Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 143/2004/QĐ-UB về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005-2015

Số hiệu: 143/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 17/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 143/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 17 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN ĐĂK PƠ GIAI ĐOẠN 2005 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ điều 10 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

- Căn cứ Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 469/TT- KH, ngày 01 tháng 12 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ giai đoạn 2005 - 2015 với những nội dung chủ yếu sau:

1/ Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ giai đoạn 2005 - 2015

2/ Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch:

- Điều tra đánh giá nguồn lực phát triển và thực trạng kinh tế - xã hội, phân tích các lợi thế, hạn chế, thời cơ, thách thức, rút ra các nguyên nhân ảnh hưởng làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược phát triển dài hạn và ngắn hạn của huyện.

- Xây dựng phương án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ giai đoạn 2005 - 2015 phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước ta.

- Thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005-2015 nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển của huyện, đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

3/ Nội dung quy hoạch:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ.

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ giai đoạn 2005 - 2015 Tổng hợp chung về cơ cấu sử dụng đất, nhu cầu vốn đầu tư và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự kiến đạt được.

4/ Chủ quản đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Pơ

5/ Tổng kinh phí: 200 triệu đồng

6/ Nguồn vốn: Ngân sách cấp

7/ Thời gian thực hiện: Năm 2004

Điều 2: Giao cho Uỷ ban Nhân dân huyện Đăk Pơ lựa chọn đơn vị tư vấn có chức năng phù hợp để hợp đồng triển khai thực hiện.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 143/2004/QĐ-UB về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188