Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND bổ Sung thêm chức năng nhiệm vụ cho trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 26/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 03 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG THÊM CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHO TRUNG TÂM XÚC TIẾNĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 120/2005/QĐ-UBND ngày 19/10/2005 về việc bổ sung tên giao dịch quốc tế, nhiệm vụ và phòng chuyên môn thuộc Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại tỉnh Gia Lai;
Theo đề nghị của Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại tỉnh tại văn bản số 94 TT/TTXTĐT-TM ngày 19/4/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại tỉnh Gia Lai:

1. Hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư về quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ.

2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp.

3. Theo dõi việc thực hiện tiến độ triển khai các dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép, thỏa thuận đầu tư (trừ các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án ODA, NGO); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắc.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại; Giám đốc Sở, Ban ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2006/QĐ-UBND bổ Sung thêm chức năng nhiệm vụ cho trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5