Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 18/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lưu Minh Trị
Ngày ban hành: 25/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/1998/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢNG CAO BẰNG BIỂN, BẢNG VÀ BĂNG ĐƠ - RÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 194/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt nam;
Căn cứ Chương VI của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về hoạt động quảng cao và viết đặt biển hiệu;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 19 tháng 06 năm 1996 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP của Chính phủ.
Căn cứ Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01 tháng 07 năm 1995 của Bộ Văn hóa - Thông tư về việc hướng dẫn thi hành chi tiết. Nghị định số 194/CP của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Công văn số 567/VHTT ngày 15 tháng 06 năm 1998.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định quảng cao bằng biển, bảng và băng đơ - rôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, tất cả những điều ghi trong các văn bản trước đây trái với nội dung bản Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hóa - Thông tin, Giao thông - Công chính. Xây dựng, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Thủ trưởng các Sở Ban Ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều III
- Bộ Văn hóa - Thông tin
- TT Thành ủy, TT HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố
- CPVP, VX, NC, TH
- Lưu VP

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lưu Minh Trị

 

QUY ĐỊNH

QUẢNG CAO BẰNG BIỂN, BẢNG VÀ BĂNG ĐƠ - RÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/1998/Q Đ-UB ngày 25 tháng 06 năm 1998 của UBND thành phố Hà nội)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cao trên địa bàn thành phố Hà nội phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định tại Nghị định số 194/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về "Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt nam". Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về "Hoạt động quảng cao, viết, đặt biển hiêu". Nghị định số 36/CP ngày 19 tháng 06 năm 1996 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP của Chính phủ và những nội dung tại quy định này, nhằm bảo đảm cảnh quan kiến trúc, môi trường sinh thái, hạ tầng cơ sở kỹ thuật, trật tự an toàn giao thông và an toàn xã hội của thủ đô Hà nội.

Điều 2. Phạm vi đièue chỉnh của quy định này giới hạn trong việc quảng cao bằng biển, bảng và băng đơ - rôn nhằm giới thiệu và thông báo rộng rãi về doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ, nhãn hiệu của hàng hóa, tên gọi và biểu tượng của cơ sở sản xuất, kinh doanh; quảng cáo cho các cuộc triển lãm, hội chợ thương mại, khuyến mại, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể thao và hoạt động vui chơi giải trí (tại quy định này gọi chung là hoạt động quảng cáo).

Các hoạt động thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức Đoàn thể xã hội nhằm tuyên truyền đường lối chủ trường, chính sách, pháp luật không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

Điều 3. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trợ hoạt động quảng cáo hợp pháp và lợi dung quảng cáo dưới mọi hình thức nhằm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, xã hội và công dân.

Chương 2:

QUY ĐINH CỤ THỂ VỀ QUẢNG CÁO BẰNG BIỂN, BẢNG VÀ BĂNG ĐƠ RÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Điều 4. Không được quảng cáo tại:

- Khu vực Quảng trường Ba Đình (Bao gồm cả các phố liền kề với khu vực Quảng trường)

- Quảng trường Ngân hàng Trung ương

- Quảng trường 19/8 (Nhà hát thành phố)

- Quảng trường 1/5 (Cung Văn hóa Hữu nghị)

- Khu vực Hồ Hoàn Kiếm (bao gồm các phối: Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng và các phố phụ cận: Đinh Lễ, Lê Thạch, Lê Lai, Trần Nguyên Hãn, Hàng Dầu, Bảo Khánh, đoạn cuối phố Hàng Trống cắt với phố Lê Thái Tổ, đoạn phố Lương Văn Can cắt với phố Lê Thái Tổ và khu vực ngã năm Đài phun nước - dốc phố Hàng Đào)

- Khu vực bảo vệ, tôn tạo cấp I của phố cổ Hà nội, được giới hạn bởi đường, phố: Hàng Chiếu, Hàng Bạc, Trần Nhật Duật, Hàng mắm và Hàng Đào.

- Các tuyến đường, phố: Tràng Tiền, Tràng Thi, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Trần Phú và Hoàng Diệu.

- Hè đường phố, các giải đường phân cách, công viên, vườn hoa, vườn thú, trên mặt hồ nước hoặc đặt quảng cáo che chắn, ảnh hưởng tới cảnh quan của công viên, vườn hoa, cây xanh và hồ nước của thành phố.

Điều 5. Không được quảng cáo bằng biển, bảng có diện tích một mặt trên 15 m2 tại khu vực bảo vệ và tôn tạo cấp II của khu phố cổ Hà nội. Giới hạn được xác định như sau: phía Bắc là phố Hàng Đậu, phía tây là phố Phùng Hưng, phía Nam là phố Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Thùng và phía Đông là Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật (Khu vực bảo vệ và tồn tạo cấp I của khu phố cổ Hà nội không được quảng cáo như đã quy định tại Điều 4).

Điều 6. Trong khu vực vành đai 2 (trừ các khu vực được quy định tại Điều 4 và Điều 5), chỉ được đặt quảng cáo bằng biển, bảng đèn điện tự có kích thước một mặt tối đa là 40 m2. Khu vực bên trong vành đai 2 được giới hạn bằng tuyến đường: Bưởi, Láng, Trường Chinh, Đại la, Minh Khai, Lĩnh Nam, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm và Lạc Long Quân.

Điều 7. Bên ngoài khu vực vành đai 2, được đặt quảng cáo bằng các chất liệu, diện tích tối đa một mặt không quá 200 m2.

Tuyến đường bắc Cầu Thăng Long - sân bay Quốc tế Nội Bài thực hiện việc quản lý quảng cáo theo Quyết định số 3607/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 1994 của UBND thành phố Hà nội.

Điều 8. Biển, bảng quảng cáo không được đặt trên mái và nóc nhà, giới hạn chiều cao của biển, bảng không vượt quá mái và nóc nhà để bảo đảm an toàn và cảnh quan. Biển, bảng quảng cáo phải đặt ốp vào các bức tường của công trình kiến trúc hoặc có kết cấu chân cột biển quảng cáo vững chắc từ mặt đất.

Điều 9 . Chỉ được đặt biển báo chỉ dẫn trong hành lang các công trình giao thông, nếu là các biển báo chỉ dẫn của trụ sở cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể quần chúng, các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng và các Trung tâm văn hoá, Khoa học kỹ thuật, Thể dục thể thao. Nhưng trước khi đặt phải được sự thoả thuận của Sở Giao thông - Công chính.

Điều 10. Không được quảng cáo bằng các loại đèn phát quang nhấp nháy trên các phương tiện giao thông.

Điều 11. Quảng cáo bằng băng đơ rôn cho hoạt động thương mại, các cuộc triển lãm, hội chợ, biểu diễn nghệ thuật, thể thao và vui chơi giải trí... phải treo dọc các đường phố. Không dùng nền đỏ, chữ vàng. Số lượng tối đa là 30 bằng đơ rôn cho một lần xin phép. Khoảng cách của băng đơ rôn quảng cáo treo cách nhau từ 300 m trở lên. Kích thước của băng đơ rôn có chiều đứng không quá 1,2 m, chiều ngang không quá 10m, koảng cách từ băng đơ rôn tới mặt đường là 4,5 m. Thời hạn một lần xin phép treo không quá 10 ngày. Phướn có nội dung quảng cáo không được treo ở cột điện, gốc cây trên các đường phố, mà chỉ được phép treo tại điểm tổ chức các hoạt động triển lãm, hội chợ thương mại, biểu diễn nghệ thuật, thể theo và vui chơi giải trí...

Điều 12. Đối với quảng cáo có diện tích dưới 15m2 đặt ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhà hàng.... (dưới đây gọi chung là quảng cáo nhỏ), khi thực hiện phải tuân thủ theo những điều kiện sau đây:

a. Xin phép Sở Văn hoá - Thông tin theo quy định hoạt động quảng cáo hiện hành.

b. Không được lấn chiếm không gian công cộng.

c. Nừu biển bảng quảng cáo đặt theo chiều ngang của ngôi nhà, thì chiều dài tối đa chỉ bằng chiều ngang của nhà, chiều đứng không quá 1.2 m

d. Nếu biển quảng cáo đặt theo chiều đứng của ngôi nhà, thì chiều cao tối đa không được vượt cao hơn bức tường mặt trước của nhà, chiều rộng không quá 1,2m

e. Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc chủng loại hàng hoá nào, thì được đặt các biển , bảng quảng cáo cho chủng loại hàng hoá đó (Ví dụ: cơ sở dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy thì được quảng cáo cho các loại xe, các loại xăng dầu. Cơ sở sản xuất, dịch vụ đồ điện thì được quảng cáo cho các Hãng sản xuất hàng điện máy, sản phẩm điện tử. Các cửa hàng ăn uống, giải khát được quảng cáo cho các sản phẩm nước giải khát...) . Các quảng cáo nhỏ phải đặt cách biển hiệu ít nhất là 30 cm.

Điều 13. Không được thực hiện quảng cáo rao vặt trên các gốc cây, cột điện và trên các bờ tường ở nơi công cộng.

Điều 14. Cá nhân và đơn vị thực hiện quảng cáo phải đảm bảo lắp dựng quảng cáo vững chắc, an toàn. Nừu quảng cáo không an toàn, gây thiệt hại tới tài sản của xã hội, tính mạng và tài sản của cá nhân, thì đơn vị hoặc cá nhân được cấp giấy pép thực hiện quảng cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chương 3:

TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP

Điều 15. Sở Văn hoá - Thông tin là cơ quan nhận hồ sơ và cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà nội.

Điều 16. Hồ sơ xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo, gồm có:

1. Đơn xin phép quảng cáo (theo mẫu)

2. Bản sao giấy pép sản xuất, kinh doanh dịch vụ, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể theo có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

3. Bản sao giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, bản sao giấy đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm, biểu tượng có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

4. Nếu người làm dịch vụ quảng cáo đứng tên xin phép quảng cáo, thì phải kèm theo bản sao hợp đồng giữa chủ quảng cáo với người làm dịch vụ quang rcáo có chứng thực cửa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

5. Sơ đồ vị trí đặt biển, băng quảng cáo có xác nhận của Phòng Văn hoá - Thông tin quận (huyện) nơi đặt biển, bảng quảng cáo.

6. Mẫu (Makét) quảng cáo,

7. Hợp đồng giữa người làm dịch vụ quảng cáo với người đang có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm, phương tiện mà biển, bảng quảng cáo sẽ đặt ở đó.

8. Việc cấp giấy phép đặt biển, bảng quảng cáo thực hiện theo Quyết định số 2863/QĐ-UB ngày 28 tháng 07 năm 1997 của UBND thành phố Hà nội quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố và được cụ thể như sau:

- Các biển, bảng quảng cáo có diện tích một mặt từ 30m2 trở lên đặt ở các công trình kiến trúc và từ 60m2 trở lên đặt ở các vị trí khác, phải có văn bản thoả thuận của kiến trúc sư trưởng thành phố và văn bản thẩm định của Sở Xây dựng Hà nội về thiết kế công trình nhằm bảo đảm cảnh quan và độ bền vững, an toàn của biển, bảng quảng cáo.

- Các biển, bảng quảng cáo đặt ở các nơi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông - Công chính, quảng cáo trên phương tiện giao thông và các biển bảng quảng cáo có ảnh hưởng tới trật tự an toanf giao thông đường bộ, giao thông đô thị, giao thông đường sắt và đường thuỷ nội địa thì phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Sở Giao thoong Công chính Hà nội.

Sau 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lý, Sở Văn hoá - Thông tin sẽ cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. Trường hợp không được cấp giấy phép, sẽ trả lời bằng văn bản.

Điều 17. Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo được thi hành theo Thông tư liên Bộ 28/TT/LB ngày 30 tháng 05 năm 1996 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá - Thông tin và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Sở Văn hoá - Thông tin chủ trì phối hợp với các Sở, Ban Ngành có liên quan và UBND các cấp để tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định này.

Điều 19. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND thành phố sẽ tiếp tục xem xét sửa đổi, bổ sung quy định này cho phù hợp.

Điều 20. Các lực lượng Thanh tra Văn hoá - Thông tin và các ngành chức năng của thành phố, các quận huyện, phường xã và thị trấn kiểm tra xử lý sai phạm về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền quy định taị Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 88/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ, cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

 

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lưu Minh Trị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/1998/QĐ-UB ngày 25/06/1998 ban hành Quy định quảng cao bằng biển, bảng và băng đơ - rôn trên địa bàn thành phố Hà Nội của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.780

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!