Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 592/QĐ-TTg năm 2007 về việc ông Phan Thế Ruệ, Thứ trưởng Bộ Thương mại thôi quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 592/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 592/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG PHAN THẾ RUỆ, THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THÔI QUẢN LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 1512-CVNS/BTCTW ngày 13 tháng 3 năm 2007;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1087/BTM-TCCB ngày 27 tháng 02 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 572/TTr-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phan Thế Ruệ, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Thương mại, tiếp tục giữ chức Trưởng đoàn Đàm phán về hợp tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản và Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh cho đến khi Bộ trưởng Bộ Thương mại phân công Thứ trưởng mới thay thế thì nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thương mại và ông Phan Thế Ruệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư (để B/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ TCCB, KTTH;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 592/QĐ-TTg năm 2007 về việc ông Phan Thế Ruệ, Thứ trưởng Bộ Thương mại thôi quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.936

DMCA.com Protection Status
IP: 34.200.252.156