Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên cung cấp điện năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2879/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN QUAN TRỌNG, ƯU TIÊN CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1902/TTr- SCT ngày 08/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên cung cấp điện năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng:

- Văn phòng Tỉnh ủy.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

- Trung tâm hành chính tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Công an tỉnh.

- Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh.

- Học viện lục quân.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

- Văn phòng Thành ủy Đà Lạt và Bảo Lộc; Văn phòng các Huyện ủy.

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt.

- Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Công an các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Trung tâm hành chính thành phố Đà Lạt.

- Các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

- Các nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

- Các địa điểm phục vụ các kỳ thi Trung học cơ sở, Phổ thông trung học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Địa bàn ưu tiên

- Thành phố Đà Lạt.

- Thành phố Bảo Lộc.

- Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

3. Các khu vực sản xuất ưu tiên

- Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Khu Công nghiệp Phú Hội.

- Các nhà máy sản xuất trà, cà phê, rau hoa xuất khẩu.

- Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, các tchức có tên nêu tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng Cty Điện lực Miền Nam;
- Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên cung cấp điện năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41