Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 125/2001/QĐ-UB về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 125/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 13/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/2001/QĐ-UB   

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC: THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Chỉ thị số 853/1997/CT-TTG ngày 11/10/1997 của Thủ t­íng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu trong tình hình mới và Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn b¸n hàng giả;
Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;
Căn cứ công văn số 3640/BCĐ-TW ngày 14/9/2001 của Ban Chỉ đạo 127/TW về tổ chức Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội sau khi đã thống nhất với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội.

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 127/TP) gồm các đồng chí có tên sau đây:

 1. Đ/c Phan Văn Vượng, Phó Chủ tịch Trường trực UBND Thành phố - Trưởng ban

 2. Đ/c Vũ Vinh Phú, Phó Giám đốc Sở Thương mại – Phó Trưởng ban thường trực.

 3. Đ/c Nguyễn Đức Nhanh, Phó Giám đốc Công an Thành phố - Phó Trưởng ban.

 4. Đ/c Phan Tiến Bình, Phó Văn phòng HĐND và UBND Thành phố - Ủy viên

 5. Đ/c Lê Đức Dũng, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố - Ủy viên

 6. Đ/c Lê Ngọc Giang, Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố - Ủy viên

 7. Đ/c Vũ Văn Tâm – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội - Ủy viên

 8. Đ/c Nguyễn Quang Đôn – Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội - Ủy viên

 9. Đ/c Phạm Hồng – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường - Ủy viên

 10. Đ/c Hoàng Mạnh Hiển, Phó Giám đốc Sở Tài chính Vật giá - Ủy viên

 11. Đ/c Nguyễn Vân Đình, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên

 12. Đ/c Ngô Đại Ngọc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên

 13. Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin - Ủy viên

 14. Đ/c Phạm Bá Dục, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường - Ủy viên

 15. Đ/c Nguyễn Văn Oanh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Ủy viên

 Các thành viên Ban Chỉ đạo 127/TP làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2: Ban Chỉ đạo 127/TP có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành chức năng Thành phố và UBND các Quận, Huyện thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả theo Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 và Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và tổ chức phối hợp giữa các Sở, Ngành chức năng Thành phố và UBND các Quận, Huyện thực hiện các kế hoạch của Thành phố, của Ngành và Quận, Huyện về đấu tranh chống buôn lậu; hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. Thống nhất trình UBND Thành phố xử lý những vụ việc quan trọng, những vụ việc vượt thẩm quyền của Ngành, của UBND Quận, Huyện hoặc những vụ việc còn có những ý kiến khác nhau giữa các Ngành.

3. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các Sở, Ngành và các Quận, Huyện để báo cáo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 127/TP.

Nghiên cứu, đề xuất với UBND Thành phố bổ sung, sửa đổi hoặc kiến nghị với Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 3: Ban Chỉ đạo 127/TP có Bộ phận thường trực giúp việc đặt tại Chi cục Quản lý thị trường Thành phố, do đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường phụ trách và được sử dụng con dấu của Chi cục Quản lý thị trường Thành phố. Các thành viên Bộ phận thường trực giúp việc do các Sở, Ban, Ngành tham gia Ban Chỉ đạo cử ra, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất với các ủy viên để ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Bộ phận thường trực.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ ngân sách Thành phố.

Điều 4: Quyết định này hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 125/2001/QĐ-UB về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.314

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141