Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 126/2001/QĐ-UB về việc thành lập Bộ phận trường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thưong mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 126/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 13/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 126/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC: THÀNH LẬP BỘ PHẬN TRƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯONG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;
Căn cứ công văn số 3640/BCĐ-TW ngày 14/9/2001 của Ban Chỉ đạo 127/TW về tổ chức Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 125/2001/QĐ-UB ngày 13/12/2001 của UBND Thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội sau khi đã thống nhất với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố gồm các ông, bà có tên sau đây:

 1. Ông Phạm Bá Dục, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường - Phụ trách

 2. Ông Ngô Công Huấn, Chi cục Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

 3. Ông Vương Trí Dũng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Chi cục Quản lý thị trường.

 4. Ông Phạm Viết Hoan, Trưởng phòng án Kinh tế Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội

 5. Ông Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố.

 6. Ông Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng Điều tra chống buôn lậu, Xử lý Cục Hải quan Hà Nội.

 7. Bà Nguyễn Thị Minh, Trưởng phòng Quản lý Nghiệp vụ Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội.

 8. Ông Trần Mạnh Trinh, Chánh Thanh tra Quốc phòng Thành phố

 9. Ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính Vật giá

 10. Ông Hoàng Ngọc Cẩn, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

 11. Ông Nguyễn Phi Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra Cục Thuế Hà Nội

 12. Ông Lê Nhân Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Y tế

 13. Ông Trần Văn Tung, Chánh Thanh tra Sở Văn hoá Thông tin

 14. Ông Hoàng Hữu Chỉnh, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 15. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

 Các thành viên Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2: Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 127/TP có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giúp Ban Chỉ đạo khảo sát thực tế và kiểm tra việc thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả của các Ngành, các Quận, các Huyện để báo cáo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 127/TW.

2. Giúp Ban Chỉ đạo 127/TP dự thảo các văn bản của UBND Thành phố kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương có liên quan. Thống nhất trình Ban Chỉ đạo xử lý những vụ việc quan trọng, vượt thẩm quyền của Ngành, của UBND Quận, Huyện hoặc những vụ việc vẫn còn những ý kiến khác nhau giữa các ngành.

3. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban của Ban Chỉ đạo 127/TP.

4. Tổ chức triển khai các công việc cụ thể khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 127/TP.

Điều 3: Nơi làm việc của Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn Thành phố đặt tại Trụ sở Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (số 10 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 127/TP và Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 127/TP nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 126/2001/QĐ-UB về việc thành lập Bộ phận trường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thưong mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.616

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197