Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1629/2001/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành: 23/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1629/2001/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH 10 TIÊU CHUẨN NGÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 4/1/2000
Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo, Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn ngành của 10 sản phẩm Trang thiết bị y tế (Có danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận :

- Như điều 3
- VPCP (tờ công báo)
- Bộ KHCN và MT
- SYT tỉnh, TP trực thuộc TW
- Y tế ngành
- Phòng Quản trị HC, VP2 BYT
- Các Vụ, Cục BYT
- Lưu Vụ PC, K2ĐT, TTB
- Lưu trữ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG 
Lê Ngọc Trọng

DANH MỤC

10 TIÊU CHUẨN NGÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1629/2001/QĐ-BYT ngày 23 tháng 5 năm 2001)

1. 52 TCN - TTB 0002 : 2001 Bộ rửa tay vô trùng

2. 52 TCN - TTB 0003 : 2001 Mỏ vịt âm đạo kiểu CUSCO

3. 52 TCN - TTB 0004 : 2001 Mỏ vịt âm đạo kiểu GRAVE

4. 52 TCN - TTB 0005 : 2001 Kẹp cổ tử cung 2 răng

5. 52 TCN - TTB 0006 : 2001 Kẹp sát trùng kiểu BOZEMAN

6. 52 TCN - TTB 0007 : 2001 Kẹp giữ ống dẫn tinh

7. 52 TCN - TTB 0008 : 2001 Kẹp mô ALLIS

8. 52 TCN - TTB 0009 : 2001 Vam âm đạo một đầu

9. 52 TCN - TTB 0010 : 2001 Vam âm đạo hai đầu

10. 52 TCN - TTB 0011 : 2001 Cán dao mổ số 3 và số 4

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1629/2001/QĐ-BYT ngày 23/05/2001 ban hành 10 Tiêu chuẩn ngành Trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.042

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!