Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Số hiệu: 1503/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 15/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1503/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1472/TTr-SCT ngày 12/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019 (Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chỉ được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm có tên trong Danh mục này và phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Sở Công Thương Ninh Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục XTTM - Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, VP
5, VP3, VP6.
NN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Nội dung

Địa điểm tổ chức

Lĩnh vực ưu tiên

I

Thành phố Ninh Bình

1

Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng Sông Hồng - Ninh Bình 2019 (Hội chợ do Bộ Công Thương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại thực hiện)

Sân Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình - Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

Thương mại, du lịch Đầu tư

2

Hội chợ Hoa Xuân

Hoa, cây cảnh

II

Thành phố Tam Điệp

1

Hội chợ, triển lãm thương mại

Trung tâm Thể thao TP. Tam Điệp - Tổ 1, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp

Hàng nông sản, công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, hàng công nghiệp tiêu dùng, vật tư nông nghiệp

III

Huyện Kim Sơn

1

Hội chợ, triển lãm thương mại

Sân Nhà Văn hóa trung tâm huyện Kim Sơn - Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn

Công nghiệp tiêu dùng

IV

Huyện Gia Viễn

1

Hội chợ, triển lãm thương mại

Trung tâm văn hóa thể thao huyện Gia Viễn - Thị trấn Me, huyện Gia Viễn

Hàng công nghiệp nông thôn,

V

Huyện Hoa Lư

1

Hội chợ, triển lãm thương mại

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hoa Lư - Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư

Hàng nông sản, tiểu thủ công nghiệp

Ghi chú: Các huyện Yên Mô, Yên Khánh, Nho Quan không bố trí được địa điểm để tổ chức hội chợ, triển lãm nên không đăng ký địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn huyện./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.512

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124