Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5050/QĐ-BCT năm 2012 phê duyệt đề án Đợt 2 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5050/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5050/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỢT 2 CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các đề án Đợt 2 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 của 30 đơn vị chủ trì theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

2. Hướng dẫn, tạo điều kiện, lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín, có năng lực sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia thực hiện đề án.

3. Gửi thư mời doanh nghiệp tham gia đến các Sở Công Thương, các Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

4. Đối với các đề án xúc tiến thương mại quốc gia thực hiện tại nước ngoài, đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Tham tán thương mại Việt Nam tại nước sở tại để phối hợp và hỗ trợ trong việc tổ chức thực hiện đề án tối thiểu mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày diễn ra sự kiện theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

5. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án gửi về Văn phòng Ban quản lý Chương trình (Cục Xúc tiến thương mại, địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) mười lăm (15) ngày làm việc sau khi hoàn thành đề án theo mẫu tại Phụ lục 4, Phụ lục 5 kèm theo bản sao báo cáo kết quả của các doanh nghiệp tham gia theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Quyết định này.

6. Thực hiện quyết toán theo quy định tại Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và các quy định về tài chính liên quan.

Điều 3. Doanh nghiệp tham gia Chương trình có trách nhiệm:

1. Thực hiện nghiêm túc nội quy của Ban tổ chức Chương trình.

2. Nộp báo cáo kết quả theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Đợt 2 Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lãnh đạo Bộ;
- TC, KH, TTTN, TMMN;
- Lưu: VT, XTTM.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐỢT 2, CHƯƠNG TRÌNH XTTM QUỐC GIA NĂM 2012

Stt

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại, fax, email, website

Người liên hệ, chức vụ, điện thoại

I.

Hiệp hội ngành hàng

 

 

1

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Số 218 Đường 6, Lô A, Dự án An Phú, An Khánh, Phường An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh

T: 086 2810430

F: 086 2810437

E: vasephcmcity@vasep.com.vn

W: www.vasep.com.vn

Bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng Thư ký

ĐT: 0908234805

2

Hiệp hội Da Giầy Việt Nam

160 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Hà Nội

T: 04.3 7281562/60

F: 04.3 7281561

E: hhdg@hn.vnn.vn

W: www.lefaso.org.vn

Bà Nguyễn Thị Tòng - Tổng thư ký

Mob. 0913238568

3

Hiệp hội Dệt May Việt Nam

25 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

T: 04.3 9361167

F: 04.3 9349842

E: info@vietnamtextile.org.vn

W: www.vietnamtextile.org.vn

Bà Đặng Phương Dung - Tổng thư ký

Mob. 0913212114

4

Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp

26B Phạm Văn Đồng, Hà Nội

T: 04. 3755 5458

F: 04. 3854 0131

E: hctl@agritrade.com.vn

W: www.agritrade.com.vn

Anh Hồng

T: 0903446556

Anh Thành

T: 0912010069

5

Hiệp hội Cao su Việt Nam

Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

T: 08.39322605

F: 08.39320372

E: vra@vnn.vn

W: www.vra.com.vn

Bà Trần Thị Thúy Hoa – Tổng Thư ký

0903 383 564

6

Hiệp hội Chè Việt Nam

Số 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

T: 04.3 6250908

F: 04.36251801

E: vitas@fpt.vn

W: www.vitas.org.vn

Bà Ngô Thị Thúy Hà – Điều phối viên

04.36250908

7

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

T: 08.62905017

F: 08.62905021

E: vpa@vietnamplastic.com

W: www.vpas.vn

Bà Đinh Thuỳ Nhiên - Điều phối viên

Mob. 0908299588

8

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

Số 5 Ông Ích Khiêm, Ba đình, Hà Nội

T: 04.37336520

F: 04.37337498

E: info.vicofa@gmail.com

W: www.vicofa.org.vn

Bà Nguyễn Lan Phương – Điều phối viên

04.37336520

9

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Số 138B Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

T: 04.3846 5223

F: 04.3846 5224

E: vnpca@fpt.vn

W: www.vnpca.org.vn

Bà Trần Thị Thư – Chánh văn phòng

0912470879

II.

Các Sở Công Thương

1

Sở Công Thương Bắc Kạn

34 Đường Trường Chinh, TX Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Kạn

T: 0281.3872104

F: 0281 387 2110

E: socongthuong@congthuongbackan.gov.vn

Ông Hoàng Hà Bắc – Giám đốc

Mob.0963057827

2

Sở Công Thương Tuyên Quang

Số 302 Đường Tân Trào - Phường Minh Xuân - Thị xã Tuyên Quang

T: 0273 822898

F: 0273 823769

 

Ông Hoàng Quốc Bình – Giám đốc

T: 0273810748

3

Sở Công Thương Phú Thọ

Số 337 Châu Phong, P.Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

T: 0210.3 852 386

F: 0210.3 817 558

E: congthuongphutho@gmail.com

Ông Đặng Thế Kiên – Điều phối viên

Mob. 0912061777

4

Sở Công Thương Lâm Đồng

Số 02-04 Nguyễn Viết Xuân, Đà Lạt, Lâm Đồng

T: 063.3822295

F: 063.3828953

E: sct@lamdong.gov.vn

W: www.ctld.g.vn

Ông Cao Duy Hoàng – Điều phối viên

0913934426

5

Sở Công Thương Kon Tum

Số 123B – Trần Phú – TP. Kon Tum – Tỉnh Kon Tum

T: 060.3864165

F: 060. 3862508

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Phòng Quản lý Công Thương

6

Sở Công Thương Đà Nẵng

Tầng 3, Số 9 đường Cách mạng tháng 8- Quận Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng

T: 0511.2212327

F: 0511.3695747

E: danangtpic@gmail.com

W: http://tpic.danang.gov.vn

Bà Trần Thị Thu Nhung

0983.246545

7

Sở Công Thương Đắk Nông

Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

T: 05013.544.325

F: 05013.544.325

 

Ông Nguyễn Thanh Tòng

0979.643.179

8

Sở Công Thương Trà Vinh

Số 2 Lý Tự Trọng, P.1, Tx. Trà Vinh

T: 0743 852594

F: 0743 852854

E: scttravinh@vnn.vn

Ông Vương Quốc Tuấn, Giám đốc TT XTTM Trà Vinh

ĐT: 0972509705

III

Các Trung tâm Xúc tiến thương mại

1

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Tổ 4 Phường Đức Xuân,, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

T: 0281.3811858

F: 0281.3870120

E: ngovan0211@gmail.com

Ông Ngô Văn Vấn – Giám đốc

Mob. 091239477

2

Trung tâm Xúc tiến thương mại Cao Bằng

Tổ 23, Phường Sông Bằng, Thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

T: 0263 855 379

F: 0263 950 015

E: caobangtc@gmail.com

 Ông Chu Minh Hiển – Giám đốc

Mob. 0912 130 242

3

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên

Số 95, tổ 10, Phường Mường Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

T: 02303 829 703

F: 02303 829 703

E:ttxttmdienbien@gmail.com

Ông Phạm Xuân Hưng – Phó Giám đốc

Mob. 0915560125

4

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến công thương Hà Giang

Số 103 Trần Hưng Đạo, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

T: 02193 875 275

F: 02193 860 630

E: congthuonghagiang@yahoo.com.vn

Bà Lê Thị Thu Hằng – Giám đốc

Mob. 0986566889

5

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam

Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

T: 03513 858 990

F: 03513 858 990

E: ngoductien2012@yahoo.com.vn

Ông Ngô Đức Tiến – Giám đốc

Mob. 0913 551 044

6

Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Hòa Bình

Số 33, Hai Bà Trưng, Phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình

T: 02183 852 057

F: 02183 852 057

E: xuctientmdl_hb@yahoo.com

Ông Mai Châu Tuấn – Giám đốc

Mob. 0912 822 251

7

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu

Phường Quyết Thắng, Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

T: 0231 3790446

F: 0231 3790446

E: khuyencongxuctien@gmail.com

W: www.laichau.biz

Ông Đào Văn Phiên – Phó Giám đốc

Mob. 0912 550 646

8

Trung tâm Xúc tiến thương mại Quảng Ninh

Cầu I, phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

T: 0333 626 720

F: 0336 250 288

E: qnitrade_qn@vnn.vn

W: www.quangninhtrade.gov.vn

Ông Nguyễn Kiên – Giám đốc

Mob. 0913262769

9

Trung tâm Xúc tiến thương mại Thái Bình

7 Quang Trung, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

T: 0363 831 028

F: 0363 642 806

E; xuctientmtb@gmail.com

W: www.thaibinh.gov.vn

Ông Trần Thế Định – Giám đốc

Mob. 0903 209 998

10

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang

Số 84 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

T: 073 6250005/ 3884733

F: 073 3972587

E: xttmtg@vnn.vn

W: www.tiengiang-etrade.com.vn

Ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc

ĐT: 0918097055

11

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Cần Thơ

Số 31 Phan Đình Phùng, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

T: 0710 3831964

F: 0710 3830354

E: ttxtdttmdl@cantho.gov.vn

W: www.canthopromotion.vn

Bà Trần Thị Hoàng Anh

ĐT: 0918594954

IV.

Cục Xúc tiến thương mại

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

20 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

T: 043 9347654

F: 043 9344260

E: xttmqg@vietrade.gov.vn

W: www.vietrade.gov.vn

Bà Trương Thị Lan

ĐT: 0936535899

 

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5050/QĐ-BCT năm 2012 phê duyệt đề án Đợt 2 thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.950
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202