Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 193/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 08/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 193/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 29/TTr-SCT ngày 20 tháng 01 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 215/TTr-VPUBND ngày 07 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 21 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 06 thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bến Tre

Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Số TTHC

Ghi chú

I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Sửa đổi, bổ sung

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Sửa đổi, bổ sung

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

Sửa đổi, bổ sung

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

 

Sửa đổi, bổ sung

5

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi 1 tỉnh

 

Sửa đổi, bổ sung

6

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi 1 tỉnh

 

Sửa đổi, bổ sung

7

Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi 1 tỉnh

 

Sửa đổi, bổ sung

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

 

Sửa đổi, bổ sung

9

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

 

Sửa đổi, bổ sung

II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

 

Sửa đổi, bổ sung

2

Sửa đổi, bổ sung ciấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

 

Sửa đổi, bổ sung

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

1

Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 

Sửa đổi, bổ sung

2

Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 

Sửa đổi, bổ sung

3

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 

Sửa đổi, bổ sung

IV. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1

Thành lập cụm công nghiệp

 

Mới ban hành

2

Mở rộng cụm công nghiệp

 

Mới ban hành

V. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Sửa đổi, bổ sung

2

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Sửa đổi, bổ sung

3

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Sửa đổi, bổ sung

4

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Sửa đổi, bổ sung

5

Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Sửa đổi, bổ sung

6

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh thương nhân Việt Nam ở nước ngoài

 

Mới ban hành

7

Thủ tục thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

 

Mới ban hành

VI. LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

1

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

Sửa đổi, bổ sung

2

Điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

Sửa đổi, bổ sung

VII. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

1

Chấp thuận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

031549

Huỷ bỏ

2

Chấp thuận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định thương mại

031551

Huỷ bỏ

3

Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

031556

Huỷ bỏ

4

Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

031759

Huỷ bỏ

5

Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

045457

Huỷ bỏ

6

Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước

157056

Huỷ bỏ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 193/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.546

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!