Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 153/2003/QĐ-UB về thay đổi và bổ sung thành viên của Bộ phận trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 153/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 11/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN CỦA BỘ PHẬN TRỰC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ VỀ CHỐNG LUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu Trong tình hình mới và Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả;

- Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-UB ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Căn cứ Công văn số 3640/BCĐ-TW ngày 14/9/2001 của Ban chỉ đạo 127/TW về tổ chức Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở địa phương;

- Căn cứ Quyết định số 125/2001/QĐ-UB ngày 13/12/2001 của UBND Thành phố về việc: Thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Xét đề nghị của Sở thương mại tại công văn số 2329/STM-TCHC ngày 21/10/2003 và của Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại công văn số 341/BCĐ ngày 12/8/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi và bổ sung Phó Ban Thường trực và các Uỷ viên Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127/TP) như sau:

1. Đ/c Phạm Bá Dục, Phó Giám đốc Sở Thương mại, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội thay đ/c Vũ Vinh Phú, Phó Giám đốc Sở Thương mại làm Phó Ban Thường trực ban Chỉ đạo.

2. Đ/c Phạm Minh Quý, Cục phó Cục Hải quan Hà Nội thay đ/c Vũ Văn Tâm Cục phó Cục Hải quan Hà Nội làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

3. Đ/c Phạm Quốc Thái, Cục phó Cục Thuế Hà Nội thay đ/c Nguyễn Quang Đôn (nghỉ hưu) làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

4. Đ/c Nguyễn Công Đức, Chi cục Trưởng chi cục Kiểm Lâm Hà Nội thay đồng chí Nguyễn Văn Oanh (nghỉ hưu) làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

5. Đ/c Tạ Việt Anh, Phó Tổng biên tập Báo Hà Nội Mới Bổ sung làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

6. Đ/c Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội bổ sung làm uỷ viên Ban Chỉ đạo.

7. Đ/c Phạm Thị Mỵ, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị bổ sung làm Uỷ viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Các đồng chí được thay đổi, bổ sung làm thành viên Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 127 Thành phố có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 125/2001-QĐ-UB ngày 13/12/2001 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, các đồng chí được thay đổi, bổ sung làm thành viên Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 127 Thành phố có tên ghi tại Điều I chịu trách nhiệm thi Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 127/TP




Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 153/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 về thay đổi và bổ sung thành viên của Bộ phận trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.031

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248