Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 180/NN-BVTV/QĐ năm 1992 về việc đăng ký chính thức, và bổ sung vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP ban hành

Số hiệu: 180/NN-BVTV/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Người ký: Vũ Tuyên Hoàng
Ngày ban hành: 30/06/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 180/NN-BVTV/QĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀ BỔ SUNG VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

Sau khi xem xét các kết quả phân tích và theo đề nghị của Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật trong phiên họp ngày 23/6/1991 Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đồng ý cho đăng ký chính thức 13 (mười ba) và đăng ký bổ sung 2 (hai) loại thuốc sau đây vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

I. ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC

STT

Tên thương phẩm

Tên hoạt chất

Nhóm thuốc

% hoạt chất

Dạng thuốc

Tác dụng

Hãng sản xuất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

3

4


5

6


7


8

9

10

11

12

13

Bayfidian

Baythroid

Scout X-Tra

Basta


Ambush

Karate


Actellic


Ordram

Onecide

X-52

Atabron

Satunil

Omethoate
+Fenvalerate

Triadimenol

Cyfluthrin

Tralomethrin

Glufosinate
Ammonium

Permethrin

Lambda - Cyhalothrin

Pirimiphos-methyl

Molinate

Fluazifopbutyl

Chlomethoxyfen

Chlorfluazuron

Thiobencarb+ Propanil

Triazole

Pyrethroid

Pyrethroid


Lân hữu cơ

Pyrethroid


Pyrethroid

Lân hữu cơ


Thiocarbamate

Phenoxy

Diphenyl

Hợp chất Urea

Hỗn hợp

Hỗn hợp

25

5

1.6


15

50


2.5

2


8

35

7

5

60

(40%)

(10%)

30
(20% + 10%)

EC

SL

EC


EC

EC


EC

D


E

EC

GR

EC

EC

EC

Trừ bệnh

Trừ sâu

Trừ sâu


Trừ cỏ

Trừ sâu


Trừ sâu

Trừ sâu


Trừ cỏ

Trừ cỏ

Trừ cỏ

Trừ sâu

Trừ cỏ

Trừ sâu

Bayer

nt

Hoechst Roussel

Hoechst Roussel
ICI


nt

nt


nt

Ishihara

Ishihara

nt

Kumsgi

Sơn Tây
Trung Quốc

II. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

(Thuốc hỗn hợp giữa hai hoạt chất có danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Viẹt Nam)

Số TT

Tên thương phẩm

Hoạt chất

% hoạt chất

Dạng thuốc

Tác dụng

Hãng sản xuất

1

CIDI M

48% Phenthoate+2%

50

EC

Trừ sâu

VIpesco

2

BELLAT C

25% Benomyl+25% oxyclorua đồng


50


Wp


Trừ bệnh


nt

 

 

Vũ Tuyên Hoàng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 180/NN-BVTV/QĐ năm 1992 về việc đăng ký chính thức, và bổ sung vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7