Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 218/2003/QĐ-UB điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định 83/2003/QĐ-UB quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo quy hoạch do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 218/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 02/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯỞNG CỦA QUYẾT ĐỊNH 83/2003/QĐ-UB NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI TRONG CÔNG TÁC DI DỜI 10 (MƯỜI) CHỢ BÁN BUÔN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUY HOẠCH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ ;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 10 ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2003 và Nghị quyết kỳ họp thứ 11 (bất thường) ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ;
Căn cứ Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch ;
Xét đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá và Sở Thương mại thành phố tại Tờ trình số 3576/LCQ ngày 23 tháng 9 năm 2003 về mốc thời điểm di dời để xét thưởng trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh chính sách thưởng quy định tại khoản 5.3 Điều 5 của bản quy định kèm theo quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch:

“ 5.3- Thưởng :

a) Đối với các hộ tiểu thương và các hộ kinh doanh là mậu dịch viên trong hệ thống của Công ty Vissan, Công ty Thủy hải sản và các doanh nghiệp Nhà nước khác đang kinh doanh tại các chợ phải di dời, thuộc đối tượng được bố trí kinh doanh vào chợ Tam Bình-Thủ Đức, chợ Tân Xuân-Hóc Môn chấp hành tốt chủ trương, chính sách và kế hoạch di dời bàn giao mặt bằng được thưởng một lần bằng tiền với mức không quá 5.000.000 đồng/hộ, cụ thể như sau :

+ Di dời và bàn giao mặt bằng trước ngày 20 tháng 10 năm 2003 : thưởng 5.000.000 đồng/hộ.

+ Di dời và bàn giao mặt bằng từ ngày 20 tháng 10 năm 2003 đến ngày 31 tháng 10 năm 2003 : thưởng 2.000.000 đồng/hộ.

+ Di dời và bàn giao mặt bằng sau ngày 31 tháng 10 năm 2003 : không thưởng.

b) Đối với các hộ tiểu thương và các hộ kinh doanh là mậu dịch viên trong hệ thống của Công ty Vissan, Công ty Thủy hải sản và các doanh nghiệp Nhà nước khác đang kinh doanh tại các chợ phải di dời, thuộc đối tượng được bố trí kinh doanh vào chợ đầu mối Bình Điền - quận 8 sẽ thực hiện theo quy định riêng của thành phố.”

Điều 2.- Quyết định này, điều chỉnh chính sách thưởng quy định tại khoản 5.3 Điều 5 của bản quy định kèm theo Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch. Các khoản không đề cập trong Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Thương mại, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Công chánh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Công an thành phố, Ban Chỉ đạo di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố, Tổng Công ty Thương mại Sàigòn, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Hóc Môn, Công ty Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận 1, 5, 6, 8, Tân Bình, Thủ Đức và huyện Bình Chánh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức khác, các hộ kinh doanh cá thể tại các chợ phải di dời có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy  
- Thường trực HĐND thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ TM, ĐT, CNN, ĐT-ĐB(2b)  
 - Lưu(TM/L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 218/2003/QĐ-UB điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định 83/2003/QĐ-UB quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo quy hoạch do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41