Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3464/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 3464/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 27/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3464/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg ngày 17/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 04/05/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề cương và kinh phí lập Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 872/TTr-SCT ngày 28/9/2011 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 432/TTr-SKHĐT ngày 24/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 như sau:

1. Quan điểm phát triển

Phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam một cách đồng bộ tương xứng với tiềm năng và khai thác tối đa lợi thế so sánh của từng khu vực trong toàn tỉnh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Phát triển ngành thương mại trở thành đòn by để phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển ngành thương mại phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định hướng phát triển thương mại của cả nước.

2. Mục tiêu phát triển

a) Mục tiêu tổng quát:

Phát triển ngành thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, tương xứng với những lợi thế phát triển thương mại của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; phấn đấu đến năm 2020 đạt trình độ phát triển tiên tiến trong vùng, nâng khả năng thu hút và phát triển luồng hàng hoá trong vùng; bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, người sản xuất trên địa bàn tỉnh; thương mại ngày càng phát triển theo hướng thân thiện với môi trường; tạo tiền đề vững chắc để tham gia hợp tác phát triển kinh tế trong vùng, trong nước và nước ngoài.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Giai đoạn 2011 - 2015:

+ Giá trị gia tăng của ngành thương mại tăng: 13,8 - 14,5%/năm;

+ Tỷ trọng ngành thương mại trong GDP của tỉnh: 13%;

+ Giá trị xuất khẩu tăng bình quân 22 - 23%/năm (kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 783 triệu USD);

+ Giá trị nhập khẩu tăng bình quân 26 - 28%/năm;

+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (theo giá thực tế) tăng 19,0 - 21,5 %/năm;

+ Thu hút lao động hàng năm vào ngành thương mại tăng 4,1 - 4,5%/năm.

- Giai đoạn 2016 - 2020:

+ Giá trị gia tăng của ngành thương mại tăng: 14,0 - 14,5 %/năm;

+ Tỷ trọng ngành thương mại trong GDP của tỉnh: 14 %;

+ Giá trị xuất khẩu bình tăng quân 22,5 - 23,5 %/năm (kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 2.390 triệu USD);

+ Giá trị nhập khẩu tăng bình quân 19,0 - 21 %/năm;

+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (theo giá thực tế) tăng 19,5 - 22,0 %/năm;

+ Thu hút lao động hàng năm vào ngành thương mại tăng 3,5 - 3,9%/năm.

3. Định hướng phát triển ngành thương mại

a) Định hướng phát triển các hệ thống thị trường hàng hoá: Tập trung cho hệ thống thị trường tiêu dùng, thị trường hàng tư liệu sản xuất, thị trường hàng nông lâm thủy sản phục vụ cho tiêu dùng và đầu vào của sản xuất công nghiệp. Đồng thời tập trung phát triển các hệ thống phân phối hàng hóa hiện đại và truyền thống.

b) Định hướng phát triển ngành thương mại theo vùng: Hình thành các vùng thương mại tập trung gắn với quy hoạch phát triển phân vùng kinh tế:

- Vùng đồng bằng - ven biển - hải đảo: Tập trung phát triển các cơ sở thương mại quy mô lớn, hiện đại tương xứng với vai trò của các trung tâm thương mại ở các chuỗi đô thị như: Điện Nam - Điện Ngọc, Hội An, Nam Hội An, Khu kinh tế mở Chu Lai - Núi Thành ở vùng ven biển; Núi Thành, Tam Kỳ, Hà Lam, Nam Phước, Điện Bàn theo dọc Quốc lộ 1A; phát triển các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp ở các thị trấn, thị tứ và ở các xã.

- Vùng trung du - miền núi: Tập trung phát triển các hoạt động thương mại phục vụ đời sống dân cư, hoạt động thu mua nông - lâm sản. Phát triển thương mại trong Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, khai thác, kết nối với khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây. Tập trung vào các chuỗi đô thị như Ái Nghĩa, Trung Phước, P’Rao, Thạnh Mỹ - Bến Giằng, Khâm Đức, Tân An, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang theo trục đường Hồ Chí Minh; Đông Trường Sơn, Tắc Pỏ, Trà My, Tiên Kỳ, Phú Thịnh dọc theo đường Nam Quảng Nam; Khâm Đức, Tân An, Hà Lam, Bình Minh theo dọc Quốc lộ 14E. Phát triển các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp ở các trung tâm xã và cụm xã.

c) Định hướng phát triển xuất - nhập khẩu:

- Phát triển kinh doanh xuất khẩu tập trung vào các mặt hàng chủ lực theo hướng đa dạng về quy cách và chất lượng với 2 nhóm mặt hàng chính là sản phẩm công nghiệp và thủy sản. Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô.

 - Đối với nhập khẩu cần tập trung vào nhập khẩu nguyên liệu sản xuất mà thị trường nội địa chưa đáp ứng được; nhập khẩu máy móc, thiết bị nhằm đổi mới, chuyển giao công nghệ để nâng cao trình độ sản xuất đáp ứng được yêu cầu công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Ngoài ra cần tập trung xây dựng đội ngũ thương nhân trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực vào quá trình phát triển nhanh thị trường. Có định hướng phát triển doanh nghiệp thương mại thuộc các thành phần kinh tế. Nâng cao năng lực hỗ trợ phát triển thương mại. Định hướng phân bố cơ cấu bán buôn, bán lẻ phù hợp với việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại.

4. Quy hoạch phát triển ngành thương mại

a) Phát triển ngành thương mại theo không gian:

- Việc bố trí quy hoạch theo không gian phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản: vừa đảm bảo tính tập trung, vừa đảm bảo tính phân bố đều trên địa bàn tỉnh; mở rộng ngay từ các trung tâm, vùng, các chợ đầu mối. Bố trí quy hoạch phát triển ngành thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo ba cấp:

+ Cấp cơ sở: Lấy các chợ xã làm hạt nhân phát triển kết hợp với các cửa hàng, điểm bán tạo thành tổ hợp thương mại phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư trong khu vực xã, phường, thị trấn...

+ Cấp trung tâm vùng hay cụm thương mại - dịch vụ huyện: Được xây dựng tại các trung tâm vùng, tập trung bố trí tại các thị trấn huyện lỵ theo mô hình vừa kết hợp với các khu vực buôn bán và dịch vụ để tạo thành các trung tâm thương mại hạng III, các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp hoặc các siêu thị loại II, III.

+ Cấp trung tâm thương mại tỉnh: Được xây dựng tại trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh là thành phố Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành. Việc xây dựng các trung tâm thương mại theo bố trí quy hoạch trên được thực hiện đến năm 2020, định hướng đến 2025, trong đó:

Giai đoạn 2011- 2015: Tập trung phát triển khu thương mại trung tâm, các trung tâm thương mại - dịch vụ tổng hợp, siêu thị và chợ thuộc thành phố Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành và các chợ ở các thị trấn. Đồng thời, từng bước chuẩn bị các điều kiện về kết cấu hạ tầng và một phần kết cấu hạ tầng thương mại cho các khu thương mại, khu thương mại - dịch vụ tổng hợp tại các huyện trong tỉnh.

Giai đoạn 2016-2025: Tập trung xây dựng và hoàn thiện các khu thương mại trong tỉnh, nhất là đối với hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thương mại của các khu thương mại-dịch vụ tổng hợp tại các huyện.

b) Phát triển ngành thương mại theo các thành phần kinh tế:

- Đối với thương mại nhà nước: Tập trung phát triển mạnh các trung tâm, cụm thương mại, lấy thành phố Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành là vai trò hạt nhân phát triển; có cơ chế, chính sách thích hợp để các doanh nghiệp thương mại nhà nước của tỉnh, của Trung ương và các địa phương khác liên kết với các thành phần kinh tế khác để tổ chức các hoạt động thương mại, thiết lập hệ thống kinh doanh.  

- Đối với thương mại tập thể: Phát triển một cách đồng đều trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó, tại các cụm thương mại phát triển các hợp tác xã thương mại - dịch vụ.

- Đối với thương mại tư nhân: Tổ chức theo hình thức độc lập hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác, tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng lành mạnh trên thị trường.

- Đối với thương mại có vốn đầu tư nước ngoài: Thu hút các doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bán buôn, bán lẻ trên thế giới đầu tư vào ngành thương mại Quảng Nam; khuyến khích đầu tư nước ngoài vào những loại hình dịch vụ phân phối chất lượng cao, hiện đại, quy mô lớn như các siêu thị hạng I, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, trung tâm bán buôn, chợ bán buôn nông sản....; thúc đẩy và khuyến khích liên kết giữa các công ty phân phối nước ngoài với các nhà cung ứng hàng hoá trong nước.

c) Các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu :

- Phát triển mạng lưới chợ: Đến năm 2020 định hướng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ phát triển 228 chợ. Gồm có 09 chợ đầu mối nông sản tổng hợp và chuyên doanh; 04 chợ hạng I; 34 chợ hạng II và 181 chợ hạng III (kèm theo Phụ lục số 1).

- Phát triển mạng lưới trung tâm thương mại; trung tâm mua sắm, trung tâm bán buôn; trung tâm logistics; trung tâm hội chợ triển lãm; siêu thị: Giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển 68 cở sở thương mại hiện đại (kèm theo Phụ lục số 2).

d) Phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu: Đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 295 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trong đó giữ nguyên 56 cửa hàng; cải tạo 65 cửa hàng; di dời 15 cửa hàng; xây mới 174 cửa hàng (kèm theo Phụ lục số 3).

5. Nhu cầu vốn đầu tư

a) Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu giai đoạn từ nay đến năm 2020 định hướng đến 2025 dự kiến 8.690 tỷ đồng. Trong đó cho giai đoạn đến 2015 là 2.870 tỷ đồng và giai đoạn 2016 - 2025 là 5.820 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn đầu tư phát triển mạng lưới chợ: 1.276 tỷ đồng;

- Vốn đầu tư phát triển mạng lưới trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, trung tâm bán buôn, trung tâm logistics, trung tâm hội chợ - triển lãm và siêu thị: 7.100 tỷ đồng;

- Vốn đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu là 314 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: Huy động vốn được thực hiện từ nguồn vốn của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn đầu tư phát triển của Nhà nước (bao gồm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn ODA).

6. Một số giải pháp thực hiện

a) Khuyến khích phát triển thương mại

- Hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực hoạt động của các doanh nghiệp thương mại trên cơ sở áp dụng các biện pháp: liên doanh, liên kết, mua bán, sáp nhập, cho thuê, đấu thầu kinh doanh... thực hiện đa dạng hoá các chủ thể đầu tư.

- Xây dựng các chương trình, dự án phát triển vùng sản xuất hàng xuất khẩu tập trung, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực với sản lượng lớn và chất lượng cao, từ đó có hướng đầu tư một cách thoả đáng; xây dựng và đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tập trung vào các thị trường trọng điểm cho các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế của tỉnh.

- Phát triển các phương thức lưu thông hiện đại, nâng cao trình độ hiện đại hoá của các doanh nghiệp thương mại: Thúc đẩy phát triển các phương thức dịch vụ và hình thức tổ chức kinh doanh theo dạng chuỗi, đại lý, vận tải liên vận đa phương thức, thương mại điện tử…Tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ, từng bước áp dụng công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu thực tế và trình độ phát triển của mỗi doanh nghiệp.

b) Về vốn đầu tư phát triển thương mại: Trên cơ sở khai thác nội lực và huy động ngoại lực với bước đi phù hợp để tạo nguồn phát triển. Gắn phát triển các khu thương mại với phát triển các trung tâm kinh tế và các khu đô thị mới.

Việc huy động vốn được thực hiện từ các nguồn: ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, tín dụng nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn ODA, vốn FDI...

c) Phát triển nguồn nhân lực: Khuyến khích thu hút các nhà quản trị kinh doanh trẻ, năng động, có trình độ và năng lực. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thương mại để khuyến khích phát triển tiềm năng kinh doanh, thúc đẩy nâng cao trình độ công nghệ kinh doanh, tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ mới trong quản lý kinh doanh.

d) Cơ chế chính sách: Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển thương mại, xuất nhập khẩu. Ban hành cơ chế khuyến khích về vốn, tín dụng, thuế và giải quyết mặt bằng phát triển kinh doanh thương mại.

e) Về bảo vệ môi trường: Tăng cường quản lý và kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực kinh doanh thương mại, chú trọng đến các khu chợ và cửa hàng xăng dầu. Khuyến khích các chủ đầu tư, các doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại trong việc thu gom, xử lý chất thải.

g) Về hợp tác quốc tế, khu vực và địa phương: Đẩy mạnh liên kết giữa thị trường Quảng Nam với thị trường các tỉnh khác và thị trường nước ngoài trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của tỉnh. Coi trọng công tác khảo sát tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại, khuyến khích xuất khẩu. Khuyến khích việc thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc thù Quảng Nam, từng bước tự chủ trong kinh doanh thương mại thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin và các dịch vụ tư vấn về thị trường, chất lượng và giá cả các sản phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

h) Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về thương mại trên nhiều phương diện: bảo vệ người tiêu dùng; xây dựng cơ chế quản lý thương mại hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn; xây dựng và phát triển hệ thống thị trường hàng hóa. Chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại. Từng bước tách chức năng quản lý hành chính với chức năng cung cấp dịch vụ công. Tổ chức tốt mạng lưới thông tin và công tác dự báo thị trường.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt. Nghiên cứu cụ thể hoá các mục tiêu và triển khai thực hiện bằng các chương trình phát triển của ngành. Trong quá trình thực hiện quy hoạch phải thường xuyên cập nhật tình hình và điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách phát triển ngành thương mại phù hợp với điều kiện thực tế nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, mở rộng thị trường, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ an ninh quốc phòng, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn thực hiện các mục tiêu quy hoạch đề ra.

- Xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các đề án nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thương mại của tỉnh trong điều kiện phát triển và hội nhập.

- Tổ chức giám sát đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam hằng năm báo cáo UBND tỉnh xem xét đối với các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung.

2. Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Công Thương cụ thể hoá quy hoạch bằng các chương trình, dự án đầu tư cụ thể tạo điều kiện cho ngành thương mại của tỉnh hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Khoa học- Công nghệ, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC I:

TỔNG HỢP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Tên chợ

Địa điểm

Quy hoạch hiện trạng

Xây dựng mới

Tổng số chợ sau QH

Tổng diện tích đất (m2)

Phân hạng chợ (1/2/3)

Giai đoạn xây dựng

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

2011-2015

2016-2025

Giữ nguyên

Giải toả

Cải tạo

Nâng cấp

Di dời

A

B

C

D

E

F

G

H=(A)-(C)+(G)

I

K

L

M

N

O

 

TỔNG CỘNG

160

4

16

101

20

19

84

228

1.584,582

 

 834

442 

1.276

 

1

Thành phố Tam Kỳ

 

6

1

 

3

2

 

6

12

63.148

 

 

 

94

 

Chợ Trường Xuân

Phường Trường Xuân

 

 

 

 

x

 

 

 

15.000

1

2011-2015

 

30

Chợ đầu mối NS

Chợ Tam Kỳ

Phường Phước Hoà

 

 

 

x

 

 

 

 

10.148

1

2011-2015

 

20

Chợ t/hợp

Chợ KDC số 1

Phường An Mỹ

 

x

 

 

 

 

 

 

3.000

2

 

 

 

Chợ dân sinh

Chợ Hoà Hương

Phường Hoà Hương

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

2

2011-2015

 

5

nt

Chợ Vườn Lài

Phường An Sơn

 

 

 

 

x

 

 

 

14.000

2

2011-2015

 

10

nt

Chợ Kim Thành

Xã Tam Thăng

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

5

nt

Chợ Tam Ngọc

Xã Tam Ngọc

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

5

nt

Chợ Tam Phú

Xã Tam Phú

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

5

nt

Chợ Tam Thanh

Xã Tam Thanh

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

5

nt

Chợ Tân Thạnh

Phường Tân Thạnh

 

 

 

 

 

 

X

 

2.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ Hoà Thuận

Phường Hoà Thuận

 

 

 

 

 

 

X

 

2.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ An Phú

Phường An Phú

 

 

 

 

 

 

X

 

2.000

3

2011-2015 

 

3

nt

2

Thành phố Hội An

 

10

 

1

8

1

 

2

11

30.160

 

 

 

83

 

Chợ Hội An

Khối An Định, P. Minh An

 

 

 

x

 

 

 

 

10.140

 1

2011-2015

 

15

Chợ t/hợp

Chợ Tân An

Khối Xuân Quang, P. Tân An

 

 

 

x

 

 

 

 

1.000

 3

2011-2015

 

2

Chợ dân sinh

Chợ Cẩm Phô

Khối 1, P. Cẩm Phô

 

 

 

x

 

 

 

 

400

 3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Thanh Hà

Khối 6, P. Thanh Hà

 

 

 

x

 

 

 

 

250

 3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Cẩm Châu

Khối Sơn Phô 2, P. Cẩm Châu

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2011-2015

 

 

XD TTTM

Chợ Cửa Đại

Khối Phước Tân, P. Cửa Đại

 

 

 

x

 

 

 

 

500

 3

 

2016-2025.

2

nt

Chợ Cẩm Kim

Thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim

 

 

 

x

 

 

 

 

1.300

 3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Tân Hiệp

Thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp

 

 

 

x

 

 

 

 

400

 3

 

2016-2025

2

nt

Chợ An Bàng

Khối An Bàng, P. Cẩm An

 

 

 

x

 

 

 

 

200

 3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Cẩm Hà

Thôn Bầu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà

 

 

 

 

x

 

 

 

15.000

 ĐM

 

2016-2025

50

XD chợ đầu mối

Chợ Phước Thịnh

Khối Phước Thịnh, P. Cửa Đại

 

 

 

 

 

 

X

 

850

 3

2011-2015

 

2

 

Chợ Bãi Hương

Thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp

 

 

 

 

 

 

X

 

120

 3

2011-2015

 

2

 

3

Huyện Điện Bàn

 

21

1

 

13

2

5

0

21

90.858

 

 

 

101

 

Chợ Vĩnh Điện

Khối 4, TT Vĩnh Điện

 

 

 

 

 

cách chợ cũ 1km

 

 

10.000

2

2011-2015

 

25

Chợ t/hợp

Chợ Chiều

Thôn Hà Quảng Đông, xã Điện Dương

 

 

 

 

 

cách chợ cũ 1km

 

 

3.000

2

2011-2015

 

5

nt

Chợ Phong Thử

Thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ

 

 

 

 

x

 

 

 

3.370

2

2011-2015

 

5

nt

Chợ Trung tâm

Thôn Quảng Lăng 1, xã Điện Nam Trung

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

2

2011-2015

 

2

nt

Chợ Điện Ngọc

Thôn Ngân Câu, xã Điện Ngọc

 

x

 

 

 

 

 

 

15.488

2

 

 

 

nt

Chợ Thanh Quýt

Thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung

 

 

 

 

 

cách chợ cũ 2km

 

 

5.000

3

2011-2015

 

10

Chợ dân sinh

Chợ Lai Nghi

Thôn 7B, xã Điện Nam Đông

 

 

 

 

 

cách chợ cũ 2km

 

 

5.000

3

2011-2015

 

10

nt

Chợ Mai

Thôn Hà My Tây ,xã Điện Dương

 

 

 

 

x

 

 

 

5.000

3

2011-2015

 

10

nt

Chợ Bảo An

Thôn Bảo An, xã Điện Quang

 

 

 

 

 

cách chợ cũ 1km

 

 

5.000

3

2011-2015

 

10

nt

Chợ Lạc Thành

Thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Kỳ Lam

Thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Cầu Mống

Thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Điện Trung

Thôn Nam Hà II, xã Điện Trung

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Phú Bông

Thôn Cẩm Phú, xã Điện Phong

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Hà Mật

Thôn Hà An, xã Điện Phong

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Hạ Nông Tây

Thôn Hạ Nông Tây, xã Điện Phước

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ HTX Điện Thọ

Thôn Đông Hòa, xã Điện Thọ

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Hương Đàn

Thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phương

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ La Thọ

Thôn La Thọ 3, xã Điện Hoà

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Tứ Sơn

Thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Bình Long

Thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

4

Huyện Phước Sơn

 

1

 

 

01

 

 

11

12

38.000

 

 

 

38

 

Chợ Khâm Đức

Khối 7, thị trấn Khâm Đức

 

 

 

x

 

 

 

 

5.000

3

2011-2015

 

5

Chợ t/hợp

Chợ TT cụm xã Phước Chánh

Thôn 2, xã Phước Chánh

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

Chợ dân sinh

Chợ TT cụm xã Phước Hiệp

Thôn 9, xã Phước Hiệp

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ TT cụm xã Phước Đức

Thôn 5, xã Phước Đức

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ TT cụm xã Phước Năng

Thôn 2, xã Phước Năng

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ TT cụm xã Phước Xuân

Thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ TT cụm xã Phước Thành

Thôn 4B, xã Phước Thành

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT cụm xã Phước Hoà

Thôn 2, xã Phước Hoà

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT cụm xã Phước Mỹ

Thôn Cà Tôi 2, xã Phước Mỹ

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT cụm xã Phước Công

Thôn 1, xã Phước Công

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT cụm xã Phước Kim

Thôn Luâng A, xã Phước Kim

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT cụm xã Phước Lộc

Thôn 5B, xã Phước Lộc

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

5

Huyện Nông Sơn

 

4

 

 

4

 

 

3

7

35.000

 

 

 

44

 

Chợ Trung tâm huyện

Xã Quế Trung

 

 

 

 

 

 

X

 

10.000

2

2011-2015

 

30

Chợ t/hợp

Chợ Trung Phước

Thôn Trung phước 1, Xã Quế Trung

 

 

 

x

 

 

 

 

10.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Thơm

Thôn Lộc Trung, Xã Quế Lộc

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

Chợ dân sinh

Chợ Phú Gia

Thôn Phú Gia 2, Xã Quế Phước

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Khánh Bình

Thôn Khánh Bình, Xã Quế Ninh

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Quế Ninh

Xã Quế Ninh

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ TT cụm xã Phước Ninh

Xã Phước Ninh

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

4

nt

6

Huyện Tiên Phước

 

3

 

 

3

 

 

8

11

47.000

 

 

 

85

 

Chợ đầu mối Tiên Lãnh

Thôn 9, xã Tiên Lãnh

 

 

 

 

 

 

X

 

15.000

ĐM 

 

2016-2025

50

Chợ đầu mối nông sản

Chợ Tiên Kỳ

Thị trấn Tiên Kỳ

 

 

 

x

 

 

 

 

5.000

2

2011-2015

 

10

Chợ t/hợp

Chợ Tiên Cẩm

Thôn Cẩm Tây xã Tiên Cẩm

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

Chợ dân sinh

Chợ Tiên Thọ

Thôn 7 xã Tiên Thọ

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Tiên Cảnh

Thôn 2, xã Tiên Cảnh

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ Tiên Lập

Thôn 3 xã Tiên Lập

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ Tiên An

Thôn 3 xã Tiên An

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ Tiên Hà

Thôn Phú Vinh xã Tiên Hà

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ Tiên Hiệp

Thôn 2, xã Tiên Hiệp

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ Tiên Phong

Thôn 3 xã Tiên Phong

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ Tiên Châu

Thôn Hội An xã Tiên Châu

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

7

Huyện Đại Lộc

 

18

 

 

13

3

2

8

26

120.000

 

 

 

127

 

Chợ đầu mối Trung An

Khu Trung An, TT Ái Nghĩa

 

 

 

 

 

 

X

 

25.000

ĐM 

2016-2025

 

50

Chợ đầu mối NS

Chợ Ái Nghĩa

Khu 2, TT Ái Nghĩa

 

 

 

x

 

 

 

 

10.000

2

2011-2015

 

5

Chợ tổng hợp

Chợ Hà Tân

Thôn Tân An, xã Đại Lãnh

 

 

 

 

 

cách chợ cũ1km

 

 

10.000

2

2011-2015

 

10

nt

Chợ Đại Hiệp

Thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp

 

 

 

 

x

 

 

 

5.000

2

2016-2025

 

5

nt

Chợ Đại Minh

Thôn Gia Cốc, xã Đại Minh

 

 

 

 

x

 

 

 

5.000

2

2016-2025

 

5

nt

Phú Thuận

Thôn Phú Long 2, xã Đại Thắng

 

 

 

 

x

 

 

 

5.000

2

2016-2025

 

5

nt

Chợ Đại Chánh

Thôn Tập Phước, xã Đại Chánh

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

Chợ dân sinh

Chợ Đại Cường

Thôn Thanh Vân, xã Đại Cường

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Hoà Mỹ

Thôn Hoà Mỹ, xã Đại Nghĩa

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Dục Tịnh

Thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Tam Hoà

Thôn Tam Hoà, xã Đại Quang

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Phú Hương

Thôn Phú Hương, xã Đại Quang

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Hà Dục Đông 2

Thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ Hà Vy

Thôn Hà Vy, xã Đại Hồng

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ Đại Tân

Thôn Nam Phước, xã Đại Tân

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ Đại Sơn

Thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ Bến Dầu

Thôn Mỹ Lễ, xã Đại Thạnh

 

 

 

 

 

cách chợ cũ 700m

 

 

3.000

3

2016-2025

 

2

nt

Chợ Hà Nha

Thôn Hà Nha, xã Đại Đồng

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2016-2025

 

2

nt

Chợ Quảng Huế

 Thôn Quảng Huế, xã Đại An

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2016-2025

 

2

nt

Chợ Ngã Tư

Khu 7, TT Ái nghĩa

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2016-2025

 

2

nt

Chợ Trúc Hà

Thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2016-2025

 

2

nt

Chợ Chiều

Thôn Thạnh Đại, xã Đại Hưng

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2016-2025

 

2

nt

Chợ Phường Đông

Thôn Mỹ Đông, xã Đại Phong

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2016-2025

 

2

nt

Chợ Hội Khách 2

Thôn Hội Khách 2, xã Đại Sơn

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2016-2025

 

3

nt

Chợ Hoà Hữu Tây

Thôn Hoà Hữu Tây, xã Đại Hồng

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2016-2025

 

3

nt

Chợ Đại Hoà

Thôn Thượng Phước, xã Đại Hoà

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2016-2025

 

3

nt

8

Huyện Nam Trà My

 

1

 

1

 

 

 

5

5

9.500

 

 

 

32

 

Chợ Nam Trà My

Thôn 1, xã Trà Mai

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chợ trung tâm huyện

Thôn 1, xã Trà Mai

 

 

 

 

 

 

X

 

5.500

2

2011-2015

 

20

Chợ t/hợp

Chợ TT cụm xã Trà Vân

Thôn 1, xã Trà Vân

 

 

 

 

 

 

X

 

1.000

3

2011-2015

 

3

Chợ dân sinh

Chợ TT cụm xã Tắc Chanh

Thôn 2, xã Trà Don

 

 

 

 

 

 

X

 

1.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ TT cụm xã Trà Dơn-Trà Leng

Thôn 1, xã Trà Dơn

 

 

 

 

 

 

X

 

1.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT cụm xã Trà Nam - Trà Linh

Thôn 1, xã Trà Nam

 

 

 

 

 

 

X

 

1.000

3

 

2016-2025

3

nt

9

Huyện Bắc Trà My

 

2

 

 

2

 

 

2

4

26.000

 

 

 

20

 

Chợ Bắc Trà My

Tổ Đồng bộ, TT Trà My

 

 

 

x

 

 

 

 

15.000

2

2011-2015

 

10

Chợ t/hợp

Chợ cụm xã Trà Đông

Thôn Phương Đông, xã Trà Đông

 

 

 

x

 

 

 

 

5.000

3

2011-2015

 

4

Chợ dân sinh

Chợ cụm xã Trà Nú

Thôn 3, xã Trà Nú

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ cụm xã Trà Tân

Thôn 4, xã Trà Tân

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

10

Huyện Đông Giang

 

3

 

 

2

1

 

3

6

20.000

 

 

 

12

 

Chợ Sông Vàng

Xã Ba

 

 

 

 

x

 

 

 

5.000

2

2011-2015

 

2

Chợ tổng hợp

Chợ P'Rao

Thị trấn P' Rao

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Asờ

Xã MàCooi

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ trung tâm xã Kà Dăng

Xã Kà Dăng

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

2

Chợ dân sinh

Chợ TT xã Jơ Ngây

Xã Jơ Ngây

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ TT xã Tư

Xã Tư

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

2

nt

11

Huyện Tây Giang

 

2

 

1

1

 

 

8

9

27.000

 

 

 

27

 

Chợ Tơ Viêng

Xã Atiêng

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 -

 -

 

 

Chợ xã Lăng

Thôn Nal, xã Lăng

 

 

 

x

 

 

 

 

3.000

3

2011-2015

 

3

Chợ dân sinh

Chợ TT cụm xã Bhalêê

Xã Bhalêê

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ TT cụm xã A Xan

Xã AXan

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

2011-2015

 

3

nt

Chợ TT xã ANông

Xã ANông

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT xã Dang

Xã Dang

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT xã Tr’hy

Xã Tr’hy

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT xã AVương

Xã AVương

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT xã Ch”ơm

Xã Ch”ơm

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

3

 

2016-2025

3

nt

Chợ TT xã Gari

Xã Gari

 

 

 

 

 

 

X

 

3,000

3

 

2016-2025

3

nt

12

Huyện Nam Giang

 

2

 

 

 

1

1

4

6

34.000 

 

 

 

71

 

Chợ Thạnh Mỹ

Thị trấn Thạnh Mỹ

 

 

 

 

 

đến thôn Thạnh Mỹ 2

 

 

5.000

2

2011-2015

 

15

Chợ tổng hợp

Chợ Chà Val

Xã Chà Val

 

 

 

 

x

 

 

 

15.000

ĐM 

 

2016-2025

20

XD chợ đầu mối NSS

Chợ TT cụm xã Đắcre - Đắcrin

Thôn 57 xã Đắcre

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

2011-2015

 

2

Chợ dân sinh

Chợ TTCX Chum-Laêê-Ladêê

Thôn Đắc Ốc, xã Ladêê

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

 3

2011-2015

 

2

nt

Chợ TT cụm xã Tàbing- TàPơ

Thôn Vinh, xã Tà Pơ

 

 

 

 

 

 

X

 

3.000

 3

2011-2015

 

2

nt

Chợ biên giới cửa khẩu Nam Giang

Khu vực cửa khẩu, xã Ladee

 

 

 

 

 

 

X

 

5.000

 2

2011-2015

 

30

 

13

Huyện Thăng Bình

 

24

 

 

22

1

1

6

30

639.500

 

 

 

112 

 

Chợ đầu mối nông súc sản Hà Lam

Tổ 7, thị trấn Hà Lam

 

 

 

 

 

 

X

 

13.500

ĐM 

 

 

25

Chợ đầu mối nông súc sản

Chợ Hà Lam

Thị trấn Hà Lam

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

2

2011-2015

 

10

Chợ t/hợp

Chợ Kế Xuyên

Xã Bình Trung

 

 

 

 

 

cách chợ cũ 500m

 

 

56.000

2

2011-2015

 

10

nt

Chợ Quán Gò

Xã Bình An

 

 

 

 

x

 

 

 

20.000

3

2011-2015

 

2

Chợ dân sinh

Chợ Đo Đo

Xã Bình Quế

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Bò Chét

Xã Bình Nam

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Tây Giang

Xã Bình Sa

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Được

Xã Bình Triều

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Bà

Xã Bình Giang

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Bàu Bính

Xã Bình Dương

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Vinh Huy

Xã Bình Trị

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Bình Quý

Xã Bình Quý

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Hà Châu

Xã Bình Phú

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Lạc Câu

Xã Bình Dương

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Hiệp Hưng

Xã Bình Hải

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Bình Nam

Xã Bình Nam

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Ngọc Phô

Xã Bình Tú

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Bình Minh

Xã Bình Minh

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

2011-2015 

 

2

nt

Chợ Bình Định Bắc

Xã Bình Định Bắc

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Bình Lãnh

Xã Bình Lãnh

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Bình Trị

Xã Bình Trị

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Bến Đá

Xã Bình Sa

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Trà Đoá

Xã Bình Đào

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Hưng Mỹ

Xã Bình Triều

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Mù U

Xã Bình Giang

 

 

 

x

 

 

 

 

20.000

3

 

2016-2025

2

nt

Chợ Bình Nguyên

Xã Bình Nguyên

 

 

 

 

 

 

X

 

20.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Bình Phục

Xã Bình Phục

 

 

 

 

 

 

X

 

20.000

3

2011-2015

 

2

nt

Chợ Bình Định Nam

Xã Bình Định Nam