Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 244/2003/QĐ-UB về việc giao Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 244/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 244/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ NÔNG SẢN THỰC PHẨM THỦ ĐỨC.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tại Công văn số 997/UB ngày 02 tháng 10 năm 2003 và Tờ trình số 2586/STP-VP ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Sở Tư pháp ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh cho các thương nhân kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức đóng dấu Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 3
- Bộ Thương mại
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Công an thành phố, Ngân hàng Nhà nước TP
- Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức
- Công ty TNHH quản lý và kinh doanh  chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức
- VPHĐ-UB : các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (TM/L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 244/2003/QĐ-UB về việc giao Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.262

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197