Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2006/QĐ-BTC về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 41/2006/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 09/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ ĐỊNH HƯỚNG BÁN XĂNG, DẦU NĂM 2006

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 117 /TB ngày 9/8/2006  của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá xăng, dầu;
Sau khi thống nhất với Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giá định hướng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) bán xăng, dầu của một số chủng loại chuẩn ở nhiệt độ thực tế được quy định thống nhất trong cả nước như sau:

Chủng loại

Giá bán buôn định hướng (đồng/ki lô gam)

Giá bán lẻ định hướng
(đồng/lít)

 
- Xăng không chì RON 92
- Xăng không chì RON 90
- Xăng không chì RON 83
- Điêden 0,5%S
- Dầu hoả
- Nhiên liệu đốt lò
(dầu ma dút)(FO N°2B)
 

 
 
 
 
 
 
 
6.000

 
12.000
11.800
11.600
8.600
8.600
 

Doanh nghiệp bán xăng, dầu phải thực hiện đúng giá quy định nói trên và hướng dẫn của Bộ Thương mại về giá bán xăng dầu đối với các địa bàn xa cảng nhập khẩu. 

Giá các loại xăng, dầu khác do các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu quy định căn cứ vào giá bán thực tế của các loại dầu chuẩn trên cùng thị trường và chênh lệch chất lượng so với các loại dầu nêu trên.

Điều 2. Địa điểm bán hàng:

-Bán buôn: hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

-Bán lẻ: hàng được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ các doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí xăng, dầu, hạ giá thành. Trước mắt duy trì giá bán điện, than hiện nay để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và tăng trưởng kinh tế năm 2006. Các đơn vị kinh doanh xăng, dầu phải tiếp tục giảm 5% chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2005.

- Bộ Thương mại chịu trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu kiểm kê hàng theo quy định hiện hành khi điều chỉnh giá; đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng, chống mọi hành vi găm hàng, đầu cơ.

- Các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng, dầu phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm giá bán xăng, dầu của các đơn vị trực thuộc, đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình.

- Trường hợp giá cả xăng, dầu trên thị trường thế giới có biến động lớn, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp khác được Nhà nước giao nhiệm vụ nhập khẩu và kinh doanh xăng, dầu có trách nhiệm điều hoà cung cầu và phải đáp ứng đủ nhu cầu xăng, dầu theo nhiệm vụ được giao.

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Thương mại, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện giá bán xăng, dầu tại địa phương, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo các quy định hiện hành hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 16 giờ 00 ngày 9 tháng 8 năm 2006 và thay thế Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM ngày 27/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW, 
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chính phủ (2 bản - 1 bản đăng công báo),
- Ban Kinh tế TW Đảng,
- Tổng Liên đoàn Lao động VN,
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN,  
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,  
- Các Bộ:TM, KHĐT, GTVT, CN, NNPTNT,
- Sở Tài chính các tỉnh, t.phố trực thuộc TW,  
- Cục Quản lý thị trường,    
- Các Tổng công ty: Dầu khí VN, Xăng dầu VN,
-Các Công ty: Dầu khí TPHCM, Petec, Petechim, Xăng dầu Hàng không,
Xăng dầu Quân đội, Thương mại Dầu khí Đồng Tháp,
Liên doanh dầu khí  Mekong, Thương mại xăng, dầu đường biển VN,
 Chế biến và kinh doanh các sản phẩm đầu mỏ,
- Các đơn vị thuộc BTC,
- Lưu: VT, Cục QLG

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
 Trần Văn Tá

 

MINISTRY OF FINANCE

 

No: 41 /2006/QD-BTC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence Freedom - Happiness

 

 

Hanoi, August 09th, 2006

 

DECISION

ON BASIC SELLING PRICES OF PETROL AND OIL IN 2006

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Decree 77/2003/ND-CP of the Government dated 1 July 2003 regulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to Decree 170/2003/ND-CP of the Government dated 25 December 2003 providing detailed regulations for implementation of a number of articles of the Ordinance on Prices;

Pursuant to Decision 187-2003-QD-TTg of the Prime Minister dated 15 September 2003 promulgating the Regulations on Management of Business of Petrol and Oil;

To implement the directive of the Prime Minister in Official Letter 117/TB of the Government Office dated 09 August 2006 notifying the opinion of the Prime Minister on the adjustment of prices of petrol and oil;

Upon agreement with the Ministry of Trade and the Ministry of Planning and Investment,

DECIDES:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2006/QĐ-BTC về giá định hướng bán xăng, dầu ngày 09/08/2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.074

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.28.52