Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 06/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI “NHẠY CẢM” DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3, NĂM 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố : số 105/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 106/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 05/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 3 tại Tờ trình số 1982/UB ngày 07 tháng 9 năm 2004; Tờ trình của Sở Văn hóa và Thông tin số 691/TT-SVHTT ngày 01 tháng 4 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 3, năm 2005, nội dung chi tiết kèm theo Quyết định này.

1.1. Dịch vụ khiêu vũ :

1.1.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 03 điểm

1.1.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 03 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động khiêu vũ.

1.2. Dịch vụ karaoke :

1.2.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 37 điểm, gồm có :

+ Số điểm hoạt động ổn định : 33 điểm

+ Số điểm phải ngưng hoạt động : 04 điểm

1.2.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 33 điểm

(trong đó có 08 điểm phải di dời địa điểm)

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động dịch vụ karaoke.

c. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động dịch vụ karaoke: 04 điểm.

1.3. Dịch vụ bán và cho thuê băng, đĩa hình :

1.3.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 210 điểm

1.3.2. Quy hoạch :

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 210 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động dịch vụ bán và cho thuê băng, đĩa hình.

1.4. Dịch vụ bán băng, đĩa nhạc :

1.4.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 71 điểm

1.4.2. Quy hoạch :

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 71 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ bán băng, đĩa nhạc.

1.5. Dịch vụ trò chơi điện tử :

1.5.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 111 điểm

1.5.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 111 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trò chơi điện tử.

1.6. Dịch vụ truy cập Internet :

1.6.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 110 điểm

1.6.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 110 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ truy cập Internet.

1.7. Dịch vụ in :

1.7.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 260 điểm

1.7.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 260 điểm

(trong đó có 107 điểm in lụa)

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ in.

1.8. Dịch vụ bida máy lạnh :

1.8.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 15 điểm

1.8.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 15 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ bida máy lạnh.

1.9. Dịch vụ xoa bóp :

1.9.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 33 điểm, gồm có:

+ Số điểm hoạt động ổn định : 18 điểm

+ Số điểm đã ngưng hoạt động : 15 điểm

1.9.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 18 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp.

c. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp: 15 điểm.

1.10. Dịch vụ nhà hàng ăn uống:

1.10.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 46 điểm

1.10.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 46 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhà hàng ăn uống tại 33 tuyến đường.

1.11. Dịch vụ quán ăn uống :

1.11.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 73 điểm

1.11.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 73 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ quán ăn uống tại 33 tuyến đường.

1.12. Dịch vụ cà phê máy lạnh :

1.12.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 93 điểm  

1.12.2. Quy hoạch : ( heo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 93 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ cà phê máy lạnh tại 33 tuyến đường.

1.13. Dịch vụ lưu trú khách sạn:

1.13.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 43 điểm

1.13.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 43 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ lưu trú khách sạn tại 33 tuyến đường.

1.14. Dịch vụ lưu trú nhà trọ:

1.14.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 10 điểm

1.14.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 10 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhà trọ tại 33 tuyến đường.

1.14. Dịch vụ lưu trú phòng cho thuê :

1.14.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 98 điểm

1.14.2. Quy hoạch : (theo phụ lục đính kèm)

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 98 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ phòng cho thuê tại 33 tuyến đường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân, tổ chức kinh doanh các ngành nghề nêu ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy  
- Thường trực HĐND.TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND.TP
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Sở Văn hóa và Thông tin
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/T)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

QUY HOẠCH

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI “NHẠY CẢM” DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3, NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2005/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2/2005/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 3, ngày 06/01/2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.544

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143