Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2741/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2741/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 0104/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế xây dựng và quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia;
Căn cứ Công văn số 5923/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 10 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 và cơ quan chủ trì thực hiện theo các Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cơ quan chủ trì, có trách nhiệm thực hiện các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, đảm bảo hiệu quả và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đề án được duyệt và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Thủ trưởng cơ quan chủ trì chương trình và Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lương Văn Tự

DANH MỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA BỔ SUNG NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2741/2005/QĐ-BTM ngày 10/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Cơ quan chủ trì: Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Đơn vị: triệu đồng

Số thứ tự

Chương trình

Thời gian triển khai

Địa điểm triển khai

Tổng kinh phí (dự kiến)

Phần hỗ trợ của Nhà nước (dự kiến)

Phần đóng góp của DN (dự kiến)

Ghi chú

1

Đào tạo nâng cao năng lực tiếp thị, đàm phán cho 120 chuyên viên ngành dệt may Việt Nam.

2005

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

315.10

157.55

157.55

Khoá học do giáo viên trong nước giảng dạy

DANH MỤC 2

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA BỔ SUNG NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2741/2005/QĐ-BTM ngày 10/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Cơ quan chủ trì: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Đơn vị: triệu đồng

Số thứ tự

Chương trình

Thời gian triển khai

Địa điểm triển khai

Tổng kinh phí (dự kiến)

Phần hỗ trợ của Nhà nước (dự kiến)

Phần đóng góp của DN (dự kiến)

Ghi chú

1

Tham gia hội chợ thương mại Ả Rập, kết hợp khảo sát thị trường các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

2-9/6/2005

Dubai

2.115,65

1.349,57

766,08

Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức chung

DANH MỤC 3

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA BỔ SUNG NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2741/2005/QĐ-BTM ngày 10/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Cơ quan chủ trì: Tổng công ty chè Việt Nam

Đơn vị: triệu đồng

Số thứ tự

Chương trình

Thời gian triển khai

Địa điểm triển khai

Tổng kinh phí (dự kiến)

Phần hỗ trợ của Nhà nước (dự kiến)

Phần đóng góp của DN (dự kiến)

Ghi chú

1

Tuyên truyền chè Việt Nam thông qua việc xâm nhập vào các hệ thống siêu thị ở Matx-cơ-va

Quý IV/2005

Matx-cơ-va

2.640,00

1.320,00

1.320,00

1.320,00

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2741/2005/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia ngày 10/11/2005 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.311

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222