Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 138-TC/CTN năm 1989 về dán Tem Thuế vào thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 138-TC/CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Quy
Ngày ban hành: 03/08/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138-TC/CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN DÁN TEM THUẾ VÀO THUỐC LÁ, RƯỢU, BIA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 155-HĐBT ngày 15-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Để thực hiện nghiêm chỉnh Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987; điều lệ thuế hàng hoá ban hành kèm theo Nghị quyết số 487-NQ/QH/K4 ngày 26-9-1974 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế công thương nghiệp, thuế hàng hoá đã được Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 3 tháng 3 năm 1989;
Nhằm quản lý chặt chẽ mặt hàng thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu vào Việt Nam, bảo hộ khuyến khích tiêu thụ hàng xuất khẩu trong nước, chống kinh doanh trốn thuế, gây rối loạn giá cả trên thị trường Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế công thương nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định việc thống nhất phát hành quản lý và sử dụng tem thuế thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Cục thuế công thương nghiệp in, quản lý, phát hành các loại tem thuế thống nhất thi hành trong cả nước.

Điều 3. Các Bộ, các ngành và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

Hoàng Quy

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VIỆC THỐNG NHẤT PHÁT HÀNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TEM THUẾ THUỐC LÁ, RƯỢU, BIA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 138-TC/CTN ngày 3-8-1989 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Tất cả các loại thuốc lá điếu, rượu, bia ngoại lưu thông trên thị trường nội địa đều phải dán tem thuế do Bộ Tài chính (Cục thuế công thương nghiệp) in phát hành thống nhất trong cả nước.

Các loại hàng nói trên lưu thông trên thị trường nội địa nếu không dán tem thuế thì coi như hàng lậu thuế ngoài việc phải nộp đủ số thuế trốn lậu còn phải nộp phạt từ 1 đến 5 lần số thuế gian lậu.

2. Nghiêm cấm các hành vi in tem thuế giả, sử dụng tem giả và tem đã sử dụng. Nếu đơn vị hoặc cá nhân nào in tem giả, sử dụng tem giả hoặc tem đã dùng khi phát hiện sẽ bị xử lý theo Nghị định số 46-HĐBT ngày 10-5-1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép. Nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng chuyển sự vụ xét xử theo các điều khoản của Bộ Luật hình sự.

Các cơ quan thuế công thương nghiệp các địa phương phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường, công an... thường xuyên kiểm tra việc dán tem thuế thuốc lá điếu, rượu bia ngoại lưu thông trên thị trường, xử lý kịp thời các vụ vi phạm được phát hiện.

Những người có công trong việc kiểm tra, phát hiện những việc vi phạm được trích thưởng từ 5 % đến 10 % trên số tiền phạt thu được .

3. Cục thuế công thương nghiệp có trách nhiệm tổ chức in đủ số lượng tem cần dùng để cấp cho ngành Hải quan và các chi cục thuế (nếu có thu thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch).

Ngành Hải quan và các Chi cục thuế phải chịu sự kiểm tra hướng dẫn việc sử dụng tem thuế của các cơ quan thuế và quyết toán chính xác, đầy đủ, kịp thời việc sử dụng tem thuế với Bộ Tài chính (Cục thuế Công thương nghiệp).

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Tem thuế có hai loại:

- Tem thuế thuốc lá nhập khẩu dùng dán vào từng bao thuốc lá nhập khẩu .

- Tem thuế rượu bia dùng để dán vào từng chai rượu, chai (hộp) bia nhập khẩu.

2. Cách thức dán tem:

- Đối với thuốc lá dán tem bên mặt trên bao thuốc lá, trùm lên băng xé.

- Đối với rượu, bia dán tem cân đối qua nút chai hoặc khoá mở hộp bia.

Keo dùng dán tem là keo tốt bảo đảm không bong, không bóc được nguyên tem.

3. Cơ quan Hải quan hoặc cơ quan thuế khi thu thuế xuất nhập khẩu hàng mậu dịch và thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch đồng thời phát tem thuế cho đơn vị hay cá nhân với số lượng tương ứng với số hàng hoá đã nộp thuế, và yêu cầu chủ hàng phải dán tem theo đúng quy địn tại điểm 2, mục II nói trên.

Tem thuế trước khi phát cho chủ hàng, cơ quan Hải quan, thuế vụ phải đóng ký hiệu vào mặt phải con tem.

4. Việc quản lý, giao nhận tem thuế thực hiện theo đúng chế độ quản lý biên lai, ấn chỉ thu thuế hiện hành.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Các Sở Tài chính (Chi Cục thuế công thương nghiệp) có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu (ngành hải quan báo cáo lãnh đạo Tổng cục), kế hoạch triển khai thực hiện quy định và thống nhất với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục cần thiết cho các đơn vị có chức năng quản lý, sử dụng tem thuế thực hiện tốt quy định này.

Những hàng hoá nhập khẩu phải dán tem thuế theo quy định này hiện đang lưu thông trên thị trường, cơ quan thuế tổ chức cho các đơn vị và cá nhân có hàng kê khai toàn bộ số lượng hàng chưa tiêu thụ và xuất trình biên lai xác nhận là hàng đã nộp thuế. Nếu có đủ chứng từ xác nhận hàng đã nộp thuế xuất nhập khẩu hoặc thuế hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch thì cơ quan thuế phát tem thuế cho đơn vị, cá nhân để dán. Trường hợp không có đủ chứng từ thì coi như hàng chưa nộp thuế thì truy thu thuế đồng thời phát tem thuế để dán.

Chậm nhất sau 30 ngày quyết định của Bộ ký, Cục thuế Công thương nghiệp phải hoàn thành thống nhất việc quản lý sử dụng tem thuế trong cả nước.

Quy định này được thực hiện kể từ ngày ký quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo Bộ Tài chính (Cục thuế Công thương nghiệp) để kịp thời giải quyết.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 138-TC/CTN năm 1989 về dán Tem Thuế vào thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.187
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.48.106