Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2006 điều chỉnh Điều I Quyết định 170/2003/QĐ-UB về thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2924/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 23/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2924/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU I TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 170/2003/QĐ-UB NGÀY 10/12/2003 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-UB ngày 10/12/2003 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội - Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh nội dung Điều I tại Quyết định số 170/2003/QĐ-UB ngày 10/12/2003 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội như sau:

- Danh sách thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố, bồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đồng chí Nguyễn Thế Quang - Phó chủ tịch UBND Thành phố

Trưởng ban

2. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hoàng - Giám đốc Sở Thương mại

Phó ban

3. Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ - Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển kinh tế xã hội Hà Nội

Ủy viên.

4. Đồng chí Đặng Văn Khanh - Giám đốc Sở Tư pháp

Ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư

Ủy viên

6. Đồng chí Phạm Công Bình - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng chi cục tài chính doanh nghiệp.

Ủy viên.

7. Đồng chí Đào Trọng Sỹ - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội

Ủy viên

8. Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Ủy viên.

9. Đồng chí Phạm Quốc Bản - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ủy viên.

10. Đồng chí Nguyễn Huy Diển - Gdo Sở NN&PTNT Hà Nội.

Ủy viên

11. Đồng chí Phạm Đức Tiến - Phó Giám đốc Sở Công nghiệp

Ủy viên.

12. Đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.

Ủy viên.

13. Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch

Ủy viên.

14. Đồng chí Đặng Vũ Tuấn - Phó Giám đốc Sở Bưu chính viễn thông.

Ủy viên.

15. Đồng chí Phan Tiến Bình - Phó Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội

Ủy viên.

16. Đồng chí Trần Văn Lưu - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội

Ủy viên.

17. Đồng chí Bùi Thuế Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Sở Khoa học và Công nghệ.

Ủy viên.

- Thành lập Tổ thư ký Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các nội dung khác trong Quyết định số 170/2003/QĐ-UB ngày 10/12/2003 của UBND Thành phố không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố; Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Thương mại; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban QG về HTKTQT
- TTTU-TTHĐNDTP
- Các Sở, Ban, Ngành.
- UBND các Quận, Huyện;
- Như điều III;
- CPVP, các Tổ CV, KTt. TH
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
Nguyễn Quốc Triệu

 

DANH SÁCH

(Tổ thư ký giúp việc Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội ban hành theo quyết định số: 2924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân ngày 23 tháng 06 năm 2006)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thành viên

Điện thoại

1

Nguyễn Hương Giang

Trưởng phòng HNKTQT-Sở Thương mại

Thành viên

9.342493

2

Đinh Hạ Long

Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Công nghiệp

Thành viên

0912524952

3

Nguyễn Đức Giang

Phó Trưởng Phòng kế hoạch Công nghiệp - Thương mại - Du lịch dịch vụ - Sở Kế hoạch và đầu tư

Thành viên

7.260739

0904021954

4

Vũ Hoàng Lâm

Chuyên viên phòng HCTH và TC doanh nghiệp văn xã Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính

Thành viên

9711485

5

Nguyễn Minh Phong

Trưởng Phòng nghiên cứu kinh tế Viện nghiên cứu kinh tế xã hội Hà Nội

Thành viên

7.712.600

0912266399

6

Trần Nghĩa Hòa

Chuyên viên Sở Ngoại vụ

Thành viên

0912.118398

7

Lê Thanh Hà

Chuyên viên Phòng quản lý khách sạn - Sở du lịch

Thành viên

8.247653

8

Lê Duy Tiến

Thượng tá, Trưởng phòng PA17, Công an Thành phố

Thành viên

0913.231953

9

Hoàng Trần Tân

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Cục Hải quan

Thành viên

0904.044455

10

Phan Lan Tú

Tổ trưởng Tổ kinh tế - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội

Thành viên

8.253536

11

Lưu Văn Sửu

Trưởng phòng tuyên truyền, Ban Tuyên giáo TU

Thành viên

0912034296

12

Bùi Thanh Hương

Chuyên viên Phòng KHĐT, Sở Nông nghiệp & PT Nông thôn

Thành viên

9.761244

13

Võ Thị Cẩm Thúy

Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp

Thành viên

0913580268

14

Lê Hồng Điệp

Trưởng phòng kế hoạch - Tài chính, Sở Bưu chính viễn thông

Thành viên

7366620

15

Phạm Sĩ Cường

Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và công nghệ

Thành viên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2924/QĐ-UBND ngày 23/06/2006 điều chỉnh Điều I Quyết định 170/2003/QĐ-UB về thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.164

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195