Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 220/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2018

Số hiệu: 220/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 23/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 6/8/2009 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 315/TTr-SCT ngày 09/3/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2018:

1. Tổ chức các hoạt động Xúc tiến thương mại:

1.1. Tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm Thương mại tại tỉnh Luang Pra Bang, nước CHDCND Lào năm 2018;

1.2. Tổ chức tham gia 01 Hội chợ triển lãm thương mại tại các tỉnh thành phố trong nước năm 2018;

1.3. Tổ chức Phiên chợ Thương mại biên giới huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên năm 2018;

1.4. Tổ chức tham gia Chương trình Xúc tiến Thương mại các sản phẩm Nông nghiệp tỉnh Điện Biên tại thành phố Hà Nội năm 2018;

1.5. Tổ chức cho các Hợp tác xã tham gia 01 Hội chợ thương mại tại thành phố Hà Nội năm 2018;

1.6. Tuyên truyền, quảng bá cà phê Hi An Mường ng.

2. Kinh phí:

- Kinh phí thực hiện: 500,0 triệu đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn);

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh Điện Biên cấp cho Quỹ Xúc tiến thương mại.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Công Thương - Trưởng Ban quản lý Quỹ xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các Đơn vị chủ trì và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại 2018 được phê duyệt.

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài Chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- L/đ UBND tỉnh;
- Lưu VT, Cổng TTĐT, KT
(NTC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIN THƯƠNG MẠI NĂM 2018
(Kèm theo QĐ số 220/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên chương trình

Tên đơn vị chủ trì

Địa đim

Thời gian

Nhóm hàng

Thị trường mục tiêu

Kinh phí (triệu đồng)

1

Tổ chức tham gia 01 Hội chợ thương mại tại tỉnh Luông Prabang, nước CHDCND Lào

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên

Tỉnh Luông Prabang, CHDCND Lào

Năm 2018

Hàng hóa, SP có thế mạnh của tỉnh và hàng SX trong nước

Lào, Thái Lan

144,0

2

Tchức Phiên chợ thương mại biên giới, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên

Xã Si Pa Rhìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Năm 2018

Hàng hóa, SP có thế mạnh của tỉnh và hàng SX trong nước

Thtrường trong nước và XK sang các tỉnh Bắc Lào

137,0

3

Tổ chức tham gia 01 Hội chợ thương mại tại các tỉnh trong nước

Trung tâm Xúc tiến thương mại Điện Biên

01 tỉnh/thành phố trong nước

Năm 2018

Hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có thế mạnh của tỉnh

Thị trường trong nước

48,0

4

Tổ chức tham gia Chương trình XTTM các sản phẩm nông nghiệp tỉnh Điện Biên tại thành phố Hà Nội năm 2018;

Chi cục Quản lý Nông, Lâm và Thủy sản

Thành phố Hà Nội

Năm 2018

Hàng hóa, SP nông sản CB, SP làng nghề truyền thống có thể mạnh của tnh

Thị trường trong nước

59,0

5

Tuyên truyền quảng bá cà phê Hải An Mường Ẳng

Công ty TNHH cà phê Hải An Mường Ẳng

Huyện Mường Ẳng tỉnh Điện Biên

Năm 2018

Cà phê Mường Ảng

Thị trường trong nước và xuất khẩu

50,0

6

Tổ chức cho các Hợp tác xã tham gia 01 Hội chợ thương mại tại các tỉnh, TP trong nước năm 2018

Liên Minh HTX tỉnh Điện Biên

Thành phố Hà Nội

Năm 2018

Hàng hóa, sản phẩm do các HTX trong tỉnh SX

Thị trường trong nước

62,0

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

500,0

(Tng kinh phí thực hiện viết bng chữ: Năm trăm triệu đồng chn)./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 220/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220