Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 170/2003/QĐ-UB thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 170/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 10/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ quyết định số 70/2002/QĐ-TTg ngày 06/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 2146/BNV-TCCB ngày 10/9/2003 của Bộ Nội Vụ về việc kiện toàn Ủy Ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội, gồm các thành viên sau:

 1/Ông Vũ Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban;

 2/Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Giám đốc Sở Thương mại – Phó trưởng ban thường trực;

 3/Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành thành phố: Công an Thành phố, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Du lịch, Thương mại, Công nghiệp, Ngoại vụ, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Cục Hải quan Hà Nội, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

 4/Mời đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy làm ủy viên;

 5/Giám đốc Sở Thương mại cử cán bộ làm Thư ký Ban HNKTQT TP.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố:

 1/Nhiệm vụ, quyền hạn:

 1.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế trình UBND thành phố phê duyệt; Chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn, UBND quận, huyện thuộc UBND Thành phố trong việc tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Chính phủ và Thành phố;

 1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ, chính sách của Thành phố về thực hiện cam kết HNKT quốc tế cho các tổ chức, Doanh nghiệp, và nhân dân trên địa bàn Thành phố;

 1.3. Tư vấn, tham mưu và báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế quốc tế, kinh tế khu vực và trong nước; Phát hiện những vấn đề nảy sinh và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ HNKT quốc tế trên địa bàn Thành phố;

 1.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND Thành phố giao trong lĩnh vực HNKT quốc tế.

 2- Tổ chức bộ máy của Ban HNKT quốc tế;

 - Ban HNKT quốc tế Thành phố làm việc tho chế độ kiêm nhiệm, có một số cán bộ chuyên trách được điều chuyển từ biên chế của Sở Thương mại nhưng vẫn nằm trong tổng biên chế của Sở Thương mại được Thành phố giao.

 - Ban HNKT quốc tế Thành phố được sử dụng con dấu của Sở Thương mại để hoạt động và có Đại diện thường trực tại : Số 10 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

Điều 3: Kinh phí hoạt động của Ban HNKT quốc tế Thành phố do ngân sách Thành phố cấp trên cơ sở dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Sở Thương mại.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở, Ngành: Công an Thành phố, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Du lịch, Thương mại, Công nghiệp, Ngoại vụ, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, Cục Hải quan Hà Nội, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các ông (bà) có tên tại Điều I thi hành quyết định này kể từ ngày ký ./.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 170/2003/QĐ-UB thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125