Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1477/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1477/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 15 tháng 9  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định về quy trình tác nghiệp của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương.

Điều 2. Ông Vụ trưởng, các ông Phó Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quy định về quy trình tác nghiệp của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương.

Điều 3. Lãnh đạo, chuyên viên Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và các đơn vị, cá nhân khác thuộc Bộ Thương mại vi phạm và/hoặc không tạo điều kiện, cản trở việc thực hiện Quy định về quy trình về tác nghiệp của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006.

Điều 5. Ông Vụ trưởng, các ông Phó Vụ trưởng, tất cả chuyên viên Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và các đơn vị, cá nhân khác liên quan của Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ CATBD
- Các Vụ/Cục, Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, CATBD

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ


 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1477/2006/QĐ-BTM ngày 15/09/2006 về quy trình tác nghiệp và phân công thực hiện chức năng quản lý của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.061

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!