Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2645/2005/QĐ-BTM về thù lao đại lý kinh doanh mặt hàng xăng do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 2645/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2645/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÙ LAO ĐẠI LÝ KINH DOANH MẶT HÀNG XĂNG

QUYẾT ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Văn bản số 1447/CP-KTTH ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu, phân bón;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ mức thù lao đối với mặt hàng xăng quy định tại Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004 của Bộ Thương mại; mức thù lao đại lý mặt hàng xăng do bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận, thống nhất ghi trong Hợp đồng đại lý.

Điều 2. Nghiêm cấm các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối dùng bất cứ hình thức nào để tăng thù lao giành đại lý, gây bất ổn thị trường, làm giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp kinh donh nhập khẩu xăng dầu đầu mối/Tổng đại lý khi phát hành hóa đơn Giá trị gia tăng giao xăng cho các đại lý, trên hóa đơn phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định hiện hành; trong đó bắt buộc phải ghi rõ: tên phương tiện vận chuyển, người đại diện nhận xăng và điểm giao, nhận xăng tại cửa hàng đại lý/kho của Tổng đại lý/kho của bên giao đại lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông Vụ trưởng Vụ Chính sách Thị trường trong nước, Cục trưởng quản lý thị trường, Giám đốc Sở Thương mại/ Sở Thương mại – Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối, Tổng đại lý và đại lý xăng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Phan Thế Ruệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2645/2005/QĐ-BTM về thù lao đại lý kinh doanh mặt hàng xăng do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.420

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53