Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 58/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 17/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN ĐỊNH HƯỚNG XĂNG, DẦU NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 594/VPCP-KTTH ngày 17/8/2005 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá xăng, dầu;

Sau khi thống nhất với Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá định hướng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) bán xăng, dầu của một số chủng loại chuẩn ở nhiệt độ thực tế được quy định thống nhất trong cả nước như sau:

Chủng loại

Giá bán buôn định hướng (đồng/ki lô gam)

Giá bán lẻ định hướng

(đồng/lít)

 

- Xăng không chì RON 92

- Xăng không chì RON 90

- Xăng không chì RON 83

- Điêden 0,5%S

- Dầu hoả

- Nhiên liệu đốt lò (dầu ma dút) (FO N°2B)

5.200

10.000

9.800

9.600

7.500

7.500

Mức giá bán xăng, dầu thực tế do các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu (hoặc uỷ quyền cho các đơn vị trực thuộc, đại lý thuộc hệ thống phân phối của mình) quy định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Thương mại.

Giá các loại xăng, dầu khác do các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu quy định căn cứ vào giá bán thực tế của các loại xăng, dầu chuẩn trên cùng thị trường và chênh lệch chất lượng so với các loại xăng, dầu nêu trên.

Điều 2. Địa điểm bán hàng:

- Bán buôn: hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

- Bán lẻ: hàng được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ mặc dù giá bán xăng, dầu được điều chỉnh tăng, nhưng các sản phẩm chủ đạo: điện, than, xi măng,... không được tăng giá bán ra, các doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí xăng, dầu, hạ giá thành. Các đơn vị kinh doanh xăng, dầu phải tiếp tục giảm 5% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2004.

- Bộ Thương mại chịu trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu kiểm kê hàng theo quy định hiện hành khi điều chỉnh giá đảm bảo không xảy ra tiêu cực và hoạt động kinh doanh bán hàng thông suốt.

- Các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm giá bán xăng, dầu của các đơn vị trực thuộc, đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình.

- Trường hợp giá cả xăng, dầu trên thị trường thế giới có biến động lớn, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp khác được Nhà nước giao nhiệm vụ nhập khẩu và kinh doanh xăng, dầu có trách nhiệm điều hoà cung cầu và phải đáp ứng đủ nhu cầu xăng, dầu theo nhiệm vụ được giao.

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Thương mại, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện giá bán xăng, dầu tại địa phương, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo các quy định hiện hành hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 18 giờ 00 ngày 17 tháng 8 năm 2005 và thay thế Quyết định số 39/2005/QĐ-BTC ngày 03/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

 

 

 

Trần Văn Tá

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 58/2005/QD-BTC

Hanoi , August 17,2005

 

DECISION

ON BASIC SELLING PRICES OF PETROL AND OIL IN 2005

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Decree 77/2003/ND-CP of the Government dated 1 July 2003 regulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to Decree 170/2003/ND-CP of the Government dated 25 December 2003 providing detailed regulations for implementation of a number of articles of the Ordinance on Prices;
Pursuant to Decision 187-2003-QD-TTg of the Prime Minister dated 15 September 2003 promulgating the Regulations on Management of Business of Petrol and Oil;
To implement the directive of the Prime Minister in Official Letter 594/VPCP-KTTH of the Government Office dated 17 August 2005 notifying the opinion of the Prime Minister on the adjustment of prices of petrol and oil;
Upon agreement with the Ministry of Trade and the Ministry of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1 - Basic selling prices (including value added tax) of petrol and oil of a number of standard types at the actual temperature shall be provided uniformly throughout the country as follows:

Type

Basic wholesale price (VND/kilogram)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(VND/litre)

 

- Unleaded petrol RON 92

- Unleaded petrol RON 90

- Unleaded petrol RON 83

- Diesel 0,5%S

- Kerosene

- Fuel for firing (mazut)(FO N°2B)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

5.200

 

10.000

9.800

9.600

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7.500

 

 

Enterprises engaged in oil and petrol import shall decide (or authorise subsidiaries or agents in their distribution network) to decide the actual selling prices of petrol and oil in accordance with the current guidelines provided by the Ministry of Trade.

Enterprises engaged in business of oil and petrol shall decide prices of oil and petrol of other types on the basis of the actual selling prices of oil and petrol of the standard types in the market, and the difference of their quality in comparison with the oil and petrol of the above-mentioned types.

Article 2 – Places of sale:

- Wholesale: goods shall be delivered at central warehouses of provinces and cities in buyers’ vehicles;

- Retail sale: goods shall be sold at filling stations or retail outlets in provinces, cities in buyers’ vehicles.

Article 3 – Responsibilities of ministries, branches, localities and business and production entities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Ministry of Trade shall be responsible for directing petrol and oil trading enterprises to carry out an inventory of goods in accordance with the applicable regulations upon adjustment of prices in order to ensure that no negative acts occur and trading activities of goods are conducted smoothly.

- Petrol and oil import enterprises engaged shall be jointly responsible to the law for any breaches of the selling prices of petrol and oil by their subsidiaries or retail agents in the distribution network of respective enterprises.

- Where there are big changes in the prices of oil and petrol in the world market, the Vietnam National Petroleum Import - Export Corporation and other enterprises which are assigned by the State with the duty to import and trade oil and petrol shall be responsible for balancing supply and demand and satisfying all needs for petrol and oil subject to their assigned duty.

- Finance departments of provinces and cities shall, in co-ordination with the departments of trade, be responsible for inspecting the implementation of selling prices of oil and petrol in their respective localities, timely identifying breaches and dealing with them depending on their authority in accordance with the applicable laws or reporting them to authorised bodies for resolution.

Article 4 – This Decision shall take its effect from 18:00pm on 17 August 2005 and shall replace the Decision No. 39/2005/QD-BTC of the Minister of Finance dated 3 July 2005.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER

Tran Van Ta

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58/2005/QĐ-BTC về giá bán định hướng xăng, dầu ngày 17/08/2005 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.188

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!