Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND tại xã Đồng Việt, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 550/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 191/2012/QĐ-UBND TẠI XÃ ĐỒNG VIỆT VÀ XÃ QUỲNH SƠN, HUYỆN YÊN DŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01/01/2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1322/STC-VG ngày 09/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá đất phù hợp với giá thị trường tại thời điểm hiện nay và mức thu bổ sung tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/06/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang trên địa bàn xã Đồng Việt, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng như sau:

1. Giá đất phù hợp với giá thị trường:

a) Xã Đồng Việt: Đất nằm ven trục đường tỉnh 398, đoạn từ bến phà Đồng Việt đến điểm rẽ xuống xã Đồng Phúc: 1.600.000 đ/m2 (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm nghìn đồng trên mét vuông).

b. Xã Quỳnh Sơn: Đất nằm ven trục đường tỉnh 299B, đoạn từ đất nhà ông Hanh, ông Thủy, thôn Kim Xuyên, xã Tân An đến đường rẽ làng nghề xã Lãng Sơn thuộc thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn: 3.000.000 đ/m2 (Bằng chữ: Ba triệu đồng trên mét vuông).

2. Mức thu bổ sung tiền sử dụng đất:

a) Xã Đồng Việt:

- Mức thu bổ sung bình quân 800.000 đ/m2 (Tám trăm nghìn đồng trên mét vuông) cho tổng diện tích 4.901,7 m2 của các hộ gia đình, cá nhân được thôn giao đất không đúng thẩm quyền trong tháng 3/2004 (thu bằng 50% giá đất sát giá thị trường);

- Mức thu bổ sung 1.600.000 đ/m2 (Một triệu, sáu trăm nghìn đồng trên mét vuông) cho 02 trường hợp diện tích là 104 m2 được thôn giao đất không đúng thẩm quyền tháng 04/2011 (thu bằng 100% giá đất sát giá thị trường).

b) Xã Quỳnh Sơn: Mức thu bổ sung bình quân 1.500.000 đ/m2 (Một triệu, năm trăm nghìn đồng trên mét vuông), tổng diện tích là 6.464 m2 cho 38 trường hợp được thôn giao đất không đúng thẩm quyền trong các năm 1994-1996 (thu bằng 50% giá đất sát giá thị trường).

Điều 2. UBND huyện Yên Dũng có trách nhiệm xác định mức thu cụ thể cho từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thu tiền sử dụng đất nộp NSNN theo đúng quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Dũng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TN, TH.
- Lưu VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND tại xã Đồng Việt, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.490
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127