Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21-TLSX/VGNN năm 1969 về giá bán buôn than cốc (coke) của ngành vật tư giao cho các xí nghiệp do Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

Số hiệu: 21-TLSX/VGNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Vật giá Nhà nước Người ký: Lê Trung Toản
Ngày ban hành: 22/08/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-TLSX/VGNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ BÁN BUÔN THAN CỐC (COKE) CỦA NGÀNH VẬT TƯ GIAO CHO CÁC XÍ NGHIỆP

CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC

Căn cứ nghị định số 106-CP ngày 24-06-1965 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Vật giá Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 87-TTg ngày 08 tháng 09 năm 1962 của Thủ tướng Chính phủ quy định những nguyên tắc xác định giá bán buôn tư liệu sản xuất;
Sau khi trao đổi thống nhất với Tổng cục Vật tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định giá bán buôn một tấn than cốc (coke) nhập của Trung-quốc của ngành vật tư giao cho các xí nghiệp:

1. Trên toa xe hỏa ở ga Thị-cầu - (Đáp-cầu-Hà-bắc) là: Một trăm sáu mươi đồng tám hào (160đ80); cước bốc xếp than lên phương tiện bên mua do ngành vật tư chịu.

2. Tại kho bãi của ngành vật tư tại Đáp-cầu (Hà-bắc) là: Một trăm sáu mươi sáu đồng chẵn (166đ00); cước bốc xếp than lên phương tiện bên mua do ngành vật tư chịu.

3. Tại các địa điểm bán ra của các chi cục vật tư tỉnh, thành phố trên toàn miền Bắc thống nhất một giá là: Một trăm bảy mươi bốn đồng chẵn (174đ00); cước bốc xếp than lên phương tiện của khách hàng do ngành vật tư chịu.

Điều 2. – Giá bán buôn của ngành ngoại thương giao cho ngành vật tư hoặc các ngành khác nhận trực tiếp của ngành ngoại thương tại Đáp-cầu vẫn quy định theo công văn số 136-UB/VG ngày 25-01-1965 của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước là: Một trăm sáu mươi đồng chẵn (160đ00)/tấn.

Điều 3. – Ngành vật tư đảm nhiệm việc vận chuyển than cốc (coke) đến từng tỉnh để giao cho khách hàng trong tỉnh theo giá quy định ở điểm 3 điều 1 (174đ00/tấn). Nếu ngành vật tư yêu cầu khách hàng đến nhận than cốc (coke) tại Đáp-cầu và tự vận chuyển về tỉnh thì khách hàng vẫn trả theo giá quy định ở điểm 3 điều 1 (174đ00/tấn) và ngành vật tư phải thanh toán cho khách hàng phí tổn vận chuyển hợp lý từ Đáp-cầu về đến địa điểm bán ra của chi cục vật tư tỉnh (hoặc thành phố).

Điều 4. - Quyết định này thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1968.

 

 

K.T. CHỦ NHIỆM ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Trung Toản

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21-TLSX/VGNN năm 1969 về giá bán buôn than cốc (coke) của ngành vật tư giao cho các xí nghiệp do Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601
DMCA.com Protection Status