Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 111/2000/QĐ-TTg về điều hành kinh doanh xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 111/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 111/2000/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ ĐIỀU HÀNH KINH DOANH XĂNG DẦU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Trưởng ban Vật giá Chính phủ tại các tờ trình số 813/TTr-BVGCP ngày 14 tháng 9 năm 2000 và số 826/TTr-BVGCP ngày 19 tháng 9 năm 2000; ý kiến của các Bộ, ngành liên quan tại cuộc họp bàn về kinh doanh xăng dầu ngày 18 tháng 9 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 21 tháng 9 năm 2000, điều chỉnh giá giới hạn bán lẻ tối đa đối với một số chủng loại xăng dầu như sau :

Xăng ô tô thường: 5.100 đồng/lít

Dầu diezel 1%S: 4.000 đồng/lít

Dầu mazút (giá bán buôn): 2.500 đồng/kg.

Ban Vật giá Chính phủ phối hợp với Bộ Thương mại hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc điều chỉnh giá nêu trên.

Điều 2. Bộ Tài chính theo thẩm quyền, thực hiện ngay việc ban hành quyết định điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xăng ô tô xuống 0%.

Điều 3. Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh nhiệm vụ đã được giao tại Điều 2 Quyết định số 81/2000/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 9 năm 2000.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 111/2000/QD-TTg

Hanoi, September 20, 2000

 

DECISION

ON PETROLEUM BUSINESS MANAGEMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the Head of the Government Pricing Commission in Reports No. 813/TTr-BVGCP of September 14, 2000 and No. 826/TTr-BVGCP of September 19, 2000; the comments made by the concerned ministries and branches at the September 18, 2000 conference on petroleum business,

DECIDES:

Article 1.- As from September 21, 2000, to adjust the limited maximum retail prices for various types of petroleum as follows:

Common car gasoline: 5,100 dong/liter

Diesel oil of 1%S: 4,000 dong/liter

Fuel oil (wholesale price): 2,500 dong/kg.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 111/2000/QĐ-TTg về điều hành kinh doanh xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13