Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2926/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 18/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2926/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hoà giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 98/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đoàn thể, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 12 năm 2014.

2. Các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ tại Phụ lục đính kèm Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Triển khai thực hiện Chương trình Hành động ngành Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; căn cứ vào tình hình phát triển du lịch của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2014 với những nội dung, nhiệm vụ sau:

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư du lịch

a) Tiếp tục rà soát, đôn đốc và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch để sớm đưa vào hoạt động; kịp thời thu hồi những dự án triển khai không đúng theo tiến độ cam kết.

b) Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh.

c) Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư du lịch tại thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, Khánh Vĩnh để mở rộng địa bàn du lịch; các dự án thuộc lĩnh vực vui chơi giải trí hiện đại, mua sắm cao cấp để phục vụ khách du lịch.

d) Đầu tư, lắp đặt hệ thống phao tiêu, biển báo cho các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển.

2. Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch

a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa - thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa - Lâm Đồng.

b) Tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa - Hà Nội, Khánh Hòa - Gia Lai, Khánh Hòa - Đắk Lắk, Khánh Hòa - Ninh Thuận.

3. Xây dựng tuyến du lịch liên tỉnh

Phối hợp các địa phương tổ chức khảo sát, xây dựng tuyến du lịch liên tỉnh giữa Khánh Hòa - Ninh Thuận - Lâm Đồng, Khánh Hòa - Đắk Lắk - Gia Lai, nhằm đa dạng sản phẩm, loại hình du lịch phục vụ khách du lịch.

4. Phát triển sản phẩm du lịch

a) Tổ chức điều tra, nghiên cứu tâm lý, thăm dò thị hiếu khách du lịch các thị trường khách trọng điểm như Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Phần Lan, Thụy Sỹ, Nga, Mỹ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, phát huy được lợi thế về tài nguyên du lịch của tỉnh.

b) Nghiên cứu, đề xuất hình thành các khu chợ đêm, nhất là khu ẩm thực truyền thống, các khu vui chơi giải trí về đêm trên địa bàn thành phố Nha Trang; nhân rộng các mô hình, các điểm vui chơi, biểu diễn văn hóa, văn nghệ; nhất là nghệ thuật truyền thống của địa phương và vùng miền để phục vụ khách du lịch.

c) Hoàn thiện đề tài nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ cho việc tham quan, mua sắm hàng lưu niệm của du khách khi đến với Nha Trang - Khánh Hòa.

d) Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng, tăng cường loại hình dịch vụ vui chơi giải trí trên biển phục vụ du khách.

e) Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng các chương trình tham quan hiện có; nghiên cứu xây dựng các chương trình tham quan mới trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm du lịch để phục vụ và thu hút khách du lịch.

g) Xây dựng chương trình du lịch khuyến mại kết hợp mua sắm hàng Việt, nhất là sản phẩm đặc trưng, đặc thù của tỉnh.

5. Công tác xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch Khánh Hòa

a) Duy trì và cung cấp thông tin miễn phí cho khách du lịch tại các Trạm thông tin du lịch trên đường Trần Phú và Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh để hỗ trợ du khách và cập nhật thông tin, sự kiện du lịch, bài quảng bá du lịch trên trang điện tử www.nhatrang-travel.com.

b) Tham gia một số hội chợ trong nước và quốc tế.

c) Quảng bá du lịch trên Tạp chí Heritage và trên các kênh thông tin.

d) Thực hiện bộ ảnh chất lượng cao để quảng bá du lịch Khánh Hòa (khoảng 50 ảnh).

e) Tái bản ấn phẩm quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa (sách cẩm nang, sách giới thiệu, huy hiệu, bản đồ, đĩa DVD giới thiệu và quảng bá về du lịch Khánh Hòa).

g) Tổ chức các sự kiện du lịch (đón vị khách du lịch đầu tiên đến xông đất Khánh Hòa trong dịp tết Nguyên đán, tổ chức đón những chuyến bay quốc tế lần đầu tiên đưa khách đến Sân bay quốc tế Cam Ranh, ...).

h) Tổ chức mời các đoàn doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước đến tham quan và khảo sát sản phẩm du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; tổ chức đoàn khảo sát phát triển sản phẩm du lịch của các tỉnh bạn.

6. Về công tác đào tạo nhân lực, tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng

a) Tập huấn phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch và văn minh ứng xử trong cộng đồng dân cư tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, kiến thức đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa cho lái tàu và nhân viên phục vụ trên tàu thủy vận chuyển khách du lịch.

c) Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an ninh du lịch, tuyên truyền phát động phong trào phòng chống tội phạm, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cho đội ngũ lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch.

d) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch; khuyến khích việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong quản lý, phục vụ du lịch.

e) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 54 năm ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2014) và ngày Du lịch thế giới 27 tháng 9 năm 2014.

g) Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu du lịch Khánh Hòa cho các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2014.

7. Môi trường du lịch

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh”.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 747/KH-PV11 (PV28) ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Công an tỉnh Khánh Hòa về phát động phong trào toàn dân chủ động phòng ngừa các loại tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy quét các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm hoạt động theo băng nhóm,... góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho toàn xã hội và lĩnh vực du lịch nói riêng, trong đó có những đợt tập trung vào loại tội phạm trộm cắp, cướp giật của du khách nước ngoài.

d) Bảo vệ và đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các lễ hội văn hóa, du lịch, các hội nghị, hội thảo quốc tế, các đoàn quan chức cao cấp của Đảng, Nhà nước, khách ngoại giao.

e) Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác đón tàu biển quốc tế cập cảng Nha Trang năm 2014, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

g) Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2009 giữa Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm xây dựng quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch.

h) Chấn chỉnh việc kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, “cò mồi” đeo bám, chèo kéo khách, đảm bảo an toàn văn minh đô thị.

i) Tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhất là vào mùa khách du lịch, vào các ngày tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.

k) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, đội ngũ lao động trong ngành du lịch.

n) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Tổng cục Du lịch, quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai thực hiện; đến cuối năm 2014, tất cả các khu du lịch, điểm du lịch đều có nhà vệ sinh đạt chuẩn.

m) Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức và nhân sự của Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp có liên quan chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chương trình Hành động ngành Du lịch Khánh Hòa trong năm 2014.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương lập dự trù kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ để Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Các sở, ngành, địa phương liên quan

Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Chương trình Hành động ngành Du lịch Khánh Hòa trong năm 2014.

4. Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa

Làm đầu mối vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm và có nghĩa vụ đóng góp kinh phí trong việc thực hiện chương trình này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất bàn bạc tìm cách giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGÀNH DU LỊCH KHÁNH HÒA NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư du lịch

 

 

a

Tiếp tục rà soát, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đầu tư du lịch hiện có để sớm đưa vào hoạt động; kiên quyết thu hồi những dự án triển khai không đúng theo tiến độ cam kết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành, địa phương liên quan

b

Nghiên cứu, đề xuất các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở VHTTDL; BQL khu DL Bắc bán đảo Cam Ranh

c

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư du lịch tại thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, Khánh Vĩnh để mở rộng địa bàn du lịch; các dự án thuộc lĩnh vực vui chơi giải trí hiện đại, mua sắm cao cấp để phục vụ khách du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành, địa phương liên quan

d

Đầu tư, lắp đặt hệ thống phao tiêu, biển báo cho các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm bố trí người và phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển.

UBND TP.Nha Trang

Sở, ngành liên quan

2

Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch

 

 

a

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa – thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa – Lâm Đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch

b

Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hòa - Hà Nội, Khánh Hòa - Gia Lai, Khánh Hòa - Đắk Lắk, Khánh Hòa - Ninh Thuận.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

3

Xây dựng tuyến du lịch liên tỉnh

 

 

 

Phối hợp các địa phương tổ chức khảo sát, xây dựng tuyến du lịch liên tỉnh giữa Khánh Hòa – Ninh Thuận - Lâm Đồng, Khánh Hòa - Đắk Lắk – Gia Lai, nhằm đa dạng sản phẩm, loại hình du lịch phục vụ khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

4

Phát triển sản phẩm du lịch

 

 

a

Tổ chức điều tra, nghiên cứu tâm lý, thị hiếu khách du lịch các thị trường khách Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Phần Lan, Thụy Sỹ, Nga, Mỹ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, phát huy được lợi thế về tài nguyên du lịch của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành, địa phương liên quan

b

Nghiên cứu, đề xuất hình thành các khu chợ đêm, nhất là khu ẩm thực truyền thống, các khu vui chơi giải trí về đêm trên địa bàn TP. Nha Trang; nhân rộng các điểm vui chơi, điểm biểu diễn văn hóa, văn nghệ; nhất là văn nghệ truyền thống của địa phương và vùng miền để phục vụ khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành liên quan và UBND TP. Nha Trang

c

Hoàn thiện đề tài nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ cho việc tham quan, mua sắm hàng lưu niệm của du khách khi đến với Nha Trang - Khánh Hòa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành, địa phương liên quan

d

Hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng, tăng cường loại hình dịch vụ vui chơi giải trí trên biển phục vụ du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

e

Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng các chương trình tham quan hiện có; nghiên cứu xây dựng các chương trình tham quan mới trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm du lịch để phục vụ và thu hút khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành, địa phương liên quan; Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

f

Xây dựng chương trình du lịch khuyến mại kết hợp mua sắm hàng Việt, nhất là sản phẩm đặc trưng, đặc thù của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Công thương, Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

5.

Công tác xúc tiến thị trường, quảng bá du lịch Khánh Hòa

 

 

a

Duy trì và cung cấp thông tin miễn phí cho khách du lịch tại các Trạm thông tin du lịch trên đường Trần Phú và Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh để hỗ trợ du khách và cập nhật thông tin, sự kiện du lịch, bài quảng bá du lịch trên trang web nhatrang-travel.com.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các doanh nghiệp du lịch

b

Tham gia một số hội chợ trong nước và ở nước ngoài.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các doanh nghiệp du lịch

c

Quảng bá Du lịch trên tạp chí Heritage và trên các kênh thông tin.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các doanh nghiệp du lịch

d

Thực hiện bộ ảnh chất lượng cao để quảng bá du lịch Khánh Hòa (khoảng 50 ảnh).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các doanh nghiệp du lịch

e

Tái bản ấn phẩm quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hoà: Sách cẩm nang; sách Welcome; huy hiệu du lịch và hộp đựng; bản đồ; túi sách; in đĩa DVD quảng bá du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các doanh nghiệp du lịch

g

Tổ chức các sự kiện du lịch: Đón vị khách đến xông đất trong dịp tết Nguyên đán; tổ chức đón những chuyến bay quốc tế lần đầu tiên đưa khách đến Sân bay quốc tế Cam Ranh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

h

Tổ chức mời các đoàn Farm Trip trong và ngoài nước đến tham quan và khảo sát du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; tổ chức đoàn khảo sát phát triển sản phẩm du lịch của các tỉnh bạn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

6

Về công tác đào tạo nhân lực, giáo dục nâng cao dân trí

 

 

a

Tập huấn phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch và văn minh ứng xử trong cộng đồng dân cư tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thị xã, thành phố

b

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch; kiến thức đảm bảo an toàn du lịch đường thủy nội địa cho lái tàu và nhân viên phục vụ trên tàu thủy vận chuyển khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

c

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an ninh du lịch, tuyên truyền phát động phong trào phòng chống tội phạm, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cho đội ngũ lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch.

Công an tỉnh

Sở VHTTDL, các địa phương liên quan, các doanh nghiệp du lịch

d

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lao động thuộc các doanh nghiệp du lịch; khuyến khích việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong quản lý, phục vụ du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

e

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 54 năm ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2014) và ngày Du lịch thế giới 27/9/2014.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

g

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu du lịch Khánh Hòa cho các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2014.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Môi trường du lịch

 

 

a

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công khai minh bạch giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở, ngành, địa phương liên quan

b

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh”.

Công an tỉnh

Sở, ngành, địa phương liên quan; Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch

c

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 747/KH-PV11 (PV28) ngày 08/10/2012 của Công an tỉnh Khánh Hòa về phát động phong trào toàn dân chủ động phòng ngừa các loại tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy quét các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm hoạt động theo băng nhóm,… góp phần đảm bảo ANTT cho toàn xã hội và lĩnh vực du lịch nói riêng, trong đó có những đợt tập trung vào loại tội phạm trộm cắp, cướp giật của du khách nước ngoài.

Công an tỉnh

Sở, ngành, địa phương liên quan

d

Bảo vệ và đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các lễ hội văn hóa, du lịch, các hội nghị, hội thảo quốc tế, các đoàn quan chức cao cấp của Đảng, Nhà nước, khách ngoại giao.

Công an tỉnh

Sở, ngành, địa phương liên quan

e

Đảm bảo an ninh trật tự trong công tác đón tàu biển quốc tế cập cảng Nha Trang năm 2014, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Công an tỉnh

Sở, ngành, địa phương liên quan; các doanh nghiệp du lịch

g

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22/7/2009 giữa Bộ Công an và Bộ VHTTDL nhằm xây dựng quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở VHTTDL để phối hợp trong công tác bảo vệ ANQG và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch.

Công an tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

h

Chấn chỉnh việc kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nạn bán hàng rong, ăn xin, “ cò mồi” đeo bám, chèo kéo khách, đảm bảo an toàn văn minh đô thị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở, ngành liên quan

i

Tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhất là vào mùa khách du lịch, vào các ngày tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.

Sở Y tế

Các doanh nghiệp du lịch

k

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, đội ngũ lao động trong ngành du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch

n

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 08/5/2012 của Tổng cục Du lịch, quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai thực hiện; đến cuối năm 2014, tất cả các khu du lịch, điểm du lịch đều có nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các doanh nghiệp du lịch

m

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức và nhân sự của Trung tâm hỗ trợ khách du lịch.

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2926/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.779

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!