Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/1999/QĐ-TTg phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đầu trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 07/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 26/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 07/1999/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 1999 PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT ĐỢT ĐẦU TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC DỊCH VỤ ASEAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước Quốc tế số 07/1998/PL-UBTVQH10 ngày 20 tháng 8 năm 1998;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 263-BKH/KTĐN ngày 14 tháng 01 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết về dịch vụ giai đoạn 2 với các nước ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Nghị định thư trên trước ngày 31 tháng 03 năm 1999.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 07/1999/QD-TTg

Hanoi, January 26, 1999

 

DECISION

RATIFYING THE PROTOCOL FOR IMPLEMENTATION OF THE INITIAL COMMITMENTS WITHIN THE FRAMEWORK AGREEMENT ON ASEAN SERVICE COOPERATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Ordinance No. 07/1998/PL-UBTVQH10 of August 20, 1998 on Conclusion and Implementation of International Agreements;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment in Document No. 263-BKH/KTDN of January 14, 1999,

DECIDES:

Article 1.- To ratify the Protocol for implementation of commitments on services, second phase, with the ASEAN countries within the Framework Agreement on ASEAN Service Cooperation.

Article 2.- The Ministry for Foreign Affairs shall carry out the diplomatic procedures for ratifying the above-said Protocol before March 31, 1999.

Article 3.- This Decision takes effect after its signing.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/1999/QĐ-TTg phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đầu trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.141
DMCA.com Protection Status