Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4551/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Số hiệu: 4551/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4551/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 91/TTr-SCT ngày 05/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

a. Quan điểm phát triển

- Phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và các lĩnh vực liên quan.

- Phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phải đảm bảo tính kế thừa và phát triển, hợp lý về số lượng và quy mô các điểm kinh doanh tại các địa bàn trong tỉnh; nâng cao tính cạnh tranh và phát triển ổn định thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Quy hoạch phát triển các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đảm bảo an toàn, hiện đại, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ cung ứng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

- Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho người kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước đưa hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh vào nề nếp và tuân thủ đúng các tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

b. Mục tiêu phát triển

- Đến năm 2015, 100% số lượng cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

- Đến năm 2020, số lượng cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh là 501 cửa hàng; bán kính phục vụ bình quân của một cửa hàng giảm tương ứng từ 2,54 km hiện nay giảm còn 1,96 km và nhân khẩu phục vụ từ 5.051 người/cửa hàng giảm còn 3.092 người/cửa hàng.

- Đến năm 2025, số lượng cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh là 569 cửa hàng; bán kính phục vụ bình quân của một cửa hàng giảm còn 1,84 km và nhân khẩu phục vụ giảm còn 2.827 người/cửa hàng.

c. Định hướng phát triển

- Định hướng phát triển trạm nạp LPG vào chai

Các trạm nạp LPG vào chai đảm bảo các nguyên tắc:

+ Không nằm trong khu vực quy hoạch phát triển dân cư.

+ Thuận tiện giao thông để xuất nhập hàng và xe chuyên dùng tiếp cận khi cần thiết.

+ Đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Định hướng phát triển kho, cảng khí dầu mỏ hóa lỏng

Hiện nay các trạm nạp LPG vào chai trên địa bàn tỉnh vẫn còn thừa công suất, do đó trong thời gian đến, Bình Định sẽ không phát triển mới hệ thống kho chứa và dự trữ LPG. Các trạm nạp LPG vào chai sẽ kiêm chức năng kho chứa, dự trữ LPG.

- Định hướng phát triển trạm nạp LPG vào ô tô

Phát triển hệ thống cung cấp LPG cho vận tải trước hết tại địa bàn thành phố, tiến tới phát triển tại khu vực thị xã và nông thôn, phù hợp với việc phát triển phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh.

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống này tại các vị trí phù hợp, ưu tiên phát triển tại các cửa hàng xăng dầu hiện có hoặc phát triển đơn lẻ tại các điểm gần khu vực tập trung phương tiện công cộng như taxi, bến xe bus.

- Định hướng phát triển trạm cấp LPG

Về trạm cấp LPG, hiện trên địa bàn tỉnh chưa có hình thức này. Giai đoạn 2021 - 2025, Bình Định cân nhắc phát triển hệ thống trạm cấp LPG tại các đô thị phát triển như địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát gắn với quy hoạch xây dựng các khu dân cư, chung cư, căn hộ cao cấp, hiện đại.

- Định hướng phát triển các loại cửa hàng bán LPG chai

Hệ thống cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh được bố trí thành 3 khu vực như sau:

+ Khu vực cấm hoàn toàn việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG: trong khuôn viên trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể trên địa bàn các thành phố, thị xã, huyện của tỉnh; các công trình công cộng; khu bảo tồn văn hóa, lịch sử, thiên nhiên; các khu chung cư.

+ Khu vực hạn chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG: khu vực đông dân cư; các tuyến phố văn minh thương mại, đi bộ, ẩm thực; khu du lịch.

+ Khu vực không hạn chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG: là tất cả các khu vực còn lại đáp ứng đủ các điều kiện theo TCVN 6223:2011.

2. NỘI DUNG QUY HOẠCH

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020: Có 501 cửa hàng, 08 trạm nạp LPG vào chai, 06 trạm cấp.

- Quy hoạch phát triển đến năm 2025: Có 569 cửa hàng, 08 trạm nạp LPG vào chai, 06 trạm cấp.

TT

Địa bàn

Năm 2013

Giai đoạn đến 2020

Giai đoạn 2021 - 2025

Số trạm nạp LPG vào chai

Số trạm cấp

Số cửa hàng bán LPG chai

Số trạm nạp LPG vào chai

Số trạm cấp

Số cửa hàng bán LPG chai

Số trạm nạp LPG vào chai

Số trạm cấp

Số cửa hàng bán LPG chai

1

TP. Quy Nhơn

5

-

68

5

2

98

5

2

118

2

Thị xã An Nhơn

-

-

39

-

3

64

-

3

79

3

Huyện Tuy Phước

-

-

32

-

-

42

-

-

52

4

Huyện Tây Sơn

1

-

21

1

-

36

1

-

44

5

Huyện Phù Cát

1

-

51

1

1

68

1

1

68

6

Huyện Phù Mỹ

-

-

38

-

-

63

-

-

63

7

Huyện Hoài Nhơn

1

-

31

1

-

56

1

-

71

8

Huyện Vân Canh

-

-

2

-

-

14

-

-

14

9

Huyện Vĩnh Thạnh

-

-

5

-

-

15

-

-

15

10

Huyện Hoài Ân

-

-

8

-

-

30

-

-

30

11

Huyện An Lão

-

-

4

-

-

15

-

-

15

Tổng

8

0

299

8

6

501

8

6

569

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh, cần triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Giải pháp về đất đai;

2. Giải pháp về công nghệ, thiết kế xây dựng, an toàn phòng chống cháy nổ và môi trường;

3. Giải pháp đối với công tác quản lý nhà nước về kinh doanh LPG;

4. Giải pháp về công tác quản lý quy hoạch;

5. Giải pháp về vốn đầu tư:

- Nhu cầu về vốn đầu tư: Với mức đầu tư trung bình từ 80 - 100 triệu đồng/cửa hàng, nhu cầu vốn đầu tư mới các cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Bình Định trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 khoảng 300 tỷ đồng (không kể kinh phí xây dựng trạm chiết nạp, trạm cấp, trạm nạp).

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kinh doanh LPG trên địa bàn Bình Định trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 là nguồn vốn huy động trong dân, bao gồm: nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong nước; nguồn vốn liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp kinh doanh LPG và các đơn vị kinh doanh khác; các nguồn vốn xã hội khác tham gia dưới hình thức góp vốn cổ phần, tín dụng không chính thức…

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công bố, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung của Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những vấn đề có liên quan để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4551/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171