ 2006-2010:

Di chuyển và đầu tư 02 hệ thống kho xăng dầu với quy mô kho tuyến sau để tiếp nhận, dự trữ xăng dầu từ các kho đầu mối và nhà máy lọc dầu trong nước như sau:

+ Di chuyển kho xăng dầu Ngự Bình có sức chứa 2.500m3, diện tích chiếm đất 4.500m2 tại phường An Cựu về kho cảng xăng dầu Thuận An; nâng tổng sức chứa kho cảng xăng dầu Thuận An lên 7.000m3 với diện tích chiếm đất 19.500m2;

+ Xây dựng kho cảng xăng dầu Chân Mây có sức chứa 7.000m3, diện tích chiếm đất 40.000m2 tại khu vực Chân Mây (Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô) cho tàu dầu 30.000 DWT cập bến.

b. Thời kỳ 2011-2020:

Xây dựng mới kho cảng đầu mối xăng dầu tại cảng Chân Mây với quy mô cấp vùng, có sức chứa từ 50.000 - 70.000 m3 đủ năng lực tiếp nhận xăng dầu từ nước ngoài và Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nâng cấp kho cảng Thuận An nhằm tăng năng lực tiếp nhận và cung cấp xăng dầu cho các tỉnh Bắc miền Trung và Lào, Đông Bắc Thái Lan.

3.2 Định hướng quy hoạch cửa hàng xăng dầu:

a. Thời kỳ 2006-2010:

Trong thời kỳ này, bố trí mạng lưới CHXD theo hướng kết hợp giữa bố trí theo cụm và phân tán nhằm tận dụng năng lực hiện có của các CHXD; trên cơ sở đó nâng cấp, mở rộng quy mô, hiện đại hóa trang thiết bị đồng thời bố trí thêm một số vị trí mới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Điều chỉnh lại một số vị trí đáp ứng tình hình phát triển của các vùng, tiểu vùng kinh tế, khu kinh tế, các khu công nghiệp và các vùng dân cư tập trung. Bố trí các CHXD trên các tuyến giao thông chính, những trục giao thông có mật độ phương tiện vận tải qua lại nhiều, các nơi có địa hình cao ráo ít bị ảnh hưởng của lũ lụt, đảm bảo diện tích đất phù hợp với việc đầu tư, mở rộng và khắc phục thiên tai bão lụt.

Tại các khu tập trung dân cư, thị trấn, huyện lỵ và thành phố Huế, vị trí các CHXD phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu được quy định theo Quy chuẩn xây dựng đô thị Việt Nam.

Nâng cấp, cải tạo các CHXD đáp ứng yêu cầu về mặt bằng kinh doanh và không gian kiến trúc, mở rộng các điểm đấu nối của CHXD với đường giao thông đảm bảo an toàn giao thông.

Chuẩn hóa trang thiết bị, đảm bảo việc cung cấp xăng dầu, dầu mỡ nhờn và các sản phẩm hóa dầu khác...phục vụ kịp thời, chính xác, thuận tiện và văn minh cho người tiêu dùng góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Đến cuối thời kỳ 2006-2010, toàn tỉnh có: 130 cửa hàng xăng dầu (79 cửa hàng loại I, 49 cửa hàng loại II và 2 cửa hàng loại III), trong đó:

- Số cửa hàng phù hợp quy hoạch được giữ nguyên hoặc nâng cấp: 81;

- Số cửa hàng không phù hợp quy hoạch phải giải tỏa, di dời: 29;

- Xây dựng mới thêm 49 cửa hàng các loại để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thay thế các cửa hàng không phù hợp quy hoạch phải giải tỏa, di dời;

Hệ thống CHXD trên địa bàn toàn tỉnh được bố trí như sau: (phụ lục kèm theo);

b. Thời kỳ 2011-2015:

Tập trung đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, phát triển mở rộng quy mô và khả năng cung cấp của các CHXD; hình thành các cụm CHXD đủ năng lực cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân và thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Xóa bỏ các cửa hàng, điểm bán xăng dầu không phù hợp, di chuyển các cửa hàng nằm trong các khu vực di tích, danh lam thắng cảnh, khu vực tập trung dân cư đông đúc và bố trí lại tại các vị trí theo phương án quy hoạch mới.

Riêng mạng lưới CHXD thuộc khu vực nội thành của thành phố Huế, điều chỉnh các CHXD ở các khu dân cư tập trung ra vùng ven; phát triển một số CHXD ở vùng ít bị lũ lụt để phục vụ khi có thiên tai và ở vùng dân cư mới phát triển.

Xây dựng mới một số cửa hàng để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, và thay thế các cửa hàng bị xóa bỏ, di dời.

Đến cuối thời kỳ 2011-2015, toàn tỉnh có tổng số: 149 CHXD (116 cửa hàng loại I, 31 cửa hàng loại II và 2 cửa hàng loại III), trong đó:

- Số cửa hàng phù hợp quy hoạch được giữ nguyên hoặc nâng cấp: 122 cửa hàng;

- Số cửa hàng không phù hợp quy hoạch phải xóa bỏ, di dời: 08 cửa hàng;

- Xây dựng mới thêm 27 cửa hàng các loại;

Quy hoạch cụ thể trên từng địa bàn huyện, thành phố như sau: (phụ lục kèm theo);

c. Định hướng phát triển đến năm 2020:

Đến năm 2020 tập trung vào các hướng chính sau: Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện, nâng cao chất lượng thương mại - dịch vụ của mạng lưới CHXD ở vùng miền núi, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; hiện đại hóa, nâng cao hơn nữa trình độ văn minh thương mại đối với các CHXD ở thành phố, ở trung tâm thị trấn, thị tứ.

4. Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2006-2015: 595 tỷ đồng.

a. Giai đoạn 2006-2010: 145 tỷ đồng.

Trong đó:

- Kho xăng dầu cảng Chân Mây: 50 tỷ đồng

- Kho xăng dầu cảng Thuận An: 20 tỷ đồng;

- Các cửa hàng xăng dầu: 75 tỷ đồng

b. Giai đoạn 2011-2015: 450 tỷ đồng.

Trong đó:

- Kho xăng dầu cảng Chân Mây: 360 tỷ đồng

- Kho xăng dầu cảng Thuận An: 30 tỷ đồng;

- Các cửa hàng xăng dầu: 60 tỷ đồng

5. Nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển quy hoạch xăng dầu:

Vốn đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các kho xăng dầu, các CHXD chủ yếu là nguồn vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Nhà nước chỉ hỗ trợ cho những dự án ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa bằng các hình thức cho vay vốn ưu đãi đầu tư, miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất theo quy định của nhà nước.

6. Nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới cửa hàng xăng dầu:

Nhu cầu sử dụng đất để xây dựng mới các CHXD là: 1,87 ha;

7. Giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch:

7.1. Các Sở, ngành, UBND các cấp có liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình thực hiện quy hoạch:

Điều tra, khảo sát, bố trí các địa điểm phù hợp yêu cầu của quy hoạch mạng lưới xăng dầu; xây dựng quỹ đất dự phòng phù hợp với tiêu chuẩn từng loại CHXD, kho chứa, kho xăng dầu trong quy hoạch; Thực hiện việc xóa bỏ, di dời các điểm kinh doanh xăng dầu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh môi trường, các điểm kinh doanh nằm trong các khu vực di tích, danh lam thắng cảnh, nằm trong khu vực dân cư đông đúc.

- Chỉnh trang, nâng cấp các CHXD chưa đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn của cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

7. 2. Thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần:

- Tạo điều kiện thuận lợi, huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế bằng nhiều hình thức như tự bỏ vốn, liên doanh liên kết... nhằm tăng khả năng đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, mở rộng quy mô CHXD, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật và văn minh thương mại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Xây dựng cơ chế chính sách về đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút vốn, công nghệ và nâng cao trình độ cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

- Gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, phát triển dịch vụ kinh doanh xăng dầu tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

7.3. Các giải pháp về phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường:

a. Về an toàn phòng cháy chữa cháy:

Nhiệm vụ phòng chống cháy nổ tại các CHXD được ưu tiên đặt lên hàng đầu; CHXD phải thiết kế, kiểm tra, lựa chọn thiết bị và lắp đặt hệ thống PCCC đảm bảo đủ các trang thiết bị, phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định của nhà nước; cán bộ nhân viên bán hàng, thủ kho hàng phải được học tập kiến thức và sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC, hệ thống chữa cháy cố định.

Trong vận hành bơm rót xăng dầu phải bảo đảm an toàn đối với người lao động và thiết bị; đảm bảo khoảng cách thuận tiện không che khuất tầm nhìn của công nhân vận hành, hệ thống điện chiếu sáng và cường độ ánh sáng vào ban đêm cũng như thiết bị kiểm soát an toàn các khu bể chứa nhiên liệu.

b. Về vệ sinh môi trường:

- Nguồn nước thải nhiễm xăng dầu phát sinh khi rửa bể, rửa xe, rửa các trang thiết bị và nước từ các khu vực nền bãi có vương vãi dầu... được xử lý qua hệ thống lắng gặn theo quy định trước khi thải ra ngoài.

- Nguồn nước phát sinh khi có mưa, nước sinh hoạt thoát ra hệ thống mương hở thẳng ra hệ thống thoát nước chung.

- Nguồn nước thải từ khu vệ sinh được xử lý cục bộ qua bể tự hoại trước khi thoát ra ngoài, không gây ô nhiễm môi trường.

7.4. Các giải pháp về quản lý nhà nước:

- Giám đốc các Sở: Thương mại, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học Công nghệ, Giao thông Vận tải, Du lịch, Thủy Sản, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Chân mây - Lăng cô; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế… căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và có biện pháp yêu cầu các cơ sở nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan về thiết kế và xây dựng đúng thiết kế, đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyệt đối an toàn trong công tác PCCC và các điều kiện kinh doanh khác.

- Các trường hợp chưa đảm bảo hoặc vi phạm, kiên quyết không cấp giấy phép và yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho đến khi cơ sở thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các quy định mới cấp giấy phép cho cơ sở đi vào hoạt động kinh doanh.

- Đối với các cửa hàng nằm trong diện giải tỏa, di dời; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế cần xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó quy định thời điểm di dời, giải toả cho từng cửa hàng và thông báo để các cửa hàng có thời gian chuẩn bị thực hiện. Ưu tiên cho các cửa hàng thuộc diện di dời, giải toả trong việc bố trí lại địa điểm mới theo quy hoạch để sử dụng hợp lý nguồn vốn, trang thiết bị, kinh nghiệm quản lý, giải quyết lao động... của các doanh nghiệp này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thương mại:

Sở Thương mại có trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện quy hoạch; tổ chức công bố quy hoạch; xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch; căn cứ vào quy hoạch được duyệt, phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện quy hoạch; chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành và các địa phương có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất điều chỉnh quy hoạch trong trường hợp cần thiết.

2. Các Sở, Ngành:

Các Sở, Ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với sở Thương mại chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện quy hoạch.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế:

Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới xăng dầu của tỉnh, tổ chức xây dựng và triển khai quy hoạch trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Sở Thương mại và các Sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch. Xác lập quỹ đất dành cho việc phát triển các cửa hàng xăng dầu khi triển khai thực hiện dự án đầu tư ở địa phương. Thực hiện chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, Thủy sản; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Chân mây Lăng cô; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Lý

 

PHỤ LỤC:

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2010, 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020
(Kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2007)

TT

HIỆN TRẠNG

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ghi chú

 

Tên cửa hàng

Địa điểm

Diện tích

(m2)

Tình hình xây dựng

Loại cửa hàng

Giai đoạn 2006 - 2010

Giai đoạn 2011 - 2015

 

Định hướng

Loại cửa hàng

Định hướng

Loại cửa hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

HUYỆN PHONG ĐIỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

DNTN Điền Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CHXD Điền Hải

Xã Điền Hải

100

Bán kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN Phò Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CHXD Phò Ninh

Xã Phong An

50

Bán kiên cố

III

Nâng cấp, mở rộng

II

Giữ nguyên

II

 

 

DNTN Ưu Điềm

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CHXD Ưu Điềm

Xã Phong Hòa

400

Bán kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

DNTN Sơn Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CHXD Đại Lộc

Điền Lộc

376

Bán kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN Điền Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CHXD Điền Hương

Xã Điền Hương

640

Bán kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

II

 

 

HTX Điền Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

6

CHXD Điền Hòa

Xã Điền Hòa

500

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Công ty vật tư nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

7

CHXD Km27

TT Phong Điền

14600

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Cty XD giao thông TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

 

8

CHXD An Lỗ

Phong Hiền

600

Kiên cố

I

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

DNTN số 3 Thanh Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

9

CHXD số 3 Thanh Hương

Xã Phong Thu

1440

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

DNTN Tuấn Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

10

CHXD Phong Sơn

Xã Phong Sơn

500

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Công ty XD TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

 

11

CHXD số 16

TT Phong Điền

500

Kiên cố

I

Xóa bỏ

-

0

-

 

12

CHXD số 20

Xã Phong An

600

Kiên cố

I

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

Cty cổ phần Petrolimex Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

CHXD Phong Điền

TT Phong Điền

480

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN Thanh Lương

 

 

 

 

 

 

 

14

CHXD số 3

Phong An

2500

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Cty PTS TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

15

CHXD số 3

Km23 Phong An

600

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN Trạm XD Hương an

 

 

 

 

 

 

 

16

CHXD Phò Trạch

Xã Phong Thu

1920

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Cụm Phong Thu - Ngũ Điền

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 2

I

Xây dựng mới: 1

I

 

18

Tuyến Phong Điền - A Lưới (đoạn qua Xã Phong Mỹ)

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

II

Xây dựng mới: 1

I

 

19

Tuyến Phong Chương - Phong Mỹ

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 2

I

Giữ nguyên

I

 

20

CHXD Mỹ Xuyên, Xã Phong Hòa

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

21

Tuyến cao tốc Cam Lộ-Túy Loan (đoạn qua Phong Điền)

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

HTX Đông Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CHXD Đông Phước

Xã Đông Phước

864

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

HTX Đông Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CHXD Đông Phú

Xã Quảng An

1000

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Cty TNHH Quảng Điền

 

 

 

 

 

 

 

3

CHXD Bến Đò

TT Sịa

300

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Xóa bỏ

-

 

 

HTX XD Thái Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CHXD Minh Nhật

Quảng Phú

350

Kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

DNTN Quảng Công

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CHXD Quảng Công

Xã Quảng Công

570

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

DNTN Quang Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

6

CHXD Quang Thành

TT Sịa

200

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

II

Giữ nguyên

II

 

 

HTX Phú Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

7

CHXD Phú Thanh

Xã Quảng Thành

351

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

II

 

 

Công ty XD TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

 

8

CHXD số 22

TT Sịa

800

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Xã Quảng Thái

 

Kiên cố

 

 

 

Xây dựng mới: 1

II

 

10

Xã Quảng Ngạn

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

II

Giữ nguyên

II

 

11

Xã Quảng Thọ

 

Kiên cố

 

 

 

Xây dựng mới: 1

II

 

12

Xã Quảng Vinh

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

13

Xã Quảng Phú

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

II

Giữ nguyên

II

 

14

Xã Quảng Lợi

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

II

Giữ nguyên

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

HUYỆN HƯƠNG TRÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNTN Hương Hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CHXD Hương Hồ

Xã Hương Hồ

100

Bán kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

Cty cổ phần TM Hương Trà

 

 

 

 

 

 

 

2

CHXD Km17

TT Tứ Hạ

1000

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Xóa bỏ

-

 

 

DNTN Bao Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CHXD Bao Vinh

Xã Hương Vinh

100

Bán kiên cố

III

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

HTX Hương Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CHXD Hương Vinh

Xã Hương Vinh

300

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

Cty cổ phần Phong Quảng

 

 

 

 

 

 

 

5

CHXD mỏ đá

Xã Hương Vân

100

Bán kiên cố

III

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

Công ty XD TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

 

6

CHXD số 24

Xã Hương Hồ

1000

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

7

CHXD số 8

Xã Hương Văn

600

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN Thanh Lương

 

 

 

 

 

 

 

8

CHXD số 1

Xã Hương Xuân

500

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

II

 

 

Cty PTS TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

9

CHXD số 2

TT Tứ Hạ

500

Kiên cố

I

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

DNTN Trạm XD Hương An

 

 

 

 

 

 

 

10

CHXD Hương An

Xã Hương An

510

Kiên cố

I

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Phú Ốc, TT Tứ Hạ

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

12

Cụm Hương Thọ-Bình Điền

 

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 2

I

Xây dựng mới: 1

I

 

13

Tuyến đường tránh Hương Văn- Hương An

 

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 2

I

Giữ nguyên

I

 

14

Xã Hương An

 

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

15

Hương Phong-Hải Dương

 

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Xây dựng mới: 1

I

 

16

Tuyến tỉnh lộ 16; Tứ Hạ - Hương Bình

 

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Xây dựng mới: 1

I

 

17

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh

 

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

18

Tuyến cao tốc Cam Lộ-Túy Loan (đoạn qua Hương Trà)

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

II

Giữ nguyên

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

THÀNH PHỐ HUẾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Thành Đô

 

 

 

 

 

 

 

1

CHXD bến xe phía Nam

333 An Dương Vương

1000

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Cty cổ phần cơ khí & XKLĐ

 

 

 

 

 

 

2

CHXD 252 Nguyễn Sinh Cung, Huế

252 Nguyễn Sinh Cung, Huế

120

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN Phú Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CHXD

520 Lê Duẩn, Huế

750

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN Vĩ Dạ

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CHXD Vĩ Dạ

117 Nguyễn Sinh Cung

150

Bán kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

DNTN Thủy An

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CHXD Thủy An

135 An Dương Vương

600

Kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

Công ty công trình đường sắt

 

 

 

 

 

 

 

6

CHXD 187 Hùng Vương

187 Hùng Vương

500

Kiên cố

I

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

HTX TMDV Thuận Thành

 

 

 

 

 

 

 

7

CHXD Thuận Thành

69 Nguyễn Biểu, Huế

65

Bán kiên cố

III

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

Cty TNHH Thế Kỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

8

CHXD Thế kỷ

52 Minh Mạng, Huế

300

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Xóa bỏ

-

 

 

Chi nhánh DNTN Ngô Đồng tại

Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

CHXD Ngô Đồng

Bến xe phía Bắc

600

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Cty PTS TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

10

CHXD số 1

331 An Dương Vương

268

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Xóa bỏ

-

 

 

DNTN Thanh Lương

 

 

 

 

 

 

 

11

CHXD số 2

Phú Hậu

596

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

Công ty XD TT Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CHXD số 1

90 Hùng Vương, Huế

1821

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Xóa bỏ

-

 

13

CHXD số 2

77 Hùng Vương, Huế

262

Kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

14

CHXD số 3

05 Nguyễn Tri Phương, Huế

1009

Kiên cố

I

Xóa bỏ

-

0

-

 

15

CHXD số 4

06 Lê Duẩn, Huế

128

Kiên cố

I

Xóa bỏ

-

0

-

 

16

CHXD số 5

96 Lý Thái Tổ, Huế

1051

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

17

CHXD số 9

02 Lê Ngô Cát, Huế

463

Kiên cố

I

Xóa bỏ

-

0

-

 

18

CHXD số 10

64 Bùi Thị Xuân, Huế

427

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

II

Giữ nguyên

II

 

19

CHXD số 11

292 Tăng Bạt Hổ, Huế

794

Kiên cố

I

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

Công ty XD quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

20

CHXD quân đội

Xã Thủy An

 

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Giữ nguyên

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Cụm Kim Long - Hương Long

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 2

I

Giữ nguyên

I

 

22

Cụm Tự Đức-Thủy Dương

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 2

I

Giữ nguyên

I

 

23

Cụm An-Vân-Dương

 

Kiên cố

 

0

 

Xây dựng mới: 2

I

 

24

Tuyến Kim Long-Hương Sơ

 

Kiên cố

 

0

 

Xây dựng mới: 1

II

 

25

Quốc lộ 49, Vĩ Dạ, Huế

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

HUYỆN PHÚ VANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần Trung Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

CHXD Trung Nam

Xã Phú Thượng

480

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN xăng dầu Thuận An

 

 

 

 

 

 

 

2

CHXD Thuận An

Cảng Thuận An

100

Bán kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Xóa bỏ

-

 

 

DNTN Lộc Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CHXD An Lưu

Phú Mỹ

800

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

II

 

 

DNTN Hữu Quan

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CHXD Hữu Quan

TT Thuận An

120

Kiên cố

III

Giữ nguyên

III

Nâng cấp, mở rộng

III

 

 

Công ty cổ phần An Phú

 

 

 

 

 

 

 

5

CHXD Chợ Mai

Xã Phú Thượng

210

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Xóa bỏ

-

 

6

CHXD Thượng Lưu

Cảng Thuận An

150

Bán kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

7

CHXD Tân Mỹ

TT Thuận An

310

Bán kiên cố

I

Xóa bỏ

-

0

-

 

8

CHXD nước đá

TT Thuận An

120

Bán kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

9

CHXD ngã ba Thuận An

TT Thuận An

140

Kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

10

CHXD Phú Hải

Xã Phú Hải

330

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

11

CHXD Vinh Thanh

Xã Vinh Thanh

192

Bán kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

12

CHXD Trường Hà

Xã Vinh Phú

870

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

13

CHXD Phú Đa

Xã Phú Đa

2600

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

14

CHXD Lộc Sơn

Xã Phú Xuân

150

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

II

Giữ nguyên

II

 

 

DNTN Trung Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

15

CHXD Phú Diên

Xã Phú Diên

100

Bán kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

DNTN Vinh An

 

 

 

 

 

 

 

 

16

CHXD Vinh An

Xã Vinh An

100

Bán kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

DNTN Hoa Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

17

CHXD Hoa Nam

Xã Vinh An

100

Kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

Công ty XD TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

 

18

CHXD số 18

Xã Phú Tân

200

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

19

CHXD số 21

Xã Phú Thượng

920

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Cty cổ phần Petrolimex Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

20

CHXD cảng cá Thuận An

Cảng cá Thuận An

792

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Cụm thị trấn Thuận An

 

 

 

Xây dựng mới: 2

I

Xây dựng mới: 1

I

 

22

Cụm Phú Thanh- Phú Tân - Phú Dương

 

 

 

Xây dựng mới: 2

II

Xây dựng mới: 1

I

 

23

Cụm Phú Thuận-Phú Diên-Vinh Thanh-Vinh An

 

 

 

Xây dựng mới: 2

I

Xây dựng mới: 2

II

 

24

Cụm Vinh Hà - Vinh Thái

 

 

 

Xây dựng mới: 1

II

Giữ nguyên

I

 

25

Cụm Phú Đa

 

 

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

HUYỆN HƯƠNG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

Cty xây lắp TT Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CHXD KCN Phú Bài

Xã Thủy Phù

9033

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN Thủy Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CHXD Thủy Dương

Thủy Dương

750

Kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

Cty SC&QL đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CHXD Dạ Lê

Thủy Phương

90

Kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

DNTN Phúc Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CHXD Phúc Vinh

Thủy Phù

1001

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Cty TNHH Xanh Pôn

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CHXD Ngự Bình

Thủy Phương

9800

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Cty cổ phần TMTH Hương Thủy

 

 

 

 

 

 

6

CHXD trung tâm

TT Phú Bài

700

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

7

CHXD Thanh Lam

Thủy Phương

1000

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

8

CHXD 3 sao

Thủy Phương

3616

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

9

CHXD 5 sao

Thủy Phù

3600

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

10

CHXD hàng không

TT Phú Bài

3000

Kiên cố

I

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

Công ty XD TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

 

11

CHXD số 14

Xã Thủy Phù

600

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

12

CHXD số 15

TT Phú Bài

369

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp. Mở rộng

I

 

 

DNTN Thủy Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

13

CHXD Thủy Tân 1

TT Phú Bài

600

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Xóa bỏ

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tuyến Phú Bài - Vinh Phú

 

Kiên cố

 

 

-

Xây dựng mới: 2

I

 

15

Tuyến Thủy Phù-Vinh Phú

 

Kiên cố

 

 

-

Xây dựng mới: 2

II

 

16

Tuyến đường tránh Thủy Dương - Thủy Bằng

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

 

 

17

Tuyến Tự Đức - Thuận An

 

Kiên cố

 

 

-

Xây dựng mới: 2

I

 

18

Tuyến Thủy Vân - Thủy Thanh

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

19

Cụm Dương Hòa

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

20

Tuyến cao tốc Cam Lộ-Túy Loan (đoạn qua Hương Thủy)

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

II

Xây dựng mới: 1

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

HUYỆN PHÚ LỘC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH TM&DV Phước Thiện

 

 

 

 

 

 

1

CHXD Phước Thiện

Lộc Thủy

2500

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

II

Giữ nguyên

II

 

 

Xí nghiệp Quốc Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CHXD Quang Sơn

Xã Lộc Bổn

800

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

Công ty TNHH Nam Long

 

 

 

 

 

 

3

CHXD Nam Long

Xã Lộc Tiến

300

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

Công ty TNHH Lộc Lợi

 

 

 

 

 

 

 

4

CHXD Lộc Lợi

Lộc Sơn

880

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

DNTN Sang Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CHXD Sang Thu

Vinh Hưng

400

Bán kiên cố

III

Giữ nguyên

III

Nâng cấp, mở rộng

III

 

 

DNTN Vinh Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

6

CHXD Vinh Hiền

Xã Vinh Hiền

100

Bán kiên cố

II

Xóa bỏ

-

0

-

 

 

Cty cổ phần TMTH Phú Lộc

 

 

 

 

 

 

 

7

CHXD Thị trấn

TT Phú Lộc

200

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

II

Giữ nguyên

I

 

8

CHXD Đá Bạc

TT Phú Lộc

150

Bán kiên cố

I

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

9

CHXD Đá Dầm

Xã Lộc Điền

4236

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

10

CHXD Thừa Lưu

Xã Lộc Tiến

200

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

II

Giữ nguyên

II

 

11

CHXD Lăng Cô

TT Lăng Cô

300

Kiên cố

I

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

12

CHXD Cầu Hai

Xã Lộc Trì

150

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

13

CHXD Vinh Mỹ

Xã Vinh Mỹ

150

Tạm

III

Xóa bỏ

-

0

-

 

14

CHXD Truồi

Xã Lộc Điền

200

Bán kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

II

Giữ nguyên

I

 

 

Công ty XD TTHuế

 

 

 

 

 

 

 

 

15

CHXD số 19

Xã Lộc Điền

720

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

16

CHXD số 7

TT Lăng Cô

1060

Kiên cố

I

Xóa bỏ

-

0

-

 

17

CHXD số 23

Xã Lộc Sơn

1000

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

18

CHXD số 17

Xã Lộc Tiến

800

Kiên cố

I

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

DNTN Thủy Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

19

CHXD Thủy Tân 2

Xã Lộc An, Phú Lộc

2000

Kiên cố

II

Giữ nguyên

II

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

20

CHXD xã Lộc Điền

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

21

CHXD xã Lộc Trì

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

22

Cụm Vinh Hải-Vinh Hưng-Vinh Mỹ-Vinh Hiền

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 2

I

Giữ nguyên

I

 

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

II

Giữ nguyên

II

 

23

Cụm Lộc Bình

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

II

Xây dựng mới: 1

I

 

24

Cụm Tây đầm Lập An

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

I

Giữ nguyên

I

 

 

25

Khu đô thị mới Chân Mây

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 2

I

Giữ nguyên

I

 

 

26

Tuyến cao tốc Túy Loan-Cam Lộ (đoạn qua Phú Lộc)

 

Kiên cố

 

 

 

Xây dựng mới: 1

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

HUYỆN NAM ĐÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cty cổ phần TMTH Nam Đông

 

 

 

 

 

 

 

1

CHXD Khe Tre

TT Khe Tre

550

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

I

Giữ nguyên

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tuyến đường 74 Nam Đông-A Lưới

 

 

 

Xây dựng mới: 1

I

Xây dựng mới: 1

I

 

 

3

Cụm Thượng Long - Thượng Quảng

 

 

 

 

 

Xây dựng mới: 1

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

HUYỆN A LƯỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNTN Thanh Bình An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CHXD Đức Anh

Xã A Ngo

590

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Nâng cấp, mở rộng

I

 

 

 

Cty cổ phần TM & XD A Lưới

 

 

 

 

 

 

 

2

CHXD thương mại

TT A Lưới

1061

Kiên cố

II

Nâng cấp, mở rộng

II

Giữ nguyên

II

 

 

 

Công ty xăng dầu quân đội

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trạm XD quân đội

Phú Vinh

1000

Kiên cố

I

Giữ nguyên

I

Giữ nguyên

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÂY DỰNG MỚI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cụm TT A Lưới-Bốt Đỏ

 

Kiên cố

 

Xây dựng mới: 1

II

Giữ nguyên

II

 

 

5

Cụm Hồng Vân

 

Kiên cố

 

 

-

Xây dựng mới: 1

I

 

 

6

Cụm Hương Lâm- A Đớt

 

Kiên cố

 

 

-

Xây dựng mới: 1

I

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.788

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85