Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 28/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về Phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh Bình Định về việc Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Thông báo số 11/TB-UBND ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 01/TTr-SCT ngày 04/01/2011 và Công văn số 163/SCT-TM ngày 16/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh chợ Phước Mỹ tại xã Phước Mỹ, huyện Tuy Phước trước đây sang địa bàn thành phố Quy Nhơn.

2. Bổ sung quy hoạch 22 chợ (như phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này. Đồng thời, định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan nhằm bảo đảm thực hiện tốt các nội dung của Quy hoạch đã đề ra.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND tỉnh Bình Định về việc Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỢ BỔ SUNG QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh)

TT

TÊN CHỢ

DIỆN TÍCH (m2)

HẠNG CHỢ

TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ

GHI CHÚ

I

Thành phố Quy Nhơn

 

 

 

 

1

Chợ Hải Minh, KV 9, P. Hải Cảng

913

hạng 3

Nâng cấp mở rộng

 

2

Chợ Cầu Đá, KV 10, P. Hải Cảng

1.500

Xây dựng mới

3

Chợ KV 7, P. Trần Quang Diệu

1.930

4

Chợ Bắc sông Hà Thanh, KV 9, P. Đống Đa

4.572

hạng 2

 

II

Huyện Tuy Phước

 

 

 

 

1

Chợ Gò Rộng, xã Phước Nghĩa

2.013

hạng 3

Xây dựng mới

 

2

Chợ Gò Thị, xã Phước Sơn

2.000

Nâng cấp mở rộng

3

Chợ Cá khu Đông bắc, xã Phước Sơn

5.000

Xây dựng mới

 

4

Chợ Cây Sanh, xã Phước Thành

1.759

Nâng cấp mở rộng

 

5

Chợ An Trạch, xã Phước Thành

 2.187

6

Chợ Bến, xã Phước Thuận

1.500

7

Chợ Trường Thế, xã Phước Hòa

2.500

8

Chợ Đại Chánh, xã Phước Hiệp

1.521

 

III

Huyện Phù Mỹ

 

 

 

 

1

Chợ An Xuyên, xã Mỹ Chánh

3.365

hạng 3

 

2

Chợ Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành

5.000

3

Chợ Gò Găn, xã Mỹ Lợi

5.600

Xây dựng mới

4

Chợ Miễu, xã Mỹ Thắng

3.000

Nâng cấp mở rộng

IV

Huyện Hoài Nhơn

 

 

 

 

1

Chợ Đỗ, xã Hoài Tân

3.000

hạng 3

Nâng cấp mở rộng

 

2

Chợ Trường Xuân, xã Tam Quan Bắc

3.800

3

Chợ Bàu Đĩa, xã Hoài Châu

5.173

Xây dựng mới

V

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

 

 

1

Chợ Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp

2.534

hạng 3

Xây dựng mới

 

2

Chợ Trung tâm xã Vĩnh Hòa

1.000

 

3

Chợ Trung tâm xã Vĩnh Thuận

1.000

 

 

Tổng cộng: 22 chợ

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2011/QĐ-UBND ngày 28/03/2011 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.782

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152