Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2001/QĐ-UBND về việc phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 24/2001/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 26/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 24/2001/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÂN BỔ HẠN MỨC XUẤT KHẨU GẠO BỔ SUNG NĂM 2000.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 237/1999/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000;
Theo Công văn số 530/TM-XNK ngày 09 tháng 3 năm 2001 của Bộ Thương mại về bổ sung chỉ tiêu xuất khẩu gạo;
Xét đề nghị của Sở Thương mại thành phố tại Công văn số 658/TM-KH-XNK ngày 15 tháng 3 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000 cho các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo như sau :

1. Công ty Lương thực thành phố : 24.000 tấn;

2. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn 5.000 tấn;

3. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 3.000 tấn;

4. Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu 2.000 tấn;

5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinh Phát : 13.000 tấn.

Điều 2. Giao Sở Thương mại thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Thương mại; hàng tháng tập hợp tình hình, báo cáo, đánh giá, đề xuất nhằm giúp cho việc điều hành xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố và các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :  
- Như điều 3  
- Bộ Thương mại  
- Tổng cục Hải quan
- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- TTUB : CT, PCT/TT
- Phòng QL XNK khu vực TPHCM
- VPUB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN
- Lưu (TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Hải

 

 

)
  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2001/QĐ-UBND về việc phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.807

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171