Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3325/QĐ-CTUBBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 25/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/QĐ-CTUBBT

Phan Thiết, ngày 25 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1815 QĐ/UB-BT NGÀY 21/9/1996 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NGÀNH THƯƠNG MẠI & DU LỊCH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 72 TT/LB ngày 08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Thương mại v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính- Vật giá, Sở Thương mại & Du lịch và Cục Thuế Tỉnh tại văn bản số 4137 LS/TC- TMDL- CT ngày 08/11/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bãi bỏ việc thực hiện Quyết định số 1815 QĐ/UB-BT, ngày 21/9/1996 của Chủ tịch UBND Tỉnh về quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Ngành Thương mại và Du lịch kể từ ngày 01/11/2002.

Điều 2: Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Ngành Thương mại và Du lịch thực hiện theo Thông tư số 72 TT/LB ngày 08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính- Bộ Thương mại hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Sở Thương mại & Du lịch, Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT HĐND Tỉnh (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh
- Lưu: VP; CVPPLT

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3325/QĐ-CTUBBT ngày 25/11/2002 bãi bỏ Quyết định 1815 QĐ/UB-BT quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Ngành Thương mại và Du lịch do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.770

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!