Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

Số hiệu: 1236/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 06/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1188/TTr-SCT ngày 30/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021 (có Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chỉ được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các địa điểm có tên trong Danh mục kèm theo Quyết định này và phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục XTTM - Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, VP3, VP6.
NN_VP5_QDUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Đơn vị, nội dung

Địa điểm tổ chức

Lĩnh vực ưu tiên

1

Thành phố Ninh Bình

 

Hội chợ, triển lãm thương mại

Sân nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình

Hàng tiêu dùng, hàng thiết yếu, nông sản, sản phẩm công nghiệp, Hoa, cây cảnh vật tư.

2

Thành phố Tam Điệp

 

Hội chợ, triển lãm thương mại

Trung tâm Thể thao TP. Tam Điệp - Tổ 1, phường Tây Sơn, TP Tam Điệp

Hàng nông sản, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng tiêu dùng, hàng thiết yếu, vật tư nông nghiệp

3

Huyện Yên Mô

 

Hội chợ, triển lãm thương mại

Sân vận động xã Yên Hòa - xã Yên Hòa, huyện Yên Mô

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gốm sứ, nông sản, thủy sản.

4

Huyện Kim Sơn

 

Hội chợ, triển lãm thương mại

Sân Nhà Văn hóa xã Như Hòa huyện Kim Sơn - Xã Như Hòa, huyện Kim Sơn

Hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng, vật tư và nông sản

5

Huyện Nho Quan

 

Hội chợ, triển lãm thương mại

Khu vực chợ mới Nho Quan - phố Tân Tiến, TTNQ, huyện Nho Quan

Hàng nông sản, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp

 

Hội chợ, triển lãm thương mại

Khu vực Đô thị Nho Quan - phố Tân Nhất, TTNQ, huyện Nho Quan

Sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng tiêu dùng, vật tư và sản phẩm nông nghiệp

6

Huyện Hoa Lư

 

Hội chợ, triển lãm thương mại

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hoa Lư - Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư

Sản phẩm công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp thủ công mỹ nghệ truyền thống, hàng lưu niệm, nông sản.

7

Huyện Yên Khánh

 

Hội chợ, triển lãm thương mại

Trung tâm văn hóa huyện Yên Khánh- phố 1, thị Trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh

Hàng nông sản, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

 

 

 

 

(Huyện Gia Viễn không bố trí được địa điểm để tổ chức hội chợ, triển lãm nên không đăng ký địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn huyện)./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61