Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 124/2001/QĐ-UB về việc giải thể Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 124/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 13/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC: GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 127/2001/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;
Căn cứ công văn số 3640/BCĐ-TW ngày 14/9/2001 của Ban Chỉ đạo 127/TW về tổ chức Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội sau khi đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn Thành phố được thành lập tại Quyết định số 25/2000/QĐ-UB ngày 20/3/2000 của UBND Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 25/TP).

Điều 2: Giao Sở Thương mại chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành chức năng Thành phố nghiên cứu, trình UBND Thành phố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 127/TP) thay thế hoạt động của Ban Chỉ đạo 25/TP theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 127/TW.

Điều 3: Quyết định này cã hiệu lực thi hµnh kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 25/TP nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/2001/QĐ-UB về việc giải thể Ban Chỉ đạo Thành phố về chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.917

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38