Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21-VGNN/TLSX năm 1975 về giá bán điện ngoài lưới phục vụ sản xuất do Chủ nhiệm Uỷ ban vật giá Nhà nước

Số hiệu: 21-VGNN/TLSX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Vật giá Nhà nước Người ký: Tô Duy
Ngày ban hành: 20/02/1975 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
******

VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-VGNN/TLSX

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 1975 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN NGOÀI LƯỚI PHỤC VỤ SẢN XUẤT

CHỦ NHIỆM UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Căn cứ vào Nghị định số 14-CP ngày 13-1-1975 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Vật giá Nhà nước ;
Sau khi đã thoả thuận vơi Bộ Tài chính, Bộ Điện và Than

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay quy định giá bán 1 kilôoat giờ điện ngoài lưới của các xí nghiệp điện thuộc Bộ Điện và Than và các tỉnh, thành phố quản lý, dùng vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng cơ bản, thăm dò địa chất, giao thông vận tải, thuỷ lợi, chăn nuôi nghề cá, nghề muối là :

- Điện cao thế: 0,10đ/1kWh

- Điện hạ thế: 0,12đ/1kWh

Điêu2.- Giá bán điện ngoài lưới quy định ở điều 1 áp dụng đối với:

a) Các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh trung ương và địa phương;

b) Các hợp tác xã thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp làm gia công, hoặc mua nguyên liệu bán sản phẩm cho Nhà nước theo hợp đồng ký kết với Nhà nước;

c) Các hợp tác xã nông nghiệp, nghề cá, nghề muối, chăn nuôi dùng điện để sản xuất, chăn nuôi, làm muối, chế biến nông sản, hải sản bán cho Nhà nước theo hợp đồng ký kết với Nhà nước.

Đối với các hợp tác xã, giá quy định trên đây chỉ áp dụng đối với số lượng điện được phân phối theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước hàng năm và do cơ quan Nhà nước có thẫm quyền duyệt.

Điều 3.- Giá điện ngoài lưới bán cho hợp tác xã thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp không làm gia công hoặc mua nguyên liệu bán sản phẩm cho Nhà nước theo hợp đồng với Nhà nước, thì áp dụng như giá điện ngoài lưới bán cho nhu cầu sinh hoạt.

Điều 4.- Điện ngoài lưới bán cho nhu cầu sinh hoạt vẫn áp dụng theo giá điện ngoài lưới phục vụ sinh hoạt thi hành từ trước đến nay.

Điều 5.- Đối với điện độc lập của xí nghiệp,cơ quan, nông trường, lâm trường, hợp tác xã... đã trang bị để phục vụ sản xuất của mình không áp dụng giá quy định ở điều 1 trên đây.

Điều 6.- Quyết định này thi hành kể từ ngày ký và huỷ bỏ tất cả các quy định trước đây về giá điện ngoài lưới phục vụ sản xuất.

 

 

Q. CHỦ NHIỆM
UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC


 

Tô Duy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21-VGNN/TLSX năm 1975 về giá bán điện ngoài lưới phục vụ sản xuất do Chủ nhiệm Uỷ ban vật giá Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606
DMCA.com Protection Status