Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 530/QĐ-UB năm 2002 quy định tạm thời dịch vụ lưu trú khách du lịch tại nhà dân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 530/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Mễ
Ngày ban hành: 25/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/QĐ-UB

Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI DỊCH VỤ LƯU TRÚ KHÁCH DU LỊCH TẠI NHÀ DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24/8/2000/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về cơ sở lưu trú du lịch; Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch và Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tại Công văn số 01 LN/DL-TC ngày 08/02/2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Cho phép các hộ nhà dân được làm dịch vụ đón khách du lịch trong nước và nước ngoài lưu trú tại nhà.

Điều II: Giám đốc Sở Du lịch có trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chức năng liên quan, UBND thành phố Huế và các huyện ban hành các văn bản hướng dẫn về thủ tục đăng ký, tiêu chuẩn, các điều kiện đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giá cả buồng, phòng...

2. Phối hợp với UBND thành phố Huế và các huyện, các cơ quan thông tin đại chúng, có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi chủ trương nói trên đến mọi tầng lớp nhân dân.

Các quy định hướng dẫn liên quan tổ chức lưu trú tại nhà dân nói trên phải được ban hành trong tháng 02/2002.

Điều III: Tạm thời chưa thu thuế kinh doanh dịch vụ lưu trú khách du lịch tại nhà dân trong năm 2002.

Các hộ kinh doanh cơ sở lưu trú có trách nhiệm thực hiện các quy định của Trung ương và của Tỉnh liên quan tổ chức lưu trú.

Điều IV: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều V: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Du lịch, Thương mại, Tài chính Vật giá, Văn hóa Thông tin, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Huế và các huyện, các hộ dân kinh doanh lưu trú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều V;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT.

TM/ UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 530/QĐ-UB năm 2002 quy định tạm thời dịch vụ lưu trú khách du lịch tại nhà dân do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.646

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13