Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 339-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 08/10/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 339-CT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 339-CT NGÀY 8-10-1984 VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU MUA ĐAY CHO BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 16-HĐBT ngày 8-10-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp đay trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ;
Theo đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (Công văn số 659-CNB ngày 9-6-1984), của Bộ Công nghiệp nhẹ (Công văn số 339-CNn/KH ngày 2-7-1984), của Bộ Tài chính (Công văn số 537-TC/CNB ngày 24-7-1984) về việc giao nhiệm vụ thu mua đay cho Bộ Công nghiệp nhẹ;
Sau khi đã nghiên cứu ý kiến của các ngành và địa phương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

1. Giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ việc thu mua đay năm 1984 ở các tỉnh phía Nam và từ năm 1985 trong cả nước cho Liên hiệp các xí nghiệp đay thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ. Ngoài phần Liên hiệp các xí nghiệp đay trực tiếp thu mua (bao gồm cả phần tiếp thu nhiệm vụ thu mua đay hiện nay của Bộ Ngoại thương và Bộ Công nghiệp thực phẩm), Bộ Công nghiệp nhẹ cần bàn bạc thống nhất với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân công cho các cơ sở chế biến đay của thành phố trực tiếp thu mua một số lượng và ở những nơi nhất định để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của thành phố.

2. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan để xác định các chỉ tiêu cụ thể về thu mua, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

3. Bộ Công nghiệp nhẹ (Liên hiệp các xí nghiệp đay) có trách nhiệm giao đay nguyên liệu cho các ngành và địa phương có nhiệm vụ chế biến đay và cho Bộ Ngoại thương để xuất khẩu theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước hàng năm.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 339-CT ngày 08/10/1984 về việc giao nhiệm vụ thu mua đay cho Bộ Công nghiệp nhẹ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125