Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1099-QĐ năm 1971 sửa đổi chế độ hoa hồng, thù lao trong công tác phát hành báo chí do Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện ban hành

Số hiệu: 1099-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Nguyễn Văn Đạt
Ngày ban hành: 15/09/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1099-QĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1971

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ HOA HỒNG, THÙ LAO TRONG CÔNG TÁC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 121-CP ngày 20-8-1963 và Nghị định số 15-CP ngày 24-1-1968 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 269-NĐ ngày 25-8-1955 của liên Bộ Giao thông Công chính – Tuyên truyền giao Tổng cục Bưu điện đảm nhiệm phát hành báo chí thay Nhà in Quốc gia;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục bưu chính và phát hành báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi và thống nhất lại các chế độ hoa hồng, thù lao cho các lực lượng trong và ngoài ngành tham gia công tác phát hành báo chí như sau:

a) Các đại lý tư nhân, các người bán lẻ lưu động ngoài biên chế Nhà nước, các trạm bưu điện xã được hưởng 10% (mười phần trăm) trên số tiền bán được của tất cả các loại báo chí trong nước và của nước ngoài nhập khẩu.

b) Các phát hành viên cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông, lâm trường, trường học, khu phố, các đại lý là cửa hàng quốc doanh, cửa hàng hợp tác xã được hưởng 5% (năm phần trăm) trên số tiền bán được của tất cả các loại báo chí trong nước và của nước ngoài nhập khẩu.

c) Những nơi đã làm cải tiến tổ chức bưu điện địa phương, bỏ trạm bưu điện xã, trong khi chờ đợi ban hành định mức để thưởng tăng năng suất thì giao thông viên đưa thư, báo về xã, nếu phát triển được độc giả, thu đủ tiền hoặc bán báo lẻ, được tạm thời hưởng thù lao 5% (năm phần trăm) trên số tiền bán được của tất cả các loại báo chí trong nước và của nước ngoài nhập khẩu.

Điều 2. Chế độ hoa hồng, thù lao quy định ở điều 1 chỉ áp dụng đối với báo chí bán lẻ hay báo dài hạn cho bạn đọc mua bằng tiền riêng hoặc mua bằng tiền quỹ công ích của các tổ chức kinh tế tập thể hay bằng tiền phần trăm Đảng phí, hội phí, đoàn phí được phép chi tiêu ở cơ sở.

- Báo chí mua bằng kinh phí Nhà nước, kinh phí của công đoàn, kinh phí của Đảng không được hưởng hoa hồng thù lao.

- Báo tiêu chuẩn của Ủy ban hành chính xã, thông tin văn hóa xã, trường cấp I, cấp II ở xã và báo tiêu chuẩn của cơ quan, xí nghiệp, công, nông, lâm trường, v.v… đóng trong xã, trạm bưu điện xã có nhiệm vụ chuyển phát như các công văn, thư từ khác của cơ quan và nhân dân mà không được hưởng thù lao.

Điều 3. Bãi bỏ chế độ hoa hồng, thù lao đối với các lực lượng trong và ngoài ngành tham gia công tác phát hành báo chí quy định trong công văn và chỉ thị của Tổng cục Bưu điện số 7732-PH/TC ngày 24-12-1958, số 1 (số 2673-CT/TC ngày 15-2-1958) số 2 ngày 20-3-1958, số 5722-PHBC ngày 7-6-1963, số 805-PHBC ngày 30-7-1959 (phần 3, mục C về chế độ thù lao), số 5908-PHBC ngày 3-6-1958 (phần 4), số 2148-BĐ/PH ngày 10-7-1961 và Thông tư số 06-TT ngày 15-3-1959 (điểm 2 và 3) của Bộ Giao thông và bưu điện.

Điều 4. Bãi bỏ chế độ bán báo khoán và chế độ thù lao cho người bán lẻ chuyên nghiệp trong biên chế quy định trong Thông tư PH số 8 (số 7292-PH/TC ngày 2-7-1958) và công văn số 795-PH/BC ngày 29-7-1959 của Tổng cục Bưu điện.

Điều 5. Việc chi hoa hồng, thù lao cho các lực lượng tham gia công tác phát hành báo chí nói ở điều 1 được quy định như sau:

a) Đối với báo chí dài hạn thì xuất chi mỗi tháng một lần vào ngày cuối cùng của tháng trên số tiền báo chí phải phát cho độc giả trong tháng.

b) Đối với báo chí bán lẻ thì xuất chi khi thanh toán số tiền báo chí đã mua.

Điều 6. Quyết định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 1971.

Điều 7. Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục bưu chính và phát hành báo chí, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài vụ và các ông Giám đốc, Trưởng ty Bưu điện thi hành quyết định này.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
TỔNG CỤC PHÓ
Nguyễn Văn Đạt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1099-QĐ năm 1971 sửa đổi chế độ hoa hồng, thù lao trong công tác phát hành báo chí do Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.015
DMCA.com Protection Status